Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos dalyvavimas reorganizavimo procese

Data

2017 08 25

Įvertinimas
0
vkti (002).jpg

     Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimą Nr. 402 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos saugios laivybos administraciją“ bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, informuojame, kad yra parengtas Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – LSLA) reorganizavimo sąlygų aprašo projektas, kuriame numatyta, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VKTI) yra reorganizavimo procese dalyvaujanti įstaiga.

     Biudžetinė įstaiga LSLA, juridinio asmens kodas 188781973, buveinės adresas: J. Janonio g. 24, 92251, Klaipėda, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos VKTI, juridinio asmens kodas 188647255, buveinės adresas: Švitrigailos g. 42 LT-03209, Vilnius, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Po reorganizavimo LSLA bus išregistruojama iš Juridinių asmenų registro ir toliau veiks viena biudžetinė įstaiga VKTI. LSLA teisės ir pareigos pereina VKTI nuo 2017 m. lapkričio 1 d. Su LSLA reorganizavimo sąlygų projektu, VKTI nuostatų projektu, LSLA bei VKTI praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis galima susipažinti LSLA ir VKTI internetiniuose puslapiuose: www.msa.lt ir www.vkti.gov.lt.

     VKTI pavadinimą planuojama iki 2017 m. spalio 31 d. pakeisti į Nacionalinės transporto saugos administracijos.

Reorganizavimo sąlygų projektas paskelbtas adresu:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6545dd30614311e7a53b83ca0142260e?positionInSearchResults=59&searchModelUUID=593503c1-7c24-4200-979e-00da7efce780