Vadovaujančių valstybės tarnautojų susitikimai

Eil. nr. Data Vieta Dalyvaujantys asmenys Susitikimo tikslas
1. 2018 m. rugpjūčio 21 d. 11:00 val. Susisiekimo ministerija G. Lukošius P.Martinkus G.Savickytė Dėl patariamosios valdybos įsteigimo
2. 2018 m. rugpjūčio 22 d. 10:00 val. VĮ „Kelių priežiūra“ buveinė, Kaunas
G.Lukošius T.Kolendo D.Aleknavičius
Dėl eismo įvykių tyrimų ir kelius prižiūrinčių įstaigų atsakomybės
3. 2018 m. rugpjūčio 23 d. 10:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija G.Lukošius J.Gintilas Dėl Civilinės aviacijos administracijos prijungimo prie Lietuvos transporto saugos administracijos
4. 2018 m. rugpjūčio 31 d. 14:00 val.  Susisiekimo ministerija P.Martinkus V.Čiškauskas Dėl trumpalaikės nuomos automobilių vairuotojų drausminimo
5. 2018 m. rugsėjo 4 d. 13:15 val.  Lietuvos automobilių kelių direkcija L.Ivinskis V.Čiškauskas Dėl Vintros
6. 2018 m. rugsėjo 4 d. 11:00 val. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas D.Aksionovas J.Petrauskas

Dėl pavojingų objektų planinių patikrinimų eigos aprašymo patikslinimo

7. 2018 m. rugsėjo 5-7 d. Viešbutis "Navalis", konferencijų centras, Klaipėda J.Rašomavičius Latvijos ir Estijos Jūros administracijos atstovai Konferencija, susitikimas saugos Jūrų transporte klausimais
8. 2018 m. rugsėjo 6 d. 15:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija G.Lukošius  K.Sankovski D.Kalvaitis L.Jasinskienė M.Baranauskas Dėl riedmenų techninių apžiūrų atlikimo ir SVS (saugos valdymo sistemos) patikrinimų išduodant sertifikatus
9. 2018 m. rugsėjo 6 d. 15:15 val. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Klaipėdos skyrius A.Dočys A.Kolotkovas Dėl licenzijų, suteikiančių teisę vežti krovinius už atlygį, išdavimo sąlygų aptarimas
10. 2018 m. rugsėjo 10 d. 14:00 val. Susisiekimo ministerija

J.Rašomavičius

S.Brundza

 Pasitarimas
11. 2018 m. rugsėjo 10 d. 09:30-10:30 val. Susisiekimo ministerija V.Urbonienė Dėl projektui "Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pertvarkymo į valstybės įmonę, įgyvendnimo veiksmų planas" pateiktų pastabų suderinimo
12. 2018 m. rugsėjo 11 d. 10:00 val. Susisiekimo ministerija J.Rašomavičius Dėl kelių transporto kodekso projekto
13. 2018 m. rugsėjo 10-11 d. 

Lietuvos transporto saugos administracija

AB "Lietuvos geležinkeliai"

Moldovos ekonomikos ir infrastruktūros ministerijos ir Moldovos geležinkelių CFM atstovai

J.Rašomavičius, G.Ivinskienė, J.Zimuš,V.Tamulis

 

Bus nagrinėjami nacionalinės saugos institucijos (LTSA) funkcijų, uždavinių klausimai, LTSA teikiamos geležinkelių transporto paslaugos, geležinkelių transporto pajėgumų, rinkliavų nustatymo, traukinių tvarkaraščių sudarymo, eismo valdymo klausimai

14. 2018 m. rugsėjo 11 d. 16:00 val.

Lietuvos transporto saugos administracija

Klaipėdos skyrius

S.Šiaučiūnas L.Kasparavičius A.Pranulis

M.Jonkus

Dėl susitarimo memorandumo dėl supakuotų pavojingų krovinių vežimo RO-RO tipo laivais Baltijos jūra
15. 2018 m. rugsėjo 12 d. 10:00 val. Kelių ir transporto tyrimo institutas

S.Šiaučiūnas

A.Vilkelis

Pasitarimas einamasiais veiklos klausimais
16. 2018 m. rugsėjo 12 d. 10:00 val. Susisiekimo ministerija J.Rašomavičius Dėl kelių transporto kodekso projekto
17. 2018 m. rugsėjo 12 d. 14:00 val. Ūkio ministerija

T.Kolendo G.Serbenta R.Žaliauskaitė

 

Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (PAIIS) techninės specifikacijos ir susijusių pirkimo dokumentų projektų vertinimas
18. 2018 m. rugsėjo 14 d. 13:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

S.Lingys, A.Vaitkevičius, Z.Širvinskaitė, G.Serbenta,

UAB "Asseco Lietuva" atstovas A.Klasauskas

Dėl IS „Skaiti“ modernizavimo, siekiant optimizuoti paslaugos teikimo procesus ir įgyvendinti pateiktus GEMBA ir KAIZEN pasiūlymus
19. 2018 m. rugsėjo 20-21 d. 

Lietuvos transporto saugos administracija

AB "Lietuvos geležinkeliai"

Ukrainos infrastruktūros ministerijos atstovai

J.Rašomavičius G.Ivinskienė,

J.Zimuš, V.Tamulis, A.Šniuolis

Organizuojamas mokomasis Ukrainos specialistų vizitas geležinkelių transporto pajėgumų, rinkliavų nustatymo, traukinių tvarkaraščių sudarymo, eismo valdymo klausimais

 

20. 2018 m. rugsėjo 20 d.  Lietuvos transporto saugos administracija V. Matyžonokas,
A. Glėbus,
R. Vėlavičius,
G. Lukošius,
T. Kolendo,
J. Petrauskas,
V. Čiškauskas
Susitikimas su "Volkswagen" automobilių impertuotoju Lietuvoje UAB "Moller auto". dėl automobilių dujinės įrangos tikrinimo tvarkos reglamentavimo ir slėginių indų patikrinimų privalomosios techninės apžiūros metu. 
21. 2018 m. rugsėjo 24 d. 9:00 val. Susisiekimo ministerija

T.Kolendo, R.Šatrovaitė, A.Cijunaitis, N.Motiejūnaitė, Z.Germanavičius, T.Pilukas, A.Stupenko, V.Kazlauskas, I.Katilius, R.Bedulskis, K.Semenė, P.Vertelka

 

 

Dėl vežimo važtaraščių CMR situacijos ir jų skaitmenizavimo galimybių Lietuvoje aptarimas.

Dėl galimybių identifiluoti šios srities ekspertus tiek valstybiniame, tiek verslo lygmenyje, kurie savo ekspertinėmis žiniomis prisidėtų prie projekto vystymo BSR lygmenyje.

22. 2018 m. rugsėjo 25 d. 10:00 val. Susisiekimo ministerija Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) pertvarkymo darbo grupė

Dėl LAKD pertvarkymo naudos ir funkcijų aptarimo.

23. 2018 m. rugsėjo 26 d. 9:00 val. Susisiekimo ministerija G.Lukošius, G.Savickytė, D.Kuliešius Dėl LTSA atlikto tyrimo medžiagos tolesnių veiksmų atlikimo.
24. 2018 m. rugsėjo 27d. 14:00 val. Vidaus reikalų ministerija D.Narbutas, A.Galvėnienė

Dėl Bendrojo vertinimo modelio (BVM) eigos LTSA, dėl užpildytų dokumentų peržiūrėjimo. Aptarti preliminarią auditorių atvykimo datą.

25. 2018 m. spalio 1 d. 10:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

L.Ivinskis, V.Čiškauskas, J.Rymkevičius

Diskusija dėl Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos „Vintra“.
26. 2018 m. spalio 3 d. 10:00 val. VĮ “Oro navigacija”, Rodūnios kelias 2, Vilnius Susisiekimo ministerijos ir visų SM pavaldžių įstaigų Prevencijos padalinių atstovai

1.SM pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų analizės duomenų, kurie buvo teikti SM pagal Korupcijos programos planą, aptarimas.

2.Antikorupcijos standarto įgyvendinimo patirties pristatymas.

3.Pasitarimas dėl “Korupcijos prevencijos” dienos”, kuri vyks š. m. gruodžio 9 d.
27. 2018 m. spalio 2 d. 16:00 val. AB "Lietuvos geležinkeliai"

J.Rašomavičius, V.Čiškauskas

Dėl AB "Lietuvos geležinkeliai" veiklos klausimų, susijusių su veiklos atskirimu.
28. 2018 m. spalio 4 d. 10:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

S.Lingys, A.Vaitkevičius, Z.Širvinskaitė, G.Serbenta, A.Klasauskas (UAB "Asseco Lietuva)

1. Dėl informacinės sistemos "Keltra" priežiūros, vykdant priežiūros sutartį.

2. Dėl informacinės sistemos "Skaitis" priežiūros, vykdant priežiūros sutartį.

29. 2018 m. spalio 9 d. 13:00 val. Susisiekimo ministerija

J.Rašomavičius, S.Šiaučiūnas, E.Petrauskienė

Del naštos mažinimo priemonių.
30. 2018 m. spalio 10 d. 8:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J.Rašomavičius, V.Čiškauskas, E.Lisovskis (UAB „ALTAS komercinis transportas“)

Dėl tipo patvirtinimo procesų tobulinimo
31. 2018 m. spalio 10 d. 15:00 val. Susisiekimo ministerija

 

A.Matusa, I.Černiuk, V.Urbonienė

 

Dėl buhalterinių funkcijų vykdymo.
32. 2018 m. spalio 11 d. 9:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J.Rašomavičius, T.Kolendo, G.Lukošius, L.Baltulienė, Laurynas Naujokaitis (Teisingumo ministerija),

Dėl vIdaus vandenų laivų avarijų tyrimo.
33. 2018 m. spalio 11 d. 14:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J.Rašomavičius, G.Ivinskienė, G.Šerėnas

Dėl dalyvavimo Vystomojo bendradarbiavimo projektuose.
34. 2018 m. spalio 12 d. 11:00 val. Susisiekimo ministerija

V. Urbonienė, Civilinės aviacijos administracijos (CAA) reorganizavimo darbo grupės nariai

 

Dėl CAA reorganizavimo veiksmų plano koregavimo.

35. 2018 m. spalio 15 d. 14:00 val. Susisiekimo ministerija J.Rašomavičius, V.Čiškauskas Dėl pajėgumų skyrimo, proceso tobulinimo.
36. 2018 m. spalio 17 d. 9:30 val.  Lietuvos transporto saugos administracija T.Kolendo, J.Petrauskas, R.Valatkevičius, VĮ "Kelių priežiūra" atstovai P.Džervus, P.Kairiūkštis Dėl bendradarbiavimo eismo įvykių tyrimo ir kelio būklės vertinimo srityje.
37. 2018 m. rugsėjo 23 d. 13:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J.Zimuš, V.Čiškauskas, V.Karčinienė, D. Kalvaitis

Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių atskyrimo (pajėgumų) klausimų.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-16