Deklaracija „Dėl pirmųjų verslo metų“

     2011 metais 43 verslą prižiūrinčios institucijos pasirašė deklaraciją „Dėl pirmųjų verslo metų“, kuria įsipareigojo pirmuosius metus  prižiūrimą veiklą vykdantiems ūkio subjektams netaikyti poveikio priemonių, didinti valstybės konkurencingumą, gerinti verslo aplinką, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, mažinti administracinę naštą verslui ir gyventojams, optimizuoti ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijas, teikti metodinę pagalbą ir konsultuoti, o ne bausti ir kt.

Atnaujinimo data: 2023-12-04