BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Apie Lietuvos transporto saugos administraciją

Prie Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos prijungimo būdu reorganizavus Valstybinę geležinkelio inspekciją (2017 m. rugsėjo 1 d.) ir Lietuvos saugios laivybos administraciją 2017 m. gruodžio 1 d. pradėjo veikti Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – LTSA). Reorganizuojant Civilinės aviacijos administraciją (CAA), 2019 m. sausio 1 d. ši įstaiga buvo prijungta prie Lietuvos transporto saugos administracijos, pavedant vykdyti dalį CAA vykdytų aviacijos valstybinio valdymo funkcijų. Šiuo metu LTSA prižiūri kelių, geležinkelių, vandens bei oro transporto saugą.

LTSA yra biudžetinė įstaiga, dirbanti kaip savarankiška valstybinė institucija, tiesiogiai pavaldi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai. Jos struktūriniai padaliniai yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje ir Utenoje. Vykdydama įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių transporto veiklą, laikymosi priežiūrą, LTSA siekia užtikrinti vienodas ir palankias transporto verslo sąlygas, gerinti transporto saugą ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Kelių transporto sritis


LTSA licencijuoja krovinių vežimo vidaus ir tarptautiniais maršrutais bei keleivių vežimo tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais verslą, išduoda Bendrijos licencijas krovinių ir keleivių vežėjams, nustato, keičia ir panaikina tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus, kontroliuoja autobusų stočių veiklą. Teisės aktų nustatyta tvarka LTSA kelių transporto vežėjams atlygina dėl keleivių važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų negautas pajamas, kontroliuoja kelių transporto lengvatų teikimo keleiviams tvarką.

Tarptautinių susitarimų pagrindu (ir pagal nustatytas kvotas) LTSA organizuoja dvišalių ir Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalių leidimų sistemos įgyvendinimą, išduoda leidimus ir kitus dokumentus kelių transporto priemonėms vežti keleivius ir krovinius į kitas valstybes arba per jų teritorijas.

LTSA formuoja privalomosios techninės apžiūros organizavimo principus, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant saugaus eismo ir kelių transporto techninės politikos programas. LTSA specialistai vertina transporto priemones ir jų sudėtines dalis ir išduoda tipo patvirtinimo sertifikatus, suteikia techninių tarnybų, techninės apžiūros įmonių bei ekspertizės įmonių veiklos leidimus, taip pat išduoda ATP sertifikatus greitai gendančius produktus vežančioms transporto priemonėms ir ADR sertifikatus pavojinguosius krovinius vežančioms transporto priemonėms.

Siekiant užtikrinti asmenų, vykdančių tam tikras su kelių transportu susijusias funkcijas, tinkamą kvalifikaciją ir aukštą parengimo lygį, LTSA egzaminuojami asmenys, vadovaujantys licencijuojamai kelių transporto veiklai, kelių transporto vairuotojai, vežantys pavojinguosius krovinius, pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialistai, mokytojai, mokantys asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, techninės apžiūros kontrolieriai.

Egzaminus išlaikiusiems asmenims išduodami atitinkami pažymėjimai. Asmenims, baigusiems specialius kursus, suteikiama teisė dirbti vairavimo mokyklose vairuotojų mokytojais ir (arba) vairavimo instruktoriais. LTSA taip pat suteikia teisę vykdyti motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį ir papildomą mokymą, išduoda mokymo įstaigoms leidimus, suteikiančius teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu.

Svarbi LTSA veiklos sritis yra kelių transporto kontrolė. LTSA pareigūnai kontroliuoja keleivių ir krovinių vežėjų, techninės apžiūros įmonių, vairavimo mokyklų, mokymo įstaigų, mokančių asmenis vežti pavojinguosius krovinius, vairuotojų papildomo mokymo įstaigų, techninės ekspertizės įmonių, tachografų dirbtuvių, autobusų stočių, techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių veiklą,  analizuoja nustatytus pažeidimus ir imasi pažeidimų prevencijos priemonių. Įmonėse, keliuose, pasienio kontrolės punktuose tikrinama, kaip vairuotojai laikosi vairavimo ir poilsio režimo, kontroliuojamos pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės, taip pat didžiagabaritės ir sunkiasvorės transporto priemonės.

LTSA yra atsakinga už skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemos įdiegimą Lietuvoje, šios sistemos veikimą bei priežiūrą ir skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimą.

Siekdama kokybiškai ir operatyviai vykdyti pavestas funkcijas, LTSA naudojasi naujausiomis ir moderniausiomis technologijomis ir telekomunikacijomis. LTSA veikia dvi informacinės sistemos, kuriomis LTSA specialistai juridinę galią turinčius dokumentus klientams gali išduoti bet kuriame Administracinių paslaugų departamento skyriuje, o kelyje ar įmonėje vykdydami kelių transporto priemonių kontrolę – naudotis turimais duomenimis apie vežėjo veiklą.

Centralizuotos duomenų bazės principu veikianti informacinė sistema „Skaitis“ ir naudojama kelių transporto veiklos informacinė sistema „Keltra“, duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų, Juridinių asmenų, Adresų, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų, Lietuvoje registruotų kelių transporto priemonių registrų, Valstybinės mokesčių inspekcijos (duomenis apie sumokėtą valstybės rinkliavą ir baudas) ir centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės gaunančios automatiškai, leidžia iš asmenų, prašančių išduoti juridinę galią turinčius dokumentus, nereikalauti pateikti mokėjimo dokumento, įmonės registracijos liudijimo, vairuotojo pažymėjimo, transporto priemonių registracijos liudijimo ar transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros rezultatus įrodančio dokumento ir paslaugą suteikti bet kuriame LTSA struktūriniame padalinyje. Galimybė informacine sistema „Skaitis“ gauti duomenis iš Europos Sąjungoje veikiančios duomenų apie išduotų skaitmeninio tachografo kortelių būklę sistemos „Tachonet“ leidžia vairuotojui neišduoti kelių vienu metu galiojančių kortelių, o kontrolės pareigūnams – patikrinti bet kokią skaitmeninę tachografo kortelę ir identifikuoti jos savininką. Skaitmeninio tachografo kortelę pageidaujantys gauti juridiniai asmenys gali naudotis dvipusės sąveikos elektronine paslauga (prašymą pateikti internetu, o pranešimą apie prašymo įvykdymą ar jo atmetimą gauti trumpąja SMS žinute ir (arba) elektroniniu paštu) ir į LTSA atvykti tik vieną kartą – atsiimti kortelės.

      Geležinkelių transporto sritis


LTSA išduoda geležinkelio įmonėms (vežėjams), įmonėms, kurių geležinkelių riedmenys manevruoja ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos ir kurios Geležinkelių transporto kodekso nustatyta tvarka turi įgyti saugos sertifikatą (toliau – kitos įmonės, kurios naudojasi geležinkelių infrastruktūra), saugos sertifikatus, sustabdo jų galiojimą ir panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą ir tikrina, ar šios įmonės laikosi teisės aktuose, reglamentuojančiuose geležinkelių transporto veiklą, nustatytų saugos sertifikavimo sąlygų.

Suteikia geležinkelių infrastruktūros valdytojams įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje, sustabdo arba panaikina jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą ir tikrina, ar geležinkelių infrastruktūros valdytojai laikosi teisės aktuose, reglamentuojančiuose geležinkelių transporto veiklą,  nustatytų veiklos sąlygų.

Prižiūri, kaip įgyvendinamos geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos, įpareigoja geležinkelių infrastruktūros valdytojus, geležinkelio įmones (vežėjus), kitas įmones, kurios naudojasi geležinkelių infrastruktūra, jas įgyvendinti ir tobulinti.

Kontroliuoja, ar geležinkelių transporto eismo organizavimas ir valdymas, geležinkelių infrastruktūra ir geležinkelių riedmenys atitinka Geležinkelių transporto kodekso ir Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių geležinkelių transporto veiklą, reikalavimus.

Vykdo geležinkelių infrastruktūros objektų naudojimo priežiūros kontrolę.

Išduoda, pakeičia traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo pažymėjimus, sustabdo arba panaikina jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir atlieka traukinio mašinistų egzaminuotojų veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka tikrina geležinkelių infrastruktūros objektų statybos ar rekonstravimo projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams.

Egzaminuoja asmenis, pageidaujančius įgyti pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialistų pažymėjimus, kaupia duomenis apie egzaminuotus asmenis.

Suteikia ūkio subjektams teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, patikslina jiems suteiktą teisę, sustabdo suteiktos teisės galiojimą ir atnaujina sustabdytą teisę, panaikina suteiktą teisę ir tikrina, ar mokymo įstaigos laikosi Geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme nustatytų veiklos sąlygų.

Atestuoja mokytojus ir asmenis, siekiančius tapti mokytojais, mokančiais asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, suteikia ir panaikina šiems asmenims teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu.

Išduoda, pakeičia, atnaujina traukinio mašinistų mokymo centrų pripažinimo pažymėjimus, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą ir atlieka traukinio mašinistų mokymo centrų vykdomos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą;     išduoda traukinio mašinisto pažymėjimus, jų dublikatus, pakeičia traukinio mašinisto pažymėjimus, sustabdo pažymėjimų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir šių pažymėjimų galiojimą ir atlieka traukinio mašinistų patikrinimus.

Vertina asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimus ir traukinio mašinisto sertifikatus, mokymo ir egzaminavimo nepriklausomo vertinimo rezultatus ir prireikus imasi įmanomų priemonių šio vertinimo metu nustatytiems trūkumams pašalinti.

Vykdo pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu priežiūrą ir kontrolę ir geležinkelio įmonių (vežėjų) veiklos, susijusios su pavojingųjų krovinių vežimu, kontrolę.

Nustato, tiria pažeidimus geležinkelių transporte, taiko administracines nuobaudas, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima dėl jų nutarimus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka tiria geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus.

Išduoda, pakeičia, atnaujina prekinių vagonų, kurie naudojami 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, techninio prižiūrėtojo sertifikatus ir prekinių vagonų, kurie naudojami 1 435 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, techninio prižiūrėtojo sertifikatus, sustabdo šių sertifikatų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą ir atlieka sertifikuotų techninių prižiūrėtojų vykdomos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

Rengia ir išduoda regiono, rajono ir vietovės lygmens susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų planavimo sąlygas.

Suteikia ir panaikina teisę atlikti fizinių asmenų, kurie pageidauja gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą, sustabdo šią teisę, panaikina jos sustabdymą ir atlieka asmenų, kurie atlieka fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą, vykdomos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą;     suteikia ir panaikina teisę mokyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovus ir (ar) fizinius asmenis, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, sustabdo šią teisę ir panaikiną sustabdymą, atlieka šių mokymo centrų vykdomos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

Išduoda traukinio mašinisto sertifikatų ir traukinio mašinisto sertifikatų nuorašų blankus, egzaminavimo centrams įgaliojimus egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, pakeičia, atnaujina, sustabdo šių įgaliojimų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina šiuos įgaliojimus, atlieka šių egzaminavimo centrų vykdomos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą;    išduoda egzaminavimo centrams įgaliojimus organizuoti traukinio mašinistų ir (ar) asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimus, egzaminavimą, sustabdo šių įgaliojimų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina šiuos įgaliojimus, atlieka šių egzaminavimo centrų vykdomos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

     Vandens transporto sritis


LTSA vykdo laivybos saugos ryšių centro funkcijas.

Užtikrina Laivų tolimojo identifikavimo ir sekimo sistemos nacionalinio ryšių centro funkcijų vykdymą, atlieka šios sistemos duomenų centro nacionalinių vartotojų administravimą.

Vykdo laivų eismo stebėseną Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje, eksploatuoja Nacionalinę laivų eismo stebėsenos informacinę sistemą, koordinuoja šios sistemos duomenų teikėjų ir vartotojų veiklą nacionaliniu lygiu.

Pagal kompetenciją priima sprendimus dėl laivo, kuriam reikia pagalbos, priėmimo į prieglobsčio vietą.

Lietuvos Respublikos jūrų laivų ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registruose registruoja jūrų laivus ir vidaus vandenų transporto priemones, išduoda privalomus dokumentus, registruoja ir tvirtina Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų žurnalų registrus ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių žurnalus (dienynus), tvarko Lietuvos Respublikos jūrų laivų ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registrus.

Derina jūrų laivų pavadinimus (numerius).

Atlieka vidaus vandenų transporto priemonių technines apžiūras ir išduoda atitinkamus dokumentus.

Išduoda jūrų ir vidaus vandenų laivų įgulos minimalios sudėties liudijimus.

Vertina laivybos bendrovių ir laivų saugios laivybos valdymo sistemas, atlieka laivų įrenginių apsaugos, laivų ir jų įgulų atitikties tarptautiniams reikalavimams dėl darbo jūrų laivyboje vertinimą, išduoda su šiais vertinimais susijusius dokumentus.

Tiria vidaus vandenų transporto priemonių avarijas ir teikia išvadas ir rekomendacijas.

Išduoda leidimus verstis krovinių vežimu krovininiais vidaus vandenų laivais, kurių dedveitas didesnis kaip 200 tonų esant didžiausiajai grimzlei, Lietuvos Respublikoje ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais, sustabdo leidimo galiojimą, panaikina leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikina leidimo galiojimą.

Tvirtina vidaus vandenų transporto priemonių statybos, pertvarkymo, modernizavimo dokumentus ir brėžinius, vykdo jų ekspertizę.

Vykdo vidaus vandenų transporto priemonių statybos, pertvarkymo, rekonstrukcijos ar remonto darbų vykdymo techninę priežiūrą.

Vykdo užsienio valstybių laivų ir laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, kontrolę, atlieka laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, apžiūras ir išduoda privalomus dokumentus, atlieka krovininių laivų, kurie plaukioja su Lietuvos valstybės vėliava ir kurių bendroji talpa yra 300 ir mažiau, ir žvejybos laivų, kurie plaukioja su Lietuvos valstybės vėliava ir kurių ilgis yra mažesnis kaip 24 metrai, techninę priežiūrą.

Prižiūri, kaip vykdomi teršimo incidentų likvidavimo lokaliniai planai, kaip uostus valdančios įmonės ir laivų įgulos tvarko ir atliekas tvarkančioms įmonėms perduoda laivuose susidarančias atliekas ir krovinių likučius.

Atlieka valstybinę saugios laivybos kontrolę pakrančių plaukiojimo rajone ir vidaus vandenyse.

Egzaminuoja jūrininkus, vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, išduoda jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, jūrininko knygeles, aprobuoja darbo stažą laive, tvarko Lietuvos Respublikos jūrininkų registrą.

Išduoda vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomus, diplomų patvirtinimus, vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio kvalifikacijos liudijimus, taip pat motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimus, motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinius kvalifikacijos liudijimus.

Akredituoja jūrininkų, vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių mokymo įstaigas ir prižiūri jų veiklą.

Vykdo kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotų jūrinio laipsnio diplomų, vidaus vandenų transporto specialistų laipsnio diplomų, kvalifikacijos liudijimų pripažinimo procedūras.

Kontroliuoja jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų, motorinių pramoginių laivų laivavedžių mokymo lygį ir atitiktį tarptautinių konvencijų ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams.

Sudaro Lietuvos Respublikos jūrų uostų, teritorinės jūros ir išskirtinės ekonominės zonos jūrlapius, skelbia hidrografinius duomenis.

Įrengia, eksploatuoja ir prižiūri navigacinius įrenginius, užtikrinančius saugią laivybą bendrojo naudojimo vandens keliuose, kontroliuoja jų veikimą, teikia navigacinę informaciją.

Vykdo vidaus vandenų kelių tinkamumo laivybai kontrolę, kontroliuoja navigacinių įrenginių išdėstymą ir jų būklę.

Atlieka navigacinio ženklinimo darbus bendrojo naudojimo vandens keliuose.

Organizuoja jūrlapių, žinynų ir kitų navigacinių leidinių leidybą, platinimą, informacijos apie navigacinius pasikeitimus pateikimą Lietuvos Respublikoje; viešai savo interneto svetainėje skelbia kiekvieną žinomą pavojų laivybai Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir uostų akvatorijose.

Atestuoja įmones, vykdančias su saugia laivyba, laivų agentavimu susijusias veiklas, ir vykdo atestuojamos veiklos priežiūrą.

Registruoja valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose steigiamus vidaus vandenų uostus ir komercines prieplaukas.

Vykdo jūrų laivų įrenginių, pramoginių ir asmeninių laivų ir jų sudedamųjų dalių rinkos priežiūrą, suteikia identifikavimo kodus notifikuotosioms įstaigoms, kurios yra paskirtos pramoginių laivų atitikties įvertinimui atlikti juos pastačius, taip pat suteikia gamintojo identifikavimo kodą pramoginių ir asmeninių laivų ir jų sudedamųjų dalių gamintojams.

Koordinuoja ir organizuoja paskendusio turto iškėlimą iš Lietuvos Respublikos teritorinės jūros.

Prižiūri įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių veiklą, interneto svetainėje skelbia informaciją apie naujas įgaliotąsias laivų klasifikavimo bendroves ir apie įgaliotąsias laivų klasifikavimo bendroves, kurių teisė atlikti laivų apžiūras sustabdyta arba panaikinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

Oro transporto sritis


Pagrindinės Lietuvos transporto saugos administracijos veiklos sritys, susijusios su oro transportu yra užtikrinti aukštą aviacijos saugumo lygį, skatinti oro transporto paslaugų konkurenciją, užtikrinti bepiločių orlaivių rinkos priežiūrą. Taip pat užtikrinti oro transporto keleivių teises bei nustatyti reikalavimus, kurie užtikrina saugią ir skaidrią civilinės aviacijos veiklą.

 

 

LTSA, vykdydama jai pavestas funkcijas, dalyvauja rengiant įstatymų projektus, pagal savo kompetenciją rengia taisykles, instrukcijas ir kitus teisės aktus, dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Sąjungos Komisijos darbo grupių, tarptautinių organizacijų veikloje, bendradarbiauja su Lietuvos ir kitų šalių kelių transporto kompetentingomis institucijomis bei įstaigomis, keičiasi su jomis informacija apie kelių transporto reguliavimą ir kontrolę. LTSA specialistai teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją apie krovininio ir keleivinio kelių transporto reikalavimus Lietuvoje.