Geležinkelių transporto

Teisės aktų ir norminių dokumentų sąvadas

Veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

Planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės


 

Tikrintini ūkio subjektai


Sprendimų ir nutarimų apskundimo tvarka

Administracijos priimti sprendimai ir nutarimai administracinių nusižengimų bylose gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

 


Patikrinimų metu dažniausiai nustatomi pažeidimai


Pagrindinės teisės ir pareigos patikrinimo metu


Klausimai ir atsakymai


Informacija apie 2016 metais atliktus patikrinimus

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-06