Paskatinimai ir apdovanojimai

 2016 m. vienam valstybės tarnautojui  už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą (atleidžiant pasižymėjusį tarnybinėje veikloje) pareikšta padėka ir įteikta vardinė dovana; dviem valstybės tarnautojams 60 metų jubiliejaus proga už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą pareikštos padėkos ir įteiktos vardinės dovanos; vienam darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį,  už ilgametį nepriekaištingą darbo pareigų atlikimą pareikšta padėka; dviem darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, 50 ir 60 metų jubiliejų proga už nepriekaištingą darbo pareigų atlikimą pareikštos padėkos.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-21