Istorinės motorinės transporto priemonės

  Istorinių motorinių transporto priemonių asociacijų, vykdančių istorinių motorinių transporto priemonių vertinimą, sąrašas 

  Pripažintų istorinių motorinių transporto priemonių sąrašas

 

     Kas yra istorinė  motorinė transporto priemonė?

     Istorinė motorinė transporto priemonė – prieš 30 metų ar anksčiau pagaminta transporto priemonė, kurios modelis nebegaminamas mažiausiai 15 metų ir kuri yra originali, tinkama eksploatuoti, bet nenaudojama kasdienėms reikmėms. Istorinei motorinei transporto priemonei gali būti priskiriama atkurta, autentiška, originali, restauruota ar unikali transporto priemonė.

     Kas atlieka istorinių motorinių transporto priemonių patvirtinimą?

     Istorinių motorinių transporto priemonių patvirtinimą atlieka istorinių motorinių transporto priemonių asociacijos, vykdančios istorinių motorinių transporto priemonių vertinimą. Asociacijų sąrašą galima rasti čia.

     Kur galima rasti reikalavimus?

     Reikalavimai nustatyti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakyme Nr. 2B-368 „Dėl Transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 123-5860) ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213; 2010, Nr. 48-2308).

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-11