Skelbimai apie pradedamus pirkimus

2017 m.

Apmokėjimo mokėjimo kortelėmis paslauga

2016 m.

Elektroninių banko atsiskaitymo kortelių priežiūros paslaugos

Mobilių stabdžių stendų remonto, priežiūros ir metrologinės patikros paslaugos

Posto techninės būklės kontrolei skirtos įrangos priežiūros, metrologinės patikros ir remonto paslaugos

Kontrolės duomenų perkėlimo realiu laiku įranga

Benzinas A-95, dyzelinis kuras ir plovimo paslaugos 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo sistemos eksploatavimo priežiūros paslaugų ir programinės įrangos modifikavimo paslaugos

Transporto priemonė

Mobilios automobilinės ašinio svėrimo svarstyklės

Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ programinės įrangos modifikavimo paslaugos

Pavojingųjų krovinių kontrolės programinės įrangos licencijos

Fizinės bei techninės apsaugos paslaugos

Mobilių stabdžių stendų remonto, priežiūros ir metrologinės patikros paslaugos

Posto techninės būklės kontrolei skirtos įrangos priežiūros, metrologinės patikros ir remonto paslaugos

Mobilių stabdžių stendų remonto, priežiūros ir metrologinės patikros paslaugos

Posto techninės būklės kontrolei skirtos įrangos priežiūros, metrologinės patikros ir remonto paslaugos

Mobilių automobilinių ašinio svėrimo svarstyklių metrologinės patikros ir remonto paslaugos

Stacionarių automobilinių ašinio svėrimo svarstyklių, esančių Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriuje, remonto ir metrologinės patikros paslaugos

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenų perdavimo teritoriniu kompiuterių tinklu paslauga

Mobilios automobilinės ašinio svėrimo svarstyklės

Mobiliojo transporto priemonių stabdžių tikrinimo stendo priekabos pirkimas

Benzinas A-95, dyzelinis kuras bei plovimo paslaugos

Kontrolės duomenų perkėlimo realiu laiku įrangos nuoma

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos kompiuterių tinklo priežiūros paslaugos

Mobiliojo transporto priemonių stabdžių tikrinimo stendo pirkimas

Fiksuotojo telefono ryšio paslauga

Euro Contrôle Route  Valdymo komiteto posėdžio ir konferencijos organizavimo paslauga

Kontrolės duomenų perkėlimo realiu laiku įrangos nuoma

IS „Skaitis“ eksploatavimo priežiūros ir programinės įrangos modifikavimo paslaugos

Vertimo paslaugos

Mobiliojo transporto priemonių stabdžių tikrinimo stendo priekabos pirkimas

Uniformų pirkimas

Įvairios ūkinės paskirties prekių pirkimas

Mobiliojo transporto priemonių stabdžių tikrinimo stendo pirkimas

Specialios paskirties transporto priemonės pirkimas

Nesaugių dokumentų spausdinimo paslaugos

Specialios paskirties transporto priemonės pirkimas

Klaipėdos regiono departamento transporto priemonių kontrolės skyriaus patalpų, vaizdo stebėjimo kamerų ir teritorijos priežiūros paslaugų pirkimas

2015 m.

Klaipėdos regiono departamento transporto priemonių kontrolės skyriaus patalpų, vaizdo stebėjimo kamerų ir teritorijos priežiūros paslaugų pirkimas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos tarnybinių stočių priežiūros paslauga

Programinės įrangos licencijų atnaujinimo paslaugos pirkimas

Kelių transporto veiklos pažangių elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir sistemos sukūrimo investicijų projekto ir susijusių viešųjų pirkimų bei kitų dokumentų parengimo paslaugas

Valstybės informacinių sistemų (IS „Skaitis“ ir IS „Keltra“) saugos rizikos vertinimo paslaugas

Programinės įrangos licencijų atnaujinimo paslaugos pirkimas

Pašto ir pasiuntinių pašto paslaugos

Teisės aktų paieškos elektroniniu būdu paslaugos pirkimas

Judrusis ryšys ir su juo susijusios paslaugos

Teisės aktų paieškos elektroniniu būdu paslaugos pirkimas

Programinės įrangos (VSAFAS versija) „STEKAS APSKAITA“ ir „STEKAS ALGA“ kartu su personalo (atostogų) apskaitos moduliu aptarnavimo paslaugos pirkimas

Fasuotas geriamas vanduo

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos kompiuterių tinklo priežiūros paslaugos pirkimas

Mobilių automobilinių ašinio svėrimo svarstyklių pirkimas

Programinės įrangos „Tachoscan Control“ palaikymo paslaugos pirkimas

Nešiojamų spausdintuvų pirkimas

Mobilių kompiuterių pirkimas

Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „KELTRA“ eksploatavimo priežiūros ir programinės įrangos modifikavimo paslaugų pirkimas

Specialios paskirties transporto priemonių pirkimas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos tarnybinių stočių ir duomenų saugyklos modernizavimo pirkimas

Nešiojamų  kompiuterių jungimosi prie Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teritorinio kompiuterių tinklo paslaugos pirkimas

Nešiojamų spausdintuvų pirkimas

Nešiojamų  kompiuterių jungimosi prie Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teritorinio kompiuterių tinklo paslaugos pirkimas

Mobilių kompiuterių pirkimas

Specialios paskirties transporto priemonių pirkimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-21