Teigiamo atsiliepimo ANKETA

              

 • *

  1. LTSA tarnautojo, darbuotojo, suteikusio paslaugą/atlikusio patikrinimą, vardas, pavardė.

  0
 • *

  2. Kokioje srityje buvo teikiama paslauga/atliktas patikrinimas?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Kelių transporto

  Geležinkelių transporto

  Vandens transporto

  Oro transporto

  1
 • *

  3. Ar dėl paslaugos/patikrinimo į LTSA kreipėtės?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Pirmą kartą ir paslauga/patikrinimo procedūra Jums buvo nežinoma

  Paslaugos teikimo/patikrinimo procedūra Jums buvo žinoma, nes teko joje dalyvauti ir anksčiau

  2
 • *

  4. Įvertinkite aptarnavimo kokybės kriterijus, kuriais pasižymėjo LTSA tarnautojas, darbuotojas:

  Darbuotojas noriai ir operatyviai Jus aptarnavo

  Stengėsi išsiaiškinti, gilinosi į Jūsų poreikį (-ius)

  Į Jūsų poreikį (-ius) reagavo paslaugiai

  Informaciją suteikė aiškiai

  Yra kompetentingas darbuotojas, turintis žinių ir gebėjo atsakyti į Jūsų klausimą (-us)

  3
 • *

  5. Įvertinkite LTSA tarnautojo, darbuotojo įgūdžius:

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Aiškiai supažindino su teikiama paslauga/atliekama patikra

  Laikėsi išankstinės nuostatos Jums padėti

  Skyrė Jums pakankamai laiko

  Buvo geranoriškas, mandagus

  Atlikdamas savo funkcijas/pareigas laikėsi teisės aktų reikalavimų

  4
 • *

  6. Vieta Jūsų komentarui/pasiūlymui (-ams)

  Daugiau

  5
 • 6
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10