BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Keleivių ir krovinių vežimas 6
  • Vairuotojų liudijimai 6
   • 1.

    Ką daryti tuo atveju, jei vairuotojas išvyko iš šalies ir vairuotojo liudijimo negrąžino vežėjui?

    Vežėjui su vairuotoju nutraukus darbo santykius vairuotojo liudijimą reikia grąžinti Administracijai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų*. Tuo atveju, kai vairuotojo liudijimo grąžinti neįmanoma, vairuotojas išvyko iš šalies ir jo negrąžino vežėjui, apie tai pranešama laisvos formos raštu.

     

    * Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 2BE-95 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23 punktas.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31

   • 2.

    Per kiek dienų išduodamas vairuotojo liudijimas?

    Vairuotojo liudijimas išduodamas per 7 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, jeigu nenustatytas duomenų neatitikimas ir sumokėta valstybės rinkliava*.

     

     * Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 2BE-95 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punktas.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31

   • 3.

    Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti vairuotojo liudijimą?

    Vežėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pageidaujantis gauti vairuotojo liudijimą įmonėje įdarbintam vairuotojui, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir:

    1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
    2. vežėjo vadovo įgaliojimą (jei prašymą pateikia vežėjo vadovo įgaliotas asmuo);
    3. vairuotojo užsienio valstybės piliečio pasą (jei vairuotojas be pilietybės – kelionės dokumentą) arba jo kopiją*;
    4. Lietuvoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą arba jo kopiją*, kai vairuotojas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą;
    5. Lietuvos Respublikoje išduotą pažymėjimą, patvirtinantį vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinio profesinio mokymo kvalifikaciją kroviniams vežti, arba jo kopiją*, jei duomenys apie šį vairuotojui išduotą pažymėjimą nėra pateikti VĮ „Regitra“; jei vairuotojas yra įgijęs profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ne Lietuvos Respublikoje, tuomet turi būti pateikta kvalifikacinė vairuotojo kortelė arba vairuotojo pažymėjimas** su įrašytu Europos Sąjungos kodu (95) ir data, iki kurios galioja kvalifikacija, arba šio dokumento kopija*.

     

    * kopija turi būti patvirtinta vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose;

    ** pagal 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičiančios Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 76/914/EEB (OL 2003 L 226, p. 4), nuostatas.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 09 06

   • 4.

    Ką reikia daryti, kai pasikeitė įdarbinto vairuotojo duomenys?

    Pasikeitus įdarbinto vairuotojo duomenims (dokumentams), vežėjo vadovo arba jo įgalioto asmens prašymu, išduodamas kitas vairuotojo liudijimas. Tokiu atveju kartu su prašymu, kuriame nurodomi tik pasikeitusių dokumentų duomenys, pateikiami atitinkami įdarbinto vairuotojo dokumentai, patvirtinantys duomenų (dokumentų) pasikeitimą, ir turi būti grąžintas anksčiau išduotas vairuotojo liudijimas.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31

   • 5.

    Kam reikalingas vairuotojo liudijimas?

    Vežėjai, turintys teisę verstis tarptautiniu krovinių vežimu (turintys Bendrijos licenciją) ir įdarbinę vairuotojais ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, privalo gauti nustatytos formos vairuotojų liudijimus. Liudijimu patvirtinama, kad vairuotojas, kurio vardu yra išduotas vairuotojo liudijimas, yra įdarbintas teisėtai, t. y. pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31

   • 6.

    Kiek laiko galioja vairuotojo liudijimas?

    Vairuotojo liudijimas išduodamas laikotarpiui, neviršijančiam vairuotojo turimos profesinės kvalifikacijos galiojimo laikotarpio, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31