Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Tais atvejais, kai rengiamu teisės akto projektu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje, Teisės skyriaus valstybės tarnautojas, su kuriuo buvo derintas teisės akto projektas, privalo atlikti teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, vadovaudamasis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos transporto saugos administracijos atlikti antikorupciniai vertinimai.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atlikti antikorupciniai vertinimai.

Informacija apie STT išvadoje dėl teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo pateiktų pasiūlymų vykdymą ir pasiektus rezultatus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-22