Triukšmo valdymas

Strateginiai triukšmo žemėlapiai

Pagrindinių geležinkelių ruožų, kurie neįeina į aglomeracijas ir kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 30 tūkstančių traukinių, strateginiai triukšmo žemėlapiai.

Vienas iš pagrindinių geležinkelių ruožų yra geležinkelio ruožas Kaišiadorys–Vilnius (51,64 km), neįtraukiant geležinkelio atkarpos Lentvaris–Vilnius, esančios Vilniaus miesto ribose. Šiame ruože yra 10 geležinkelio stočių: Lentvaris, Kariotiškės, Sausiai, Rykantai, Lazdėnai, Baltamiškis, Vievis, Kaugonys, Žasliai ir Kaišiadorys.

Strateginiai triukšmo žemėlapiai pagal:
Ldvn dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklį.
Ldienos triukšmo rodiklį.
Lvakaro triukšmo rodiklį.
Lnakties triukšmo rodiklį.

Strateginių triukšmo žemėlapių sudarymo ataskaita.

Triukšmo prevencijos veiksmų planas yra rengiamas.

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į Saugos ir sąveikos skyriaus specialistę Iloną Milovanovienę.

Tel. +370 615 42 279.
El. p. greta.lamanauskaite@vkti.gov.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-10