LTSA VIDINIS KANALAS

      Pranešimus gali palikti esami ir buvę LTSA  darbuotojai arba asmenys sutartiniais santykiais susiję su LTSA.

Čia galite pateikti pranešimą apie Lietuvos transporto saugos administracijoje:

        1. galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,

        2. administracinį nusižengimą,

        3. tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,

        4. šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,

        5. ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su LTSA.

     Prašome užpildyti Pranešimo apie pažeidimą LTSA formą ir pateikti ją el. paštu pasitikiu@ltsa.lrv.lt .

 

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-09