Geležinkelių transporto

Teisės aktų ir norminių dokumentų sąvadas

Teisės aktų, reglamentuojančių Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas


Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos atliekamų planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės

Aktuali redakcija


Lietuvos transporto saugos administracijos planuojami tikrinti ūkio subjektai


Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos sprendimų apskundimo tvarka

Visi Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos sprendimai skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Administracinių bylų teisenos įstatymas (aktuali redakcija)


Nutarimų apskundimo tvarka

Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos priimti nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.


Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos prižiūrimi ūkio subjektai


Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų


Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklos vertinimo rodikliai


Patikrinimų metu dažniausiai nustatomi pažeidimai


Pagrindinės teisės ir pareigos patikrinimo metu


Klausimai ir atsakymai


Informacija apie 2016 metais atliktus patikrinimus

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-17