BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


ADR vairuotojai

ADR VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMAS IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

     Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojinguosius krovinius (toliau – ADR vairuotojas), gali būti asmuo, kuris:

    • išklausė ir sėkmingai baigė atitinkamą mokymo kursą;

    • nustatyta tvarka laikė egzaminą ir gavo ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą (toliau – pažymėjimas).

 

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

     Prašymas laikyti vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, egzaminą ir (arba) išduoti / pratęsti ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą (toliau – prašymas) gali būti teikiamas: 

     • asmeniui tiesiogiai atvykus į Lietuvos transporto saugos administraciją;

     • įgaliojus kitą asmenį (šiuo atveju įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka); asmens pasirašytą prašymą ir dokumentus taip pat gali pateikti asmuo, kuris yra nurodytas pareiškėjo prašyme;

     • elektroniniu būdu (šiuo atveju prašymas ir reikiami dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu arba identifikavus save per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP), teikiami elektroniniu paštu);

     • registruojantis į egzaminą internetu (prisijungiant prie registracijos į egzaminą internetu aplinkos ir identifikuojant asmens tapatybę per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)).

Vadovaukitės Registracijos į egzaminą internetu vartotojo vadovu

 

     Asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą, turi pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę), arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas, jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP); egzamino dieną atvykęs į Administraciją asmuo privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. vieną nuotrauką (atitinkančią Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintus Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus). Asmeniui pageidaujant ir sutinkant, jo duomenys (nuotrauka ir parašas) gali būti naudojami tokie patys kaip asmens pateiktame ir prašyme nurodytame galiojančiame vairuotojo pažymėjime; šie duomenys gaunami iš valstybės įmonės „Regitra“ duomenų bazės, jei asmeniui vairuotojo pažymėjimas išduotas ne anksčiau kaip prieš 5 metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijos skyriui dienos. Šiuo atveju nuotraukos pateikti nereikia; jei asmuo į egzaminą registravosi internetu ir registracijos  lange esančiame laukelyje nepažymėjo, jog pageidauja ir sutinka, kad  ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas kaip turimame vairuotojo pažymėjime, arba pažymėjo šį  laukelį, tačiau duomenys (nuotrauka ir parašas) nebuvo atvaizduoti internetinės rezervacijos lange, asmuo nuotrauką privalo turėti su savimi ir pateikti egzaminuotojui egzamino dieną atvykęs į Administraciją;
 3. asmens duomenų pasikeitimo faktą patvirtinančius dokumentus (santuokos liudijimą, vardo, pavardės keitimo liudijimą).

     Asmuo, jei jis prarado, sugadino pažymėjimą ar pasikeitė asmens duomenys, turi pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas, jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP));
 • vieną nuotrauką (atitinkančią Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintus Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus). Asmeniui pageidaujant ir sutinkant, jo duomenys (nuotrauka, parašas) gali būti naudojami tokie patys kaip asmens prašyme nurodytame galiojančiame vairuotojo pažymėjime; šie duomenys gaunami ir valstybės įmonės „Regitra“ duomenų bazės, jei asmeniui vairuotojo pažymėjimas išduotas ne anksčiau kaip prieš 5 metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijos Paslaugų departamento skyriui dienos. Šiuo atveju nuotraukos pateikti nereikia; jei asmuo į egzaminą registravosi internetu ir nepageidavo ir nesutiko (nepažymėjimo atitinkamo registracijos į egzaminą internetu lange esančio laukelio), kad ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas, kaip asmens turimame vairuotojo pažymėjime, arba pageidavo ir sutiko (pažymėjo atitinkamą registracijos į egzaminą internetu lange esantį laukelį, tačiau duomenys (nuotrauka ir parašas) nebuvo atvaizduoti internetinės rezervacijos lange, asmuo nuotrauką privalo turėti su savimi ir pateikti egzaminuotojui egzamino dieną atvykęs į Administraciją.

     Pastaba. Tais atvejais, kai prašymas teikiamas įgaliojus kitą asmenį, prie prašymo pridedamos skenuotos reikiamų dokumentų kopijos;  kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, prie prašymo pridedamos reikiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos.

TERMINAI

     Prašymas laikyti egzaminą ir dokumentai teikiami ne vėliau  kaip vieną dieną prieš egzaminą.

     Egzaminai vyksta pagal patvirtintą grafiką:  

 • Paslaugų departamento Vilniaus skyriuje  – kiekvieną penktadienį;
 • Paslaugų departamento Kauno skyriuje – kiekvieną trečiadienį;
 • Paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje  – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą trečiadienį;
 • Paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje (Šiauliuose)  – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą ketvirtadienį.

     Jei egzamino ir švenčių dienos sutampa, egzaminuojama pirmą darbo dieną po švenčių.
     Pažymėjimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo sėkmingai išlaikyto egzamino datos ir galioja penkerius metus.
     Naujas pažymėjimas vietoj turėto išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo Administracijoje dienos ir galioja tiek, kiek senasis pažymėjimas.

EGZAMINAVIMO TVARKA

     Egzaminuojamieji egzamino metu gali naudotis Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingų krovinių vežimą. Kita literatūra ir užrašais naudotis draudžiama.

     Egzamino bilietą sudaro:

 • 25 klausimai, laikant A1 egzaminą (atsakyti į klausimus skiriamos 1 val. 30 min.);
 • po 15 klausimų, laikant A2, A3 ir A4 egzaminus (atsakyti į klausimus skiriama po 1 val.)

     Egzaminas išlaikytas, jei egzaminuojamasis gauna:

 • ne mažiau kaip 20 balų, laikant A1 egzaminą;
 • ne mažiau kaip 12 balų, laikant A2, A3 ir A4 egzaminus.

     Egzaminai laikomi lietuvių kalba, kompiuteriu. Egzamino bilieto forma – testas iš klausimų su pasirenkamais atsakymais. Egzamino laikymo kompiuteriu instrukciją galima rasti čia.

PAŽYMĖJIMO ATSIĖMIMAS

     ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Administraciją. Asmuo, atsiimdamas pažymėjimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas).

     Pažymėjimas, asmeniui pageidaujant, Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka gali būti išsiųstas paštu, asmeniui apie tai nurodžius atitinkamame prašymo arba registracijos internetu laukelyje.   

     Administracijos išduodamo ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo pavyzdys:

                           

     Nuo 2012 m. gruodžio 1 d. išduodamame ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime panaudotų technologinės apsaugos priemonių aprašas visuomenei (lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis) pateiktas čia:

                                

 

VALSTYBĖS RINKLIAVA

     Nustatyta valstybės rinkliava:

 • Už pagrindinio mokymo kurso A1 egzaminą – 8,6 Eur.
 • Už specializuoto mokymo kurso A2, A3, A4 egzaminus – 5,7 Eur.
 • Už pažymėjimo, naujo pažymėjimo vietoj turėto išdavimą – 11 Eur.

     Mokėjimo rekvizitai:
     Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
     Įmonės kodas – 188659752.
     Sąskaitos Nr.:
     - LT24 7300 0101 1239 4300 (banko pavadinimas – „Swedbank“, AB; banko kodas – 73000);
     - LT12 2140 0300 0268 0220 (banko pavadinimas – Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius; banko kodas – 21400);
     - LT74 4010 0510 0132 4763 (banko pavadinimas – AB DNB bankas; banko kodas – 40100);
     - LT32 7180 0000 0014 1038 (banko pavadinimas – akcinė bendrovė Šiaulių bankas; banko kodas – 71800);
     - LT05 7044 0600 0788 7175 (banko pavadinimas – AB SEB bankas; banko kodas – 70440);
     - LT74 7400 0000 0872 3870 (banko pavadinimas – Danske Bank A/S Lietuvos filialas; banko kodas - 74000);
     - LT42 7230 0000 0012 0025 (banko pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas; banko kodas – 72300);
     - LT78 7290 0000 0013 0151 (banko pavadinimas – AB „Citadele“ bankas; banko kodas – 72900).
 
        Įmokos kodas – 5746.

        Įmokos kodas įrašomas laukelyje „mokėjimo paskirtis“ arba „įmokos kodas (gavėjo nuoroda)“.
 
     Atkreipiame dėmesį, kad jei mokėjimą už Jus atliks kitas asmuo arba įmonė, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę.
     

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

     Egzaminavimo ir ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo išdavimo tvarka nustatyta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko  2012 m.  liepos 31  d. įsakymu Nr. 2B-313 (vėliausi pakeitimai – 2015-07-01 įsakymu Nr. 2B-146).

KITA INFORMACIJA

     Administracinės paslaugos aprašymas skelbiamas skyriuje „Paslaugos“ / „Viešosios ir administracinės paslaugos“ / „Administracinės paslaugos“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-22