Skelbimai apie nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

2017 m.

 

Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ programinės įrangos modifikavimo paslaugos

2016 m.

Transporto priemonė

Pavojingųjų krovinių kontrolės programinės įrangos licencijos

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo sistemos eksploatavimo priežiūros paslaugų ir programinės įrangos modifikavimo paslaugos

Mobilios automobilinės ašinio svėrimo svarstyklės

Fizinės bei techninės apsaugos paslaugos

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos kompiuterių tinklo priežiūros paslaugos

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenų perdavimo teritoriniu kompiuterių tinklu paslaugos

Mobilių automobilinių ašinio svėrimo svarstyklių metrologinės patikros ir remonto paslaugos

Stacionarių automobilinių ašinio svėrimo svarstyklių, esančių Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriuje, remonto ir metrologinės patikros paslaugos

Mobiliojo transporto priemonių stabdžių tikrinimo stendo priekaba

Benzinas A-95, dyzelinis kuras bei plovimo paslaugos

Kontrolės duomenų perkėlimo realiu laiku įrangos nuoma

IS „Skaitis“ eksploatavimo priežiūros ir programinės įrangos modifikavimo paslaugos

Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos pirkimas

Mobiliojo transporto priemonių stabdžių tikrinimo stendo pirkimas

Vertimo paslaugos

Euro Contrôle Route Valdymo komiteto posėdžio ir konferencijos organizavimo paslauga

Specialios paskirties transporto priemonė

Uniformų pirkimas

Įvairios ūkinės paskirties prekių pirkimas

Specialios paskirties transporto priemonė

Nesaugių dokumentų spausdinimo paslaugos

Kelių transporto veiklos pažangių elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir sistemos sukūrimo investicijų projekto ir susijusių viešųjų pirkimų bei kitų dokumentų parengimo paslaugos pirkimas

Klaipėdos regiono departamento transporto priemonių kontrolės skyriaus patalpų, vaizdo stebėjimo kamerų ir teritorijos priežiūros paslaugų pirkimas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos tarnybinių stočių priežiūros paslauga.

 

2015 m.

 

Valstybės informacinių sistemų (IS „Skaitis“ ir IS „Keltra“) saugos rizikos vertinimo paslaugos.

Programinės įrangos licencijų atnaujinimas

Pragraminės įrangos licencijų atnaujinimas 

Teisės aktų paieškos elektroniniu būdu paslaugos pirkimas. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį.

Pašto ir pasiuntinių pašto paslaugos. Pirma dalis. Pasiuntinių pašto paslaugų Lietuvos Respublikos teritorijoje pirkimas. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį.

Pašto ir pasiuntinių pašto paslaugos. Antra dalis. Pašto paslaugų Lietuvos Respublikoje ir užsienyje pirkimas. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį.

Judrusis ryšys ir su juo susijusios paslaugos. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos kompiuterių tinklo priežiūros paslaugos pirkimas. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį.

Fasuotas geriamas vanduo. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį.

Programinės įrangos (VSAFAS versija) „STEKAS APSKAITA“ ir „STEKAS ALGA“ kartu su personalo (atostogų) apskaitos moduliu aptarnavimo paslaugos pirkimas. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį.

„Programinės įrangos „Tachoscan Control“ palaikymo paslauga“ pirkimas. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį.

Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „KELTRA“ eksploatavimo priežiūros ir programinės įrangos modifikavimo paslaugų pirkimas. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį.

Mobiliųjų automobilinių ašinio svėrimo svarstyklių pirkimas. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį.

Mobilių kompiuterių pirkimas. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį.

Nešiojamųjų spausdintuvų pirkimas. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos tarnybinių stočių ir duomenų saugyklos modernizavimo pirkimas. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį.

Specialios paskirties transporto priemonių pirkimas. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį

Nešiojamųjų spausdintuvų pirkimas. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį.

Nešiojamųjų kompiuterių jungimosi prie Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teritorinio kompiuterių tinklo paslaugos pirkimas. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį.

Mobiliųjų kompiuterių pirkimas. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo pirkimas. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-14