Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių kontrolė


     Pavojingieji kroviniai – medžiagos ar gaminiai, kurie dėl savo cheminių ar fizikinių savybių gali sukelti pavojų žmonių sveikatai, aplinkai ar turtui ir kuriems suteikti identifikavimo numeriai yra įrašyti į Jungtinių Tautų Organizacijos Europos ekonomikos komisijos sudarytą pavojingųjų medžiagų sąrašą bei išvardyti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose pavojingųjų krovinių vežimą.

Kas tikrinama?

        Kontrolės metu pareigūnas tikrina:

  1. transporto dokumentus, raštiškas instrukcijas, transporto priemonės tinkamumo sertifikatus, vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pagal ADR pažymėjimą ir kitus dokumentus;
  2. transporto priemonės, cisternos, pakuočių ženklinimą ir žymėjimą;
  3. krovinių pakrovimo, tvirtinimo, tvarkymo ir kitų reikalavimų laikymąsi;
  4. saugos ir priešgaisrines priemones;
  5. kitų specifinių reikalavimų laikymąsi.

Tikrinimo protokolas

      Patikrinimo rezultatai surašomi pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu kontrolės protokole, kurio vienas egzempliorius įteikiamas transporto priemonės vairuotojui, o kitą pasilieka kontrolę atlikęs pareigūnas.

Atmintinė vairuotojams, vežantiems pavojinguosius krovinius

 Atmintinė vairuotojams, vežantiems pavojinguosius krovinius.

Teisinis reglamentavimas

 Pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojantys teisės aktai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-10