Naujiena vežėjams, vežantiems didžiagabaričius ir (ar) sunkiasvorius krovinius

Data

2017 08 25

Įvertinimas
6
Naujienų pranešimo priedas2.jpg

      Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Direkcija) sukūrė įrankį, kurį pasitelkęs vežėjas gali užpildyti prašymo išduoti leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (toliau – prašymas) formą.

     Užpildžius prašymą šiuo įrankiu:

  -  važiavimo sąlygos tuo pat metu derinamos su Direkcija;

  -   vežėjo nurodytu elektroninio pašto adresu atsiunčiamas užpildytas prašymas, kuriame nurodomas suderinto važiavimo maršruto kodas, vežėjui telieka persiųsti prašymą Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija);

  -  daugeliu atvejų sutrumpėja važiavimo sąlygų derinimo procedūra, nes Inspekcijai nereikia derinti važiavimo sąlygų su Direkcija;

  -  sistema automatiškai suformuoja važiavimo maršrutą, įvertindama vežėjo pasirinktus tarpinius maršruto taškus ir apribojimus keliuose;

  -   vežėjas, matydamas apribojimus keliuose, gali pakeisti maršrutą nurodydamas papildomus ar kitus tarpinius maršruto taškus.

     Be to, pildant prašymą šiuo įrankiu išvengiama duomenų netikslumų ar klaidų:

  -  nurodžius važiavimo datą tikrinama, ar ši data nėra ankstesnė nei prašymo pildymo data;

  -  pasirinkus leidimą mėnesiui ar metams prašoma nurodyti leidimo gavimo būdą;

  -  nurodžius transporto priemonių junginio su kroviniu masę tikrinama, ar nurodyta masė nėra mažesnė už krovinio masę;

  -   nurodžius atstumą (-us) tarp ašių tikrinama, ar šis atstumas nėra didesnis už transporto priemonės (junginio) ilgį.

       Prašymo formos pildymo įrankis pasiekiamas šiuo adresu: www.eismoinfo.lt/leidimai/. Kilus klausimų dėl prašymo formos pildymo įrankio funkcionalumo prašome kreiptis į Direkcijos  Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų priežiūros skyriaus patarėją Rolandą Mazaliauską tel. (8 5)  232 9672, el. p. rolandas.mazaliauskas@lakd.lt.