BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Mokymas, egzaminavimas, diplomavimas 15
  • Egzaminavimas ir diplomavimas 15
   • Jūrininkų 15
    • 1.

     Kokia mokymo įstaiga rengia laivų elektromechanikus?

     Laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, elektromechanikus (studijų programa: Laivų elektros įrenginių eksploatavimas) rengia Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (I. Kanto g. 7, Klaipėda, tel. (8 46) 397 240, el. p. lajm@lajm.lt).

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 10 03

    • 2.

     Kokį sveikatos pažymėjimą reikia pateikti norint gauti budinčio mechaniko kompetencijos liudijimą?

     Norint gauti budinčio mechaniko kompetencijos liudijimą, kaip ir visiems jūrininkams, Administracijai reikia pateikti sveikatos pažymėjimo formą Nr. 048-1/a*.

      

     * Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, 20 ir 31 punktai.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 10 03

    • 3.

     Gyvenu ir dirbu Jungtinėje Karalystėje. Vyresniojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimas išduotas Lietuvoje. Ar galiu specialiuosius kursus baigti Anglijoje, nes siunčia darbdavys? Ar jie bus galiojantys, norint tvirtinti kompetenciją?

     Galite pateikti specialiuosius liudijimus, išduotus Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių kompetentingų institucijų (tame tarpe ir Jungtinės Karalystės). Jeigu nenurodyta galiojimo trukmė arba ji yra ilgesnė kaip penkeri metai, laikoma, kad specialusis liudijimas galioja ne ilgiau kaip penkerius metus nuo jo išdavimo datos. Administracija privalo įsitikinti, kad jūrininkas yra teisėtas pateikto pripažinti specialiojo liudijimo savininkas.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 09 23

    • 4.

     Ar tinka RL ARPA kursai, baigti pagal II/2 vadovavimo lygį, norint patvirtinti turimą budinčiojo kapitono padėjėjo kompetenciją?

     Būtina turėti galiojančius specialiuosius liudijimus, įrodančius, kad yra baigti specialieji parengimo radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo, automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo kursai pagal JRAB kodekso* A-II/1 poskyrio reikalavimus**.

      

     * Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo kodeksas, priimtas 1995 m. konferencijos 2 rezoliucija (su pakeitimais).

     ** Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklių patvirtinimo“, 55.3.2 papunktis.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas. 

     Atnaujinta: 2019 09 23

    • 5.

     Ar Europos Sąjungos šalies narės pilietis (pvz., Latvijos pilietis), turintis Europos Sąjungos šalies narės kompetentingos institucijos išduotą budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą, mokantis rusų ir anglų kalbas ir siekiantis kelti savo kvalifikaciją ir gauti vyresniojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą, turi teisę kompetencijos įvertinimo egzaminą laikyti Lietuvoje?

     Pagal galiojančias Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių jūrinių laipsnių suteikimą ir jūrinių dokumentų išdavimą, nuostatas jūrininkai, turintys ne Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kompetencijos liudijimus, kelti savo kvalifikaciją ir gauti aukštesnį nei turimą jūrinį laipsnį patvirtinantį dokumentą neturi galimybės.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 01 31

    • 6.

     Baigus mokymo įstaigą, iki baigimo nebuvo įgytas pakankamas darbo stažas, trūkstama dalis – 3 mėn. Atsirado galimybė išplaukti dirbti į jūrą ir įgyti trūkstamą darbo stažo dalį. Ar darbo stažas bus įskaitytas ir išduotas laivavedžio diplomas?

     Darbo stažas laive, numatytas mokymo įstaigos mokymo programoje, gali būti įgyjamas mokymosi mokslo įstaigoje metu arba per vienerius metus nuo mokymo įstaigos patvirtintos programos baigimo*.

      

     * Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklių patvirtinimo“, 32 punktas.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 01 31

    • 7.

     Kiek laiko užtruktų kelionės metu prarastų jūrinio laipsnio diplomo ir patvirtinimo dokumentų dublikatų išdavimas ir kokius dokumentus reikėtų pateikti?

     7 darbo dienas (įprasta tvarka) arba 2 darbo dienas (skubos tvarka).

     Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

     • Nustatytos formos prašymas.
     • Viena 4 x 6 cm dydžio nuotrauka.
     • Patvirtinimas apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

     Daugiau informacijos pateikiama Administracijos interneto svetainės skyriuje „Diplomavimas“.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 01 31

    • 8.

     Kuriuos specialiuosius liudijimus studentas gali gauti nemokamai?

     Pirmą kartą pateikę prašymą dėl specialiųjų liudijimų išdavimo, nuo valstybės rinkliavos atleidžiami mokyklų, rengiančių jūrų transporto specialistus, studentai ir mokiniai, studijuojantys pagal šias dieninės ir nuolatinės studijų formų mokymo programas*:

     1. Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės mokymo programą (A-VI/1,1-4).
     2. Darbo su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis, išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis, mokymo programą (A-VI/2-1).
     3. Specialaus gaisrų gesinimo mokymo programą (A-VI/3).
     4. Tanklaivių pradinio rengimo mokymo programą (A-V/1-2-1).
     5. Pirmosios medicininės pagalbos mokymo programą (A-VI/4, 1-3).

     Kartu su patvirtintos formos prašymu dėl specialiojo liudijimo išdavimo pareiškėjas turi pateikti mokymo įstaigos pažymą, pagrindžiančią atleidimo nuo šios rinkliavos aplinkybes.

      

     * Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 6 straipsnio 21 punktas.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 01 31

    • 9.

     Kiek laiko užtrunka budinčiojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT 500 ir daugiau, kompetencijos liudijimo (jūrinio laipsnio diplomo ir jo išdavimo patvirtinimo) išdavimas?

     Jūrinio laipsnio diplomai ir jų išdavimo patvirtinimai išduodami per 7 darbo dienas, skubaus išdavimo atveju – per 2 darbo dienas*.

      

      

     ** Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklių patvirtinimo“, 11 punktas.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 10 22

    • 10.

     Ar norint pratęsti kvalifikuoto jūreivio liudijimą reikalingas darbo su gelbėjimosi valtimis ir plaustais liudijimas?

     Būtina turėti galiojančius specialiuosius liudijimus, įrodančius, kad yra baigti specialūs parengimo kursai pagal JRAB kodekso* A-VI/1 poskyrio 1-4 punktų ir A-VI/2 poskyrio 1–4 punktų reikalavimus**.

      

     * Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo kodeksas, priimtas 1995 m. konferencijos 2 rezoliucija (su pakeitimais).

     ** Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklių patvirtinimo“, 89.2 papunktis.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 10 22

    • 11.

     Ar yra galimybė gauti jūrininko knygelę nuotoliniu būdu, gyvenant užsienyje?

     Prašymą gauti jūrininko knygelę ar pratęsti jos galiojimą asmuo pateikia asmeniškai atvykęs į Administracijos Jūrų departamentą (J. Janonio g. 24, Klaipėda). Įforminta jūrininko knygelė išduodama asmeniui ar jo įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į Administraciją*.

      

     * Lietuvos Respublikos jūrininko knygelės išdavimo, galiojimo pratęsimo, pripažinimo negaliojančia taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 14 d įsakymu Nr. 3-234(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos jūrininko knygelės išdavimo, galiojimo pratęsimo, pripažinimo negaliojančia taisyklių patvirtinimo“, 10 ir 18 punktai.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 10 22

    • 12.

     Kada vykdomi kapitono laivų, kurių BT 3000 ir daugiau, kompetencijos įvertinimo egzaminai?

     Kompetencijos įvertinimo egzaminai vykdomi pagal patvirtintą kompetencijos įvertinimo egzaminų grafiką, kuris skelbiamas čia.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 10 22

    • 13.

     Kas organizuoja žvejybos laivų laivavedžių rengimo kursus?

     Žvejybos laivų laivavedžių rengimo kursus organizuoja Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 10 22

    • 14.

     Kur galima baigti ECDIS (darbo su elektroninių jūrlapių vaizdavimo ir informacijos sistema) mokymo kursus, norint gauti ECDIS specialųjį liudijimą?

     Akredituotų mokymo įstaigų, vykdančių jūrininkų mokymą, ir akredituotų mokymo programų sąrašą rasite čia.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 06 25

    • 15.

     Kur galima rasti darbo stažo laive pažymėjimo formą ir pildymo pavyzdžių?

     Darbo stažo laive pažymėjimo formas ir jų pildymo pavyzdžius galima rasti Administracijos interneto svetainės dalyje „Darbo stažas laive“.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 10 22