Skelbimai apie sudarytas sutartis

2017 m.

Remonto darbai (I aukšto langų keitimas)

Jungčių stotelės

Procesų automatizavimo programinė įranga

Procesų automatizavimo programinės įrangos licencija

Mobiliosios interneto prieigos kompiuteriui teikimo paslauga

Elektros energijos pirkimo sutartis

Finansų konsultacinių paslaugų pirkimo sutartis

Apmokėjimo kortelėmis paslaugų pirkimo sutartis

Ugniasienės palaikymo paslaugos

Administracinio pastato Vilniuje remonto darbai

Komunalinių atliekų išvežimo paslaugos

Patalpų ir teritorijos valymas (Panevėžys)

Patalpų ir teritorijos valymas (Šiauliai)

Patalpų ir teritorijos valymas (Klaipėda)

Patalpų ir teritorijos valymas (Kaunas)

Teisės aktų paieškos elektroniniu būdu paslaugos

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis mokymo paslauga

Darbuotojų sveikatos tikrinimas

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis mokymo paslaugos

Biuro reikmenų pirkimas

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir transporto priemonių savanoriškojo draudimo paslaugos

Patalpų ir teritorijos valymas

Pastatų ir patalpų draudimas

Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ programinės įrangos modifikavimo paslaugos

Judriojo GSM ryšio paslaugos

2016 m.

Jungčių stotelės

Biuro programinės įrangos nuoma

Išmanieji telefonai ir kartu su jais susijusios draudimo paslaugos

Benzinas A-95, dyzelinis kuras bei plovimo paslaugos

Dokumentų valdymo sistema

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenų perdavimo teritoriniu kompiuterių tinklu paslauga

Kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimas (optinė pelė)

Kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimas (nešiojamas kompiuteris)

Kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimas (monitoriai)

Kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimas (klaviatūra) 

Kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimas (nešiojamas kompiuteris)

Kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimas (USB atmintinės)

Transporto priemonė

Programinės įrangos licencijų atnaujinimo paslaugos sutartis

Programinės įrangos licencijų atnaujinimo paslaugos sutartis

Mobilios automobilinės ašinio svėrimo svarstyklės

Fizinės bei techninės apsaugos paslaugos

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos kompiuterių tinklo priežiūros paslaugos

Informacinių paslaugų teikimas (pranešimai spaudai)

Mobiliojo transporto priemonių stabdžių tikrinimo stendo priekaba

IS „SKAITIS“ EKSPLOATAVIMO PRIEŽIŪROS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS MODIFIKAVIMO PASLAUGOS

Mobilių automobilinių ašinio svėrimo svarstyklių metrologinės patikros ir remonto paslaugos

Stacionarių automobilinių ašinio svėrimo svarstyklių, esančių Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriuje, metrologinės patikros ir remonto paslaugos

Mobiliojo transporto priemonių stabdžių tikrinimo stendas

Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos

Vertimo paslaugos

Kontrolės duomenų perkėlimo realiu laiku įrangos nuoma

Benzinas A-95, dyzelinis kuras bei plovimo paslaugos

Specialios paskirties transporto priemonė

Įvairios ūkinės paskirties prekių pirkimas

Specialios paskirties transporto priemonė

Nesaugių dokumentų spausdinimo paslaugos

Uniformų pirkimas

Euro Contrôle Route Valdymo komiteto posėdžio ir konferencijos organizavimo paslauga

Biuro reikmenų pirkimas (šiukšlių maišai).

Biuro reikmenų pirkimas (popieriniai rankšluosčiai ir tualetinis popierius).

Biuro reikmenų pirkimas (kanceliarinės prekės).

Kelių transporto veiklos pažangių elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir sistemos sukūrimo investicijų projekto ir susijusių viešųjų pirkimų bei kitų dokumentų parengimo paslaugos pirkimas.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos tarnybinių stočių priežiūros paslauga.

Klaipėdos regiono departamento transporto priemonių kontrolės skyriaus patalpų, vaizdo stebėjimo kamerų ir teritorijos priežiūros paslaugos pirkimas.

Teisės aktų paieškos elektroniniu būdu paslaugos.

2015 m.

Programinės įrangos licencijų atnaujinimas.

Valstybės informacinių sistemų (IS „Keltra“ ir IS „Skaitis“) saugos rizikos vertinimo paslaugos.

Programinės įrangos licencijų atnaujinimas.

Judriojo ryšio ir su juo susijusios paslaugos.

Pašto ir pasiuntinių pašto paslaugų pirkimas. I dalis. Skelbimas apie sudarytą sutartį.

Pašto ir pasiuntinių pašto paslaugų pirkimas. II dalis. Skelbimas apie sudarytą sutartį. 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos kompiuterių tinklo priežiūros paslaugos pirkimas. Skelbimas apie sudarytą sutartį.

Programinės įrangos (VSAFAS versija) „STEKAS APSKAITA“ ir „STEKAS ALGA“ kartu su personalo (atostogų) apskaitos moduliu aptarnavimo paslaugos pirkimas. Skelbimas apie sudarytą sutartį.

Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „KELTRA“ eksploatavimo priežiūros ir programinės įrangos modifikavimo paslaugų pirkimas. Skelbimas apie sudarytą sutartį.

Fasuotas geriamas vanduo. Skelbimas apie sudarytą sutartį.

Mobilios automobilinės ašinio svėrimo svarstyklės. Skelbimas apie sudarytą sutartį.

Mobilių kompiuterių pirkimas. Skelbimas apie sudarytą sutartį.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos tarnybinių stočių ir duomenų saugyklos modernizavimo pirkimas. Skelbimas apie sudarytą sutartį.

Nešiojamų spausdintuvų pirkimas. Skelbimas apie sudarytą sutartį.

Nešiojamų kompiuterių jungimosi prie Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teritorinio kompiuterių tinklo paslaugos pirkimas. Skelbimas apie sudarytą sutartį.

Specialios paskirties transporto priemonių pirkimas. Skelbimas apie sudarytą sutartį.

Nešiojamų spausdintuvų pirkimas. Skelbimas apie sudarytą sutartį

Skelbimas apie sudarytą sutartį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu

Skelbimas apie sudarytą sutartį su UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“

Skelbimas apie sudarytą sutartį su UAB „Bukrita“

Skelbimas apie sudarytą sutartį su UAB „Kone“

Skelbimas apie sudarytą sutartį su UAB „EIT sprendimai“

Skelbimas apie sudarytą sutartį su UAB „Ekonomikos mokymo centras“  

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-21