Įgaliojimų egzaminuoti asmenis išdavimas

Įgaliojimų egzaminuoti krovos darbų vadovus ir asmenis susijusius su eismu išdavimas

 

Teisinis pagrindas Įgaliojimų asmenims egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas išdavimo tvarkos aprašas
Prašymas Pateikiamas laisva forma
Egzaminavimo centrai, kuriems suteikti įgaliojimai

UAB "Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras"

MB "Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras"

Kontaktinis tel. (8 5) 243 0362, faks. (8 5) 243 0361, el. paštas vgi@vgi.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-19