Pranešimai apie korupciją

     Lietuvos transporto saugos administracija, vykdydama korupcijos prevencijos veiklą, prašo visuomenės pagalbos.
     Prašome informaciją apie pažeidimus ir neteisėtus cijos darbuotojų veiksmus pranešti telefonu +370 687 45 533 arba elektroniniu paštu pasitikiu@ltsa.lrv.lt

     Konfidencialumas garantuojamas. Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų puiku, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti.

     Taip pat informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu  pranesk@stt.lt arba palikti pranešimą el. būdu.

     Apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galite pranešti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/pranesimai-ir-korupcija

     Gauti pranešimai naginėjami Prevencijos ir rizikos valdymo skyriuje. Atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. vadovaujantis:

     Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;

     Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;

     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“;

     ir kitais teisės aktais.

     PRIMENAME: Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo įvykdymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-17