BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai

Administracija tvarko asmens duomenis remdamasi šiais teisės aktais:

 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1);
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 • Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu;
 • Lietuvos transporto saugos administracijos asmens duomenų tvarkymo politika, patvirtinta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 2BE-134 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos asmens duomenų tvarkymo politikos patvirtinimo“;
 • Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 2BE-109 „Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

Administracija tvarko duomenų subjekto (valstybės tarnautojo, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, stažuotojo, pretendento į valstybės tarnautojus ar darbuotojus, asmens, besikreipiančio į Administraciją, Administracijos kliento, Administracijos tikrinamo asmens ir kito asmens, kurio asmens duomenis tvarko Administracija) asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, tik egzistuojant bent vienam iš šių teisėtų pagrindų:

 • duomenų subjekto sutikimui;
 • siekiant įvykdyti arba sudaryti sutartį tarp duomenų subjekto ir Administracijos;
 • tvarkyti asmens duomenis Administraciją įpareigoja atitinkami teisės aktai;
 • vykdant Administracijai pavestas viešojo administravimo funkcijas;
 • asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Administracijos teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-30