BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


ADR saugos specialistai

ADR SAUGOS SPECIALISTŲ EGZAMINAVIMAS IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

     Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialistu (toliau – ADR saugos specialistas) gali būti asmuo, išklausęs atitinkamą mokymo kursą ir nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą.

    

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

     Prašymas laikyti egzaminą / išduoti pažymėjimą, išduoti pažymėjimo dublikatą gali būti teikiamas:

 • asmeniui tiesiogiai atvykus į Lietuvos transporto saugos administraciją;
 • įgaliojus kitą asmenį (šiuo atveju įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka);
 • elektroniniu būdu (šiuo atveju prašymas ir reikiami dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, teikiami elektroniniu paštu);
 • registruojantis į egzaminą internetu (prisijungiant prie registracijos į egzaminą internetu aplinkos ir identifikuojant asmens tapatybę per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)).

 

 Vadovaukitės Registracijos į egzaminą internetu vartotojo vadovu 

      Asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą, turi pateikti:

 • Prašymą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas), jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP); egzamino dieną atvykęs į Administraciją asmuo privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Atitinkamo (-ų) mokymo kurso (-ų) baigimo liudijimą (jei mokymų kurso baigimo liudijimo informacija nepateikta Administracijos tvarkomoje informacinėje sistemoje); internetu užsiregistravęs asmuo mokymo kursų baigimo liudijimą privalo turėti ir egzaminuotojui pateikti egzamino dieną atvykęs į Administraciją.

     Asmuo, praradęs, sugadinęs pažymėjimą ar kurio asmens duomenys pasikeitė, turi pateikti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas).

      Pastaba. Tais atvejais, kai prašymas teikiamas įgaliojus kitą asmenį, prie prašymo pridedamos skenuotos reikiamų dokumentų kopijos; kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, prie prašymo pridedamos reikiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos.

TERMINAI

     Prašymas laikyti egzaminą ir dokumentai teikiami ne vėliau  kaip vieną dieną prieš egzaminą.

     Egzaminai vyksta pagal patvirtintą grafiką:   

 • Paslaugų departamento Vilniaus skyriuje  – sausio, birželio, lapkričio mėnesių paskutinį trečiadienį;
 • Paslaugų departamento Kauno skyriuje – vasario, liepos, gruodžio mėnesių trečią ketvirtadienį;
 • Paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje  – kovo, rugpjūčio mėnesių antrą antradienį;
 • Paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje (Šiauliuose)  – balandžio, rugsėjo mėnesių trečią antradienį;

     Jei egzamino ir švenčių dienos sutampa, egzaminuojama pirmą darbo dieną po švenčių.
     ADR saugos specialisto pažymėjimas išduodamas sėkmingai išlaikius egzaminą.
     ADR saugos specialisto pažymėjimas galioja penkerius metus.
     ADR saugos specialisto pažymėjimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti dublikatą užregistravimo.
     ADR saugos specialisto pažymėjimo dublikatas išduodamas senojo pažymėjimo galiojimo laikui.

EGZAMINAVIMO TVARKA

   Egzaminuojamieji egzamino metu gali naudotis Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingų krovinių vežimą. Kita literatūra ir užrašais naudotis draudžiama.

     Egzamino bilietą sudaro 40 klausimų iš atitinkamo mokymo kurso ir praktinė užduotis, kurią sudaro:

 • sąlyga ir 20 klausimų pagal M mokymo kursą.
 • sąlyga ir po 10 klausimų pagal M1, M2, M3, M4 ar M5 mokymo kursą.

     Egzaminui laikyti skiriama ne daugiau kaip 4,5 valandos.

     Egzaminas išlaikytas, jei egzaminuojamasis teisingai atsakė ne mažiau kaip į:

 • 48 bilieto klausimus pagal M mokymo kursą.
 • 40 klausimų pagal M1, M2, M3, M4 ar M5 mokymo kursus.

    Egzaminas laikomas lietuvių kalba kompiuteriu, pažymint vieną teisingą (iš kelių pateiktų atsakymo variantų) egzamino bilieto klausimo atsakymą. Egzamino laikymo kompiuteriu instrukciją galima rasti čia.

PAŽYMĖJIMO ATSIĖMIMAS

     ADR saugos specialisto pažymėjimas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Administraciją. Asmuo, atsiimdamas ADR saugos specialisto pažymėjimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą).

      Administracijos išduodamo ADR saugos specialisto pažymėjimo pavyzdį rasite čia.

VALSTYBĖS RINKLIAVA

     Nustatyta valstybės rinkliava:

 • Už egzaminą pagal kiekvieną mokymo kursą – 20 Eur.
 • Už pažymėjimo, pažymėjimo dublikato išdavimą – 1,4 Eur.

     Mokėjimo rekvizitai:
     Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
     Įmonės kodas – 188659752.
     Sąskaitos Nr.:
     - LT24 7300 0101 1239 4300 (banko pavadinimas – „Swedbank“, AB; banko kodas – 73000);
     - LT12 2140 0300 0268 0220 (banko pavadinimas – Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius; banko kodas – 21400);
     - LT74 4010 0510 0132 4763 (banko pavadinimas – AB DNB bankas; banko kodas – 40100);
     - LT32 7180 0000 0014 1038 (banko pavadinimas – Akcinė bendrovė Šiaulių bankas; banko kodas – 71800);
     - LT05 7044 0600 0788 7175 (banko pavadinimas – AB SEB bankas; banko kodas – 70440);
     - LT74 7400 0000 0872 3870 (banko pavadinimas – Danske Bank A/S Lietuvos filialas; banko kodas - 74000);
     - LT42 7230 0000 0012 0025 (banko pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas; banko kodas – 72300);
     - LT78 7290 0000 0013 0151 (banko pavadinimas – AB „Citadele“ bankas; banko kodas – 72900).
 
       Įmokos kodas – 5746.

       Įmokos kodas įrašomas laukelyje „mokėjimo paskirtis“ arba „įmokos kodas (gavėjo nuoroda)“.
 
     Atkreipiame dėmesį, kad jei mokėjimą už Jus atliks kitas asmuo arba įmonė, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę.
     

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

     Egzaminavimo ir pažymėjimų bei jų dublikatų išdavimo tvarka nustatyta:

 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 4 d įsakymas Nr. 3-274 „Dėl Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu saugos specialistų mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2002, Nr. 58-2369; 2005, Nr. 142-5153; 2009, Nr. 127-5514; 2010, Nr. 31-1476; 2012, Nr. 64-3249);
 • Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 2B-306 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialistų prašymų ir dokumentų pateikimo ir priėmimo, egzaminavimo organizavimo, pažymėjimų ir pažymėjimų dublikatų išdavimo, galiojimo pratęsimo ir panaikinimo procedūrų aprašo pavirtinimo“.

KITA INFORMACIJA

     Administracinės paslaugos aprašymas skelbiamas skyriuje „Paslaugos“ / „Viešosios ir administracinės paslaugos“ / „Administracinės paslaugos“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-22