Vadovaujančių valstybės tarnautojų susitikimai

Eil. nr. Data Vieta Dalyvaujantys asmenys Susitikimo tikslas
1. 2018 m. rugpjūčio 21 d. 11:00 val. Susisiekimo ministerija G. Lukošius, P. Martinkus, G. Savickytė Dėl patariamosios valdybos įsteigimo
2. 2018 m. rugpjūčio 22 d. 10:00 val. VĮ „Kelių priežiūra“ buveinė, Kaunas
G. Lukošius, T. Kolendo, D. Aleknavičius
Dėl eismo įvykių tyrimų ir kelius prižiūrinčių įstaigų atsakomybės
3. 2018 m. rugpjūčio 23 d. 10:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija G. Lukošius, J. Gintilas Dėl Civilinės aviacijos administracijos prijungimo prie Lietuvos transporto saugos administracijos
4. 2018 m. rugpjūčio 31 d. 14:00 val.  Susisiekimo ministerija P. Martinkus, V. Čiškauskas Dėl trumpalaikės nuomos automobilių vairuotojų drausminimo
5. 2018 m. rugsėjo 4 d. 13:15 val.  Lietuvos automobilių kelių direkcija L. Ivinskis, V. Čiškauskas Dėl Vintros
6. 2018 m. rugsėjo 4 d. 11:00 val. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas D. Aksionovas, J. Petrauskas

Dėl pavojingų objektų planinių patikrinimų eigos aprašymo patikslinimo

7. 2018 m. rugsėjo 5-7 d. Viešbutis "Navalis", konferencijų centras, Klaipėda J. Rašomavičius, Latvijos ir Estijos Jūros administracijos atstovai Konferencija, susitikimas saugos Jūrų transporte klausimais
8. 2018 m. rugsėjo 6 d. 15:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija G. Lukošius,  K. Sankovski, D. Kalvaitis, L. Jasinskienė, M. Baranauskas Dėl riedmenų techninių apžiūrų atlikimo ir SVS (saugos valdymo sistemos) patikrinimų išduodant sertifikatus
9. 2018 m. rugsėjo 6 d. 15:15 val. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Klaipėdos skyrius A. Dočys, A. Kolotkovas Dėl licenzijų, suteikiančių teisę vežti krovinius už atlygį, išdavimo sąlygų aptarimas
10. 2018 m. rugsėjo 10 d. 14:00 val. Susisiekimo ministerija

 

J. Rašomavičius, S. Brundza

 

 Pasitarimas
11. 2018 m. rugsėjo 10 d. 09:30-10:30 val. Susisiekimo ministerija V. Urbonienė Dėl projektui "Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pertvarkymo į valstybės įmonę, įgyvendnimo veiksmų planas" pateiktų pastabų suderinimo
12. 2018 m. rugsėjo 11 d. 10:00 val. Susisiekimo ministerija J. Rašomavičius Dėl kelių transporto kodekso projekto
13. 2018 m. rugsėjo 10-11 d. 

Lietuvos transporto saugos administracija

AB "Lietuvos geležinkeliai"

Moldovos ekonomikos ir infrastruktūros ministerijos ir Moldovos geležinkelių CFM atstovai

J. Rašomavičius, G. Ivinskienė, J. Zimuš, V. Tamulis

 

Bus nagrinėjami nacionalinės saugos institucijos (LTSA) funkcijų, uždavinių klausimai, LTSA teikiamos geležinkelių transporto paslaugos, geležinkelių transporto pajėgumų, rinkliavų nustatymo, traukinių tvarkaraščių sudarymo, eismo valdymo klausimai

14. 2018 m. rugsėjo 11 d. 16:00 val.

Lietuvos transporto saugos administracija

Klaipėdos skyrius

S. Šiaučiūnas, L. Kasparavičius, A. Pranulis,

M. Jonkus

Dėl susitarimo memorandumo dėl supakuotų pavojingų krovinių vežimo RO-RO tipo laivais Baltijos jūra
15. 2018 m. rugsėjo 12 d. 10:00 val. Kelių ir transporto tyrimo institutas

S. Šiaučiūnas,

A.Vilkelis

Pasitarimas einamasiais veiklos klausimais
16. 2018 m. rugsėjo 12 d. 10:00 val. Susisiekimo ministerija J.Rašomavičius Dėl kelių transporto kodekso projekto
17. 2018 m. rugsėjo 12 d. 14:00 val. Ūkio ministerija

T. Kolendo, G.Serbenta,  R.Žaliauskaitė

 

Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (PAIIS) techninės specifikacijos ir susijusių pirkimo dokumentų projektų vertinimas
18. 2018 m. rugsėjo 14 d. 13:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

S.Lingys, A.Vaitkevičius, Z.Širvinskaitė, G.Serbenta,

UAB "Asseco Lietuva" atstovas A.Klasauskas

Dėl IS „Skaiti“ modernizavimo, siekiant optimizuoti paslaugos teikimo procesus ir įgyvendinti pateiktus GEMBA ir KAIZEN pasiūlymus
19. 2018 m. rugsėjo 20-21 d. 

Lietuvos transporto saugos administracija

AB "Lietuvos geležinkeliai"

Ukrainos infrastruktūros ministerijos atstovai

J.Rašomavičius G.Ivinskienė,

J. Zimuš, V. Tamulis, A. Šniuolis

Organizuojamas mokomasis Ukrainos specialistų vizitas geležinkelių transporto pajėgumų, rinkliavų nustatymo, traukinių tvarkaraščių sudarymo, eismo valdymo klausimais

 

20. 2018 m. rugsėjo 20 d.  Lietuvos transporto saugos administracija V. Matyžonokas,
A. Glėbus,
R. Vėlavičius,
G. Lukošius,
T. Kolendo,
J. Petrauskas,
V. Čiškauskas
Susitikimas su "Volkswagen" automobilių impertuotoju Lietuvoje UAB "Moller auto". dėl automobilių dujinės įrangos tikrinimo tvarkos reglamentavimo ir slėginių indų patikrinimų privalomosios techninės apžiūros metu. 
21. 2018 m. rugsėjo 24 d. 9:00 val. Susisiekimo ministerija

T. Kolendo, R. Šatrovaitė, A. Cijunaitis, N. Motiejūnaitė, Z. Germanavičius, T. Pilukas, A. Stupenko, V. Kazlauskas, I. Katilius, R. Bedulskis, K. Semenė, P. Vertelka

 

 

Dėl vežimo važtaraščių CMR situacijos ir jų skaitmenizavimo galimybių Lietuvoje aptarimas.

Dėl galimybių identifiluoti šios srities ekspertus tiek valstybiniame, tiek verslo lygmenyje, kurie savo ekspertinėmis žiniomis prisidėtų prie projekto vystymo BSR lygmenyje.

22. 2018 m. rugsėjo 25 d. 10:00 val. Susisiekimo ministerija Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) pertvarkymo darbo grupė

Dėl LAKD pertvarkymo naudos ir funkcijų aptarimo.

23. 2018 m. rugsėjo 26 d. 9:00 val. Susisiekimo ministerija G. Lukošius, G. Savickytė, D. Kuliešius Dėl LTSA atlikto tyrimo medžiagos tolesnių veiksmų atlikimo.
24. 2018 m. rugsėjo 27d. 14:00 val. Vidaus reikalų ministerija D. Narbutas, A. Galvėnienė

Dėl Bendrojo vertinimo modelio (BVM) eigos LTSA, dėl užpildytų dokumentų peržiūrėjimo. Aptarti preliminarią auditorių atvykimo datą.

25. 2018 m. spalio 1 d. 10:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

L. Ivinskis, V. Čiškauskas, J. Rymkevičius

Diskusija dėl Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos „Vintra“.
26. 2018 m. spalio 3 d. 10:00 val. VĮ “Oro navigacija”, Rodūnios kelias 2, Vilnius Susisiekimo ministerijos ir visų SM pavaldžių įstaigų Prevencijos padalinių atstovai

1.SM pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų analizės duomenų, kurie buvo teikti SM pagal Korupcijos programos planą, aptarimas.

2.Antikorupcijos standarto įgyvendinimo patirties pristatymas.

3.Pasitarimas dėl “Korupcijos prevencijos” dienos”, kuri vyks š. m. gruodžio 9 d.
27. 2018 m. spalio 2 d. 16:00 val. AB "Lietuvos geležinkeliai"

J. Rašomavičius, V. Čiškauskas

Dėl AB "Lietuvos geležinkeliai" veiklos klausimų, susijusių su veiklos atskirimu.
28. 2018 m. spalio 4 d. 10:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

S. Lingys, A. Vaitkevičius, Z. Širvinskaitė, G. Serbenta, A. Klasauskas (UAB "Asseco Lietuva)

1. Dėl informacinės sistemos "Keltra" priežiūros, vykdant priežiūros sutartį.

2. Dėl informacinės sistemos "Skaitis" priežiūros, vykdant priežiūros sutartį.

29. 2018 m. spalio 9 d. 13:00 val. Susisiekimo ministerija

J. Rašomavičius, S. Šiaučiūnas, E. Petrauskienė

Del naštos mažinimo priemonių.
30. 2018 m. spalio 10 d. 8:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Rašomavičius, V. Čiškauskas, E. Lisovskis (UAB „ALTAS komercinis transportas“)

Dėl tipo patvirtinimo procesų tobulinimo
31. 2018 m. spalio 10 d. 15:00 val. Susisiekimo ministerija

 

A. Matusa, I. Černiuk, V. Urbonienė

 

Dėl buhalterinių funkcijų vykdymo.
32. 2018 m. spalio 11 d. 9:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Rašomavičius, T. Kolendo, G. Lukošius, L. Baltulienė, L. Naujokaitis (Teisingumo ministerija),

Dėl vIdaus vandenų laivų avarijų tyrimo funkcijos perdavimo.
33. 2018 m. spalio 11 d. 14:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Rašomavičius, G. Ivinskienė, G. Šerėnas

Dėl dalyvavimo Vystomojo bendradarbiavimo projektuose.
34. 2018 m. spalio 12 d. 11:00 val. Susisiekimo ministerija

V. Urbonienė, Civilinės aviacijos administracijos (CAA) reorganizavimo darbo grupės nariai

 

Dėl CAA reorganizavimo veiksmų plano koregavimo.

35. 2018 m. spalio 15 d. 14:00 val. Susisiekimo ministerija J. Rašomavičius, V. Čiškauskas Dėl pajėgumų skyrimo, proceso tobulinimo.
36. 2018 m. spalio 17 d. 9:30 val.  Lietuvos transporto saugos administracija T. Kolendo, J. Petrauskas, R. Valatkevičius, VĮ "Kelių priežiūra" atstovai P. Džervus, P. Kairiūkštis Dėl bendradarbiavimo eismo įvykių tyrimo ir kelio būklės vertinimo srityje.
37. 2018 m. spalio 17 d. 11:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija

S. Šiaučiūnas, V. Vizbaras (B/L "Brabander" kapitonas)

Dėl Vidaus vandenų kodekso pataisų, Lietuvos buriuotojų sąjungos ir kitų buriuotojų klubų problemų aptarimas.
38. 2018 m. spalio 18 d. 9:00 val. 

Transeksta

J. Rašomavičius, Transeksta atstovai Ukrainos infrastruktūros ministerijos vizitas dėl Techninių apžiūrų sistemos veikimo Lietuvoje
39. 2018 m. spalio 18 d. 13:30 val.  Susisiekimo ministerija J. Rašomavičius, V. Čiškauskas

 

 Savivaldybių atstovų susitikimas dėl "PSO" ("Public service obligation" - su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai) įgyvendinimo.

 

40. 2018 m. spalio 19 d. 9:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija

 

 

J. Petrauskas, G.S avickytė, I. Milovanovienė, L. Baublys, UAB „Matuizų plytinė“ generalinis direktorius

 

Dėl UAB „Matuizų plytinė“ statinių defektų šalinimo aptarimo.

41. 2018 m. spalio 23 d. 13:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Zimuš, V. Čiškauskas, V. Karčinienė, D. Kalvaitis

Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių atskyrimo (pajėgumų) klausimų.
42. 2018 m. spalio 24 d. 9:30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Lukošius, T. Kolendo,

UAB "Olego transportas" direktorius E. Radionovas

Dėl Baltarusijos transporto inspekcijos padažnėjusių LT vežėjų patikrinimų ir nuobaudų taikymo pasienio punktuose.

Dėl diržų segėjimo autobusuose, vykstančiuose užsakomaisiais reisais bei galimybės prisijungti prie Memorandumo dėl diržų segėjimo.

43. 2018 m. spalio 25 d. 9:00 val. Susisiekimo ministerija

I. Bernackas, D. Lipsevičius, G. Serbenta,

L. Baltulienė

Dėl įslaptintos informacijos naudojimo.
44. 2018 m. spalio 25 d. 14:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I.Bernackas, G.Serbenta, M.Zaicevas, J.Genys,

UAB "3 Step IT" atstovas A.Reikertas

Dėl UAB "3 Step IT" orgtechnikos nuomos sąlygų.
45. 2018 m. spalio 25 d. 15:30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I.Bernackas, G.Serbenta, V.Zakšauskas,

UAB "INNTEC" atstovai.

UAB "INNTEC" teikiamų paslaugų pristatymas.
46. 2018 m. spalio 31 d. 8:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Rašomavičius, V. Čiškauskas

Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos departamento direktorius V. Kondratovič

Dėl tarpmiestinių maršrutų organizavimo.
47. 2018 m. lapkričio 6 d. 10:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija G. Lukošius, Civilinės aviacijos adminitracijos (CAA) atstovė V. Žegunytė

Susitkimas dėl CAA prijungimo, darbų aptarimas, darbuotojų perėjimo ir funkcijų perėmimo.

48. 2018 m. lapkričio 7 d. 10:00 val.  Civilinės aviacijos adminitracija (CAA) I. Bernackas, CAA atstovai Dėl elektroninės paslaugos perkėlimo į sistemą "KELTRA".
49. 2018 m. lapkričio 7 d. 14:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija I. Bernackas, J. Petrauskas, G. Serbenta, UAB "Leksita" atstovas R. Ulevičius Dėl mobiliosios aplikacijos kūrimo.
50. 2018 m. lapkričio 9 d. 9:00 val.  Susisiekimo ministerija G. Lukošius, P. Martinkus, A. Šniuolis Dėl jūrų politikos.
51. 2018 m. lapkričio 9 d. 10:00 val.  Susisiekimo ministerija

 

G. Savickytė,

SM ir jai pavaldžių įstaigų Prevencijos padalinių atstovai bei Valdymo koordinavimo centro direktorius V. Danielius.

Susipažinti su Gerojo valdymo indekso metodika, pateikti siūlymus jai tobulinti ir padiskutuoti, kokius metodikos kriterijus būtina taikyti / tobulinti savo atstovaujamoje institucijoje.

52. 2018 m. lapkričio 9 d. 13:15 val.  Lietuvos automobilių kelių direkcija G. Lukošius, L. Ivinskis Dėl DPKS programavimo darbų pristatymo.
53. 2018 m. lapkričio 12 d. 13:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija I. Bernackas Dėl socialinio projekto sutarties pasirašymo.
54. 2018 m. lapkričio 15 d. 11:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija I. Bernackas eLTSA specifikacijos projekto pristatymas su UAB "ForIT".
55. 2018 m. lapkričio 15 d. 10:00 val.  Lietuvos Respublikos muitinės departamentas S. Lingys, Muitinės kriminalinės tarnybos Informacijos analizės skyriaus atstovai, Susisiekimo ministerijos Kelių ir civilinės aviacijos politikos departamento atstovas, Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „LINAVA“ atstovas. TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto darbo grupės posėdis.
56. 2018 m. lapkričio 16 d. 7:30 val.  Susisiekimo ministerija G. Savickytė Susitikimas su Susisiekimo ministerijos pavaldžių įstaigų Prevencijos padalinių atstovais.
57. 2018 m. lapkričio 19 d. 10:30 val.  Susisiekimo ministerija J. Rašomavičius, SM viceministras R. Degutis Geležinkelių klausimais.
58. 2018 m. lapkričio 20 d. 9:00 val. - 15:00 val. Courtyard by Marriott Vilnius City Center viešbučio konferencijų salė T. Kolendo, V. Čiškauskas Vartotojų teisių apsaugos konferencija 2018: iššūkiai ir naujovės.
59. 2018 m. lapkričio 20 d. 10:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija G. Savickytė, L. Baltulienė, Lietuvos Geležinkelių Prevencijos padalinio vadovas R. Šlepetys

Pažintinis susitikimas, siekiant didinti bendradarbiavimą  prevencinėje veikloje.

60. 2018 m. lapkričio 20 d. 14:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija J. Rašomavičius, S. Lingys, G. Jundzila

Naujai paskirto Susisiekimo ministerijos atašė darbai Kazakstano Respublikoje susiję su Lietuvos kelių transporto vežėjais, leidimais tarp šalių LT-KZ.

61. 2018 m. lapkričio 23 d. 7:30 val.  Susisiekimo ministerija G. Savickytė

Susitikimas su Susisiekimo ministerijos pavaldžių įstaigų Prevencijos padalinių atstovais.

62. 2018 m. lapkričio 26 d. 14:00 val.  VĮ "Regitra" S. Lingys, V. Urbonienė, G. Serbenta, VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus pavaduotojas S. Šuminas

Dėl duomenų apie trečių šalių vairuotojų baigtus kvalifikacijos mokymus gavimo automatiniu būdu.

63. 2018 m. lapkričio 26 d. 15:30 val.  Lietuvos transporto saugos administracija S. Lingys, V. Urbonienė, G. Serbenta, UAB "Asseco Lietuva", Sistemų integravimo sprendimų departamento Srities vadovas A. Klasauskas.

Dėl galimybės patobulinti IS „Skaitis“ naudojamą mokėjimų registravimo ir panaudojimo funkcionalumą ir informacijos automatinį sutikrinimą su registrais (gyventojų ir vairuotojų registru, Tachonet sistema).

64. 2018 m. lapkričio 27 d. 9:00 val.  Nacionalinės akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (NAB) J. Rašomavičius, NAB direktorius J. Šarmavičius

 Dėl techninės apžiūros įmonių ir taechninių tarybų akreditavimo.

65. 2018 m. lapkričio 29 d. 10:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija V. Čiškauskas, UAB "Kautra" atstovai

Dėl maršrutų optimizavimo ir memorandumo įgyvendinimo.

66. 2018 m. lapkričio 29 d. 15:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija G. Lukošius, D. Narbutas

VMI atstovų vizitas susipažinti su LEAN procesų diegimu.

67. 2018 m. lapkričio 30 d. 10:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija V. Zakšauskas, G. Serbenta

Telia atstovė, Blue Bridge atstovė ir Infostruktūros atstovai.

Dėl LTSA interneto ryšio ir mobilaus interneto lėto veikimo.

68. 2018 m. lapkričio 30 d. 14:00 val.  Susisiekimo ministerija G. Savickytė

Susitikimas su Susisiekimo ministerijos pavaldžių įstaigų Prevencijos padalinių atstovais.

69.

2018 m. gruodžio 4 d. 10:00 val.

Susisiekimo ministerija J. Rašomavičius Dėl Adminitracnių nusižengimų kodekso (ANK) projekto skirto rinkos priežiūrai.
70.

2018 m. gruodžio 4 d. 10:30 val.

Lietuvos transporto saugos administracija G. Lukošius, T. Kolendo, S. Lingys, A. Vaitkevičius, asociacijos LINAVA atstovai: M. Atroškevičius, T. Garuolis, A. Tolstoj Susitikimas skirtas aptarti asociacijos LINAVA atstovaujamų vežėjų  klausimams.  
71.

2018 m. gruodžio 5 d. 12:30 val.

Susisiekimo ministerija D. Narbutas LEAN pristatymas Susisiekimo ministerijoje.
72.

2018 m. gruodžio 6 d. 10:00 val.

Lietuvos transporto saugos administracija J. Rašomavičius, AB "Lietuvos geležinkeliai" atstovai Dėl struktūros pasikeitimo.
73. 2018 m. gruodžio 11 d. 8:30 val.  Lietuvos transporto saugos administracija J. Petrauskas, A. Markevičius, A. Petraitytė-Ražukienė, D. Aksionovas, I. Milovanovienė, G. Savickytė, D. Ročiūtė, AB "Lietuvos geležinkeliai" atstovai Dėl bendradarbiavimo geležinkelių transporto eismo įvykių tyrimų srityje efektyvinimo ir gerinimo.
74. 2018 m. gruodžio 11 d. 10:00 val.  Susisiekimo ministerija G. Savickytė

Susitikimas-diskusija kovos su korupcija tema antikorupcijos dienos proga.

75. 2018 m. gruodžio 11 d. 15:30 val.  Lietuvos transporto saugos administracija V. Zakšauskas, L. Venčkauskas, UAB "Hnit-Baltic atstovas (-ai)

Dėl pasiruošimo FAMOS projekto prezentacijai.

76. 2018 m. gruodžio 12 d. 11:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija I. Bernackas

Dėl turimo eilių įrenginio funkcionalumų aptarimo.

77. 2018 m. gruodžio 12 d. 13:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija, Klaipėdos padalinys L. Kasparavičius, Teisingumo ministerijos atstovai L. Naujokaitis, M. Česnauskis

Bendradarbiavimo klausimais susijusiais su avarijų saugos tyrimais.

78. 2018 m. gruodžio 13 d. 8:30 val.  Lietuvos transporto saugos administracija S. Lingys,

UAB „Prosperitus“ atstovas Paulius Remėza.

Susitikimas su UAB “Prosperitus” dėl LTSA turimo Roboto panaudojimo teikiamoms paslaugoms.
79. 2018 m. gruodžio 14 d. 10:30 val.  Lietuvos transporto saugos administracija I. Bernackas, LTSA skyrių vedėjai Mobiliosios aplikacijos pristatymas.
80. 2018 m. gruodžio 14 d. 11:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija, Klaipėdos padalinys L. Kasparavičius, motorinių pramoginių laivų laivavedžius Klaipėdoje rengiančių mokymo įstaigų atstovai. Dėl praktinio egzamino vykdymo aspektų aptarimo.
81. 2018 m. gruodžio 17 d. 9:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija G. Savickytė, L. Baltulienė, R. Klikūnaitė

Dėl antikorupcijos standarto diegimo LTSA.

82. 2018 m. gruodžio 17 d. 9.30 val.  Lietuvos transporto saugos administracija I. Bernackas, LTSA skyrių vedėjai Mobiliosios aplikacijos pristatymas.
83. 2018 m. gruodžio 18 d. 13:00 val.  Valstybinė vartotojų teisių apsugos tarnyba (VTAT) J.  Rašomavičius

Dėl rinkos priežiūros institucijos paskyrimo pagal reglamentą 2018/858.

84. 2018 m. gruodžio 19 d. 8:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija G. Serbenta

Hnit Baltic prezentacija

85. 2018 m. gruodžio 19 d. 14:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija V. Čiškauskas, UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ atstovas A. Trilupaitis

Dėl tolimojo susisiekimo maršrutų.

86. 2018 m. gruodžio 20 d. 8:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija G. Serbenta

Hnit Baltic prezentacija

87. 2018 m. gruodžio 21 d. 13:30 val.  Lietuvos transporto saugos administracija G. Lukošius, R. Žaliauskaitė, A. Sniuolis, M. Gedaminskas

Dėl geležinkelio pervažų modernizavimo/panaikinimo/eismo saugumo priemonių diegimo planų ir perspektyvų.

Eil. nr. Data Vieta Dalyvaujantys asmenys Susitikimo tikslas  
134. 2019 m. liepos 19 d. 15.30 val. Lietuvos transporto saugos administracija, Klaipėdos padalinys

T. Kolendo

VšĮ Vandens kelias direktorius N. Šilgalis

Dėl laivo "Raketa".

 
133. 2019 m. liepos 19 d. 10 val. Lietuvos transporto saugos administracija

R. Žaliauskaitė, M. Laurinėnas, Asta Danilevičienė

UAB "Hnit-Baltic" atstovas A. Paltarackas

Dėl 2019-02-26 sutarties Nr. SUT-18(19) vykdymo.

 
132. 2019 m. liepos 17 d. 11 val. LR UŽsienio reikalų ministerija

J. Rašomavičius, G. Ivinskienė

Vystomojo bendradarbiavimo departamento atstovai J. Tautkevičiūtė, M. Kačerauskis

Rytų kaiminystės politikos departamento atstovai M. Barkausku, Inga Stanytė-Toločkienė.

Dėl ateities perspektyvos Rytų partnerystės šalyse – Moldovoje, Armėnijoje, aptarimo, naujų finansavimo instrumentų paieška, pagalba siekiant užmegzti ilgalaikius dvišalius santykius ir projektus.

 
131. 2019 m. liepos 16 d. 16 val. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)

J. Rašomavičius

LR SM atstovai R. Degutis, D. Bial, A. Karnilavičius

LR ŠMSM atstovas T. Daukantas

Del 95 kodo ( vairuotojų profesinis rengimas) funkcijos perdavimo LR Susisiekimo ministerijai (SM).

 
130. 2019 m. liepos 16 d. 10 val. Lietuvos transporto saugos administracija G. Lukošius, T. Kolendo, J. Rašomavičius

Lietuvos techninės apžiūros įmonių Asociacijos "Transeksta" atstovai V. Pleskovas, G. Šlėderis, A. Glebus

Susitikimo metu bus aptariami bendri veikmai siekiant:

1. TA įmonių veiklos kokybės gerinimo (esamos situacijos ir probleminių klausimų aptarimas, reikalingi pokyčiai ir galimi sprendimai bei priemonės, naujų TA kainų ir korupcijos prevencijos priemonių aptarimas, bei kita);

2. Vidaus kokybės kontrolės efektyvumo didinimo (reglamentavimo spragos, kontrolinių tikrinimų reikalavimų ir rezultatų skirtingas traktavimas, LTSA pareigūnų ir TA įmonių atsakingų darbuotojų bei kontrolierių bendri veiksmai, skirtingų vertinimų dokumentavimas, siekiamybė baudas keisti kitomis prevencijos bei poveikio priemonėmis, bei kita);

3. Aktualių norminių (teisės) aktų projektų spartesnio ir kokybiško parengimo.

 
129. 2019 m. liepos 16 d. 10 val. A. Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas

I. Bernackas

VĮ Turto bankas atstovas E. Čekavičius

Dėl būsimų LTSA patalpų apžiūros ir pasiruošimo remontui.

 
128. 2019 m. liepos 16 d. 9 val. LR Generalinė prokuratūra (GP)

J. Rašomasvičius

LR GP atstovas S. Verseckas

Dėl LR Baudžiamojo kodekso pakeitimų.

 
127. 2019 m. liepos 12 d. 10 val. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)

G. Savickytė, A. Danilevičienė, G. Serbenta

STT atstovas Ramūnas M.

Dėl pasidalinimo patirtimi su STT organizuojant ir vykdant pirkimo procedūras, galimybes derėtis pirkimo procedūrose su tiekėjais.

 
126. 2019 m. liepos 11 d. 16 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Rašomavičius, V. Urbonienė, V. Rukienė, A. Kuzborski

LR Susisiekimo ministerijos atstovai T. Pilukas, V. Veitas

Dėl reglamentų 2019/945, 2019/947 igyvendimo.

 
125. 2019 m. liepos 9 d. 13.30 val. LR Seimas, Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis J. Rašomavičius

Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 3701 straipsniu, Kodekso 3701, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektų.

 
124. 2019 m. liepos 9 d. 13 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, R. Žaliauskaitė

UAB "Lexita" atstovas R. Ulevičius

Dėl mobilios aplikacijos klaidų taisymo.  
123. 2019 m. liepos 8 d. 14 val. LR Susisiekimo ministerija (SM)

T. Kolendo

LR energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyriaus vedėjas D. Bražiūnas

VĮ Klaipėdps valstybinio jūrų uosto direkcijos ir AB "Klaipėdos nafta" deleguoti atstovai

Pasitarimas dėl SGD bunkeravimo veikla susijusių klausimų.  
122. 2019 m. liepos 8 d. 14 val.  Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas

Struktūrinių ir investicijų fondų projektų II departamento Informacinės visuomenės plėtros projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas V. Jurkianec,

Projekto  “Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros viešųjų elektroninių paslaugų sukūrimas” nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02-005 - patikra.  
121. 2019 m. liepos 5 d. 9 val. Lietuvos transporto saugos administracija

 J. Rašomavičius, A. Giruckaitė, G. Ivinskienė

AB "Lietuvos geležinkeliai" atstovė O. Trucinskaitė-Šiušienė,

Dėl Geležinkelių transporto kodekso nuostatų taikymo.  
120. 2019 m. liepos 4 d. 14 val. Ekonomikos ir inovacijų ministerija Renginyje dalyvaus LTSA direktorius G. Lukošius ir kitų kviečiamų įstaigų deleguoti atstovai Oficialus renginys dėl e-CMR memorandumo pasirašymo.  
119. 2019 m. liepos 4 d. 13.30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

 T. Kolendo,  L. Kasparavičius,

VšĮ Vandens kelias direktorius N. Šilgalis

Dėl laivo "Raketa" neišplaukimo priežasčių aptarimo ir jų išsprendimo.  
118. 2019 m. liepos 3 d. 9 val. LR Susisiekimo ministerija (SM)

I. Bernackas

SM atstovė J. Razgutė ir VĮ "Turto bankas" atstovas T. Bagdonas

Susitikimo metu bus aptariami su Susisiekimo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo centralizuotai valdyti VĮ Turto bankui, perėmimu-perdavimu ir tolesniu naudojimu susiję klausimai.   
117. 2019 m. birželio 27 d. 15.30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

T. Kolendo, G. Lukošius

 Policijos atstovai K. Stelmokas ir M. Akelaitis

Dėl daugiafunkcinės priežiūros kontrolės sistemos pažeidimų administravimo ANR ir ANK taikymo už tam tikrus pažeidimus.  
116. 2019 m. birželio 26 d. 10.30 val. LR Seimas, Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

J. Rašomavičius, V. Čiškauskas

V. Vingrienė, S. Gentvilas, R. Matusevičiūtė, G. Aliksandravičius, D. Bial

 Dėl administracinių nusižengimų kodekso papildymo 370(1) straipsniu, Kodekso 370(1), 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto.

115. 2019 m. birželio 25 d. 8.30 val. Policijos departamentas prie LR VRM A. Vaitulevičius

 Dėl LTSA kontrolės automobilių specifikacijos/gerosios praktikos pasidalinimo.

114. 2019 m. birželio 21 d. 9.10 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Lukošius,T. Kolendo

Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) atstovais A. Vilkelis, L. Ivinskis, J. Kumelis

 Dėl daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės sistemos (DPKS) veikimo, LTSA pagalbos šalinant sistemos trūkumus.

113. 2019 m. birželio 20 d. 14.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija G. Lukošius, G. Savickytė, T. Kolendo, R. Žaliauskaitė, R. Valatkevičius, A. Markevičius, V. Kairys, A. Danilevičienė, I. Ražauskienė,

 Dėl planuojamo įgyvendinti projekto „Transporto priemonių su inovatyviais kontrolės sprendimais įsigijimas“ rinkos konsultacijos.

112. 2019 m. birželio 20 d. 9.30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, R. Žaliauskaitė, G. Serbenta, L. Rutkovskaitė

UAB "Civitta" atstovai M. Vanagas, J. Cibulskas

 Dėl projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ 2019-03-26 sutarties Nr. SUT-31(19), rezultatų derinimo.

111. 2019 m. birželio 19 d. 14.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Savickytė, G. Lukošius, V. Urbonienė, S. Lingys, Z. Širvinskaitė

AB "Lietuvos geležinkeliai" atstovas R. Šlepetys

 Dėl probleminių klausimų, paslaugų teikimo srityje, aptarimo.

110. 2019 m. birželio 18 d. 14.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Lukošius, G. Savickytė, J. Rašomavičius, I. Bernackas, V. Zakšauskas, M. Zakarauskas

UAB "Hnit- baltic" atstovai J. Rimkuvienė, K. Cypas, A. Paltarackas

Dėl  projekto „Famos Odin – Baltijos jūros greitkelių matavimų užbaigimas“ Nr. 2015-EU-TM-0132-M įgyvendinimo eigos aptarimo.

109. 2019 m. birželio 18 d. 9.30 val. Viešbutis "Crown Plaza" forumas „Informacinės visuomenės skatinimas“ I. Bernackas

 Dėl valstybės Debesijos paslaugų klausimų aptarimo.

108. 2019 m. birželio 17 d. 10.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

 G. Lukošius, A. Markevičius, G. Savickytė, S. Lingys

LR Muitinės departamento atstovai A. Kavaliauskas; N. Motiejunaitė; R. Maisevičienė.

 Dėl dėl trečiųjų šalių vežėjų vežimo sąlygų laikymosi užtikrinimo.

107. 2019 m. birželio 17 d. 9.00 val. A. Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas

 A. Vaitulevičius, V. Zakšauskas

VĮ "Infostruktūra" atstovas

 Dėl techninių klausimų, susijusių su šviesolaidžio atvedimu iki numatomų LTSA patalpų, sprendimo.

106. 2019 m. birželio 14 d. 13.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

 R. Žaliauskaitė

UAB "Civitta" atstovas R. Gumuliauskas

 Dėl projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ 2019-03-26 sutarties Nr. SUT-31(19).

105. 2019 m. birželio 13 d. 13.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija, Klaipėdos padalinys

 T. Kolendo, R. Šajaukienė, I. Spudytė, I. Mileikienė

Klaipėdos laivininkų mokyklos atstovais – J. Anisimenko, L. Judeikiu, Č. Mudinu

 Dėl jūreivio, elektriko ir motoristo modulinių programų akreditavimo.

104. 2019 m. birželio 12 d. 15.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

 G. Lukošius, T. Kolendo

Lietuvos profesinių sąjungų aljanso pirmininkas A. Cuzanauskas

 Dėl probleminių klausimų, susijusių su vairuotojų teisių pažeidimais, aptarimo.

103. 2019 m. birželio 11 d. 9.30 val. A. Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas

A. Vaitulevičius, V. Zakšauskas

VĮ Turto bankas atstovas M. Zeilia, A. Žeimantas

Komutacinės patalpos aptarimas su Turto banko IT.

102. 2019 m. birželio 10 d. 14.00 val. LR Seimas T. Kolendo, G. Lukošius

 Diskusija dėl darbuotojų teisių pažeidimo transporto sektoriuje.

101. 2019 m. birželio 6 d. 9.30 val. LR Susisiekimo ministerija (SM) D. Narbutas, L. Venčkauskas

 Bendros dokumentų valdymo informacinės sistemos projekto pristatymas.

100. 2019 m. birželio 5 d. 10.00 val. LR Susisiekimo ministerija (SM)

J. Rašomavičius, G. Ivinskienė

LR SM atstovai - A. Katkute, T. Pilukas, A. Stupenko

 Dėl Mongolijos kelių ir transporto ministerijos delegacija  vizito LT ir sutarties pasirašymo.

99. 2019 m. birželio 3 d. 9.00 val. LR Užsienio reikalų ministerija (LR URM)

G. Ivinskienė, J. Rašomavičius

LR URM atstovas M. Barkauskas

 Dėl l Rytų partnerystės transporto panelio organizavimo 2019 metais.

98. 2019 m. gegužės 30 d. 13.30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

T. Kolendo, V. Urbonienė, S. Lingys, J. Rašomavičius, L. Mačiulaitienė, Z. Širvinskaitė, V. Čiškauskas, R. Žaliauskaitė, A. Lopa, J. Petrauskas, I. Kirkilaitė, E. Ščerbakovas, L. Venčkauskas, L. Rutkovskaitė, G. Serbenta, J. Viščinienė, R. Gedvilė, R. Dočys, A. Vaitkevičius, J. Blusevičienė,

UAB "Civitta" atstovai -  M. Vanagas, J. Cibulskas, D. Lupu

 Dėl projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ būsimų procesų aptarimo.

97. 2019 m. gegužės 30 d. 10.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

T. Kolendo, S. Lingys, G. Savickytė

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija "Linava" atstovai -  M. Atroškevičius, T. Garuolis, A. Tolstoj

 Dėl klausimų, susijusių su trečiųjų šalių daromais pažeidimais Lietuvoje, kai vykdomi tarptautiniai krovinių vežimai transporto priemonėmis, kurios neturi savo šalies registracijos numerio ir dokumentų, aptarimo.

96. 2019 m. gegužės 28 d. 13.30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Zimuš

AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovė T. Baršienė

 Dėl Krovinių vežimo direkcijos veiklos perkėlimo.

95. 2019 m. gegužės 28 d. 11.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, R. Linkus

VĮ "Oro navigacija" atstovas K. Matulevičius

 Dėl turto perėmimo ir perdavimo VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra".

94. 2019 m. gegužės 28 d. 10.00 val. LR Susisiekimo ministerija (SM)

J. Rašomavičius

Europos Komisijos atstovai - M. Baldwin, W. Pankauke

Europos transporto saugos tarybos atstovai - A. Avenoso, D. Adminaitė, Th. Calinescu.

 Forumas "EU Road Safety Exchange".

93. 2019 m. gegužės 28 d. 10.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

R. Žaliauskaitė, T. Kolendo, R. Valatkevičius, V. Kairys, A. Markevičius, G. Serbenta

VšĮ Vilniaus verslo konsultacinis centras" atstovas A. Makarevičius

 Dėl Projekto „Transporto priemonių su inovatyviais kontrolės sprendimais įsigijimas“.

92. 2019 m. gegužės 23 d. 13.00 val. Muitinės departamentas (MD)

T. Kolendo, G. Savickytė, S. Lingys

MD atstovai A. Sarulis, L. Slapšys, V. Vareikis, R. Jurgaitis

 Dėl transporto priemonių, kertančių LT sieną be trečių šalių vežimo leidimų.

91. 2019 m. gegužės 22 d. 10.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

T. Kolendo, G. Serbenta, V. Zakšauskas, L. Rutkovskaitė,

UAB "Asseco" atstovas A. Klasauskas

 Dėl IS "Vektra" užsakomų modifikavimo darbų aptarimo ir dėl kitų einamųjų informacinių išteklių priežiūros darbų klausimų.

90. 2019 m. gegužės 22 d.   8.15 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, R. Žaliauskaitė

VšĮ Vilniaus verslo konsultacinis centras" atstovas A. Makarevičius

 Dėl projekto „Transporto priemonių su inovatyviais kontrolės sprendimais įsigijimas“ investicinio projekto rengimo.

89. 2019 m. gegužės 21 d. 11.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Rašomavičius, J. Zimuš, A. Giruckaitė

AB "Lietuvos geležinkeliai" atstovas K. Sankovski

 Dėl pajegumų infrastruktūros valdytojui skyrimo.

88. 2019 m. gegužės 16 d. 10.00 val. A. Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas

A. Vaitulevičius

Migracijos tarnybos atstovas J. Vidickis,

VMI atstovė J. Stankienė,

VĮ Turto bankas atstovas M. Zeilia

Dėl A. Juozapavičiaus pr. 57 patalpų.

87. 2019 m. gegužės 13 d. 10.00 val. Muitinės informacinių sistemų centras

G. Savickytė, L. Baltulienė      

LR Muitinės departamento Imuniteto valdybos atstovai  

 Dėl pasidalinimo gerąja praktika.

86. 2019 m. gegužės 9 d. 15.30 val. VĮ "Vidaus vandenų kelių direkcija" (VVKD)

G. Lukošius

 VVKD generalinis direktorius V. Vinokurovas         

 Dėl krovinių už atlygį gabenimo vidaus vandenų keliais, vidaus vandenų laivų licencijavimo, saugios laivybos vidaus vandenų keliuose užtikrinimo.

85. 2019 m. gegužės 9 d. 10.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, S. Lingys, V. Čiškauskas, R. Žaliauskaitė, G. Serbenta, L. Mačiulaitienė,  Z. Širvinskaitė, L. Rutkovskaitė, A. Lopa                 

 Dėl projekto eLTSA 2019-03-26 sutarties Nr. SUT-31(19) tarpinių darbų pristatymo.

84. 2019 m. gegužės 7 d. 15.15 val. LR Susisiekimo ministerija (SM)

G. Ivinskienė,

SM viceministras R. Degutis, S. Šatūnas, M. Barkauskas    

Švedijos užsienio reikalų ambasadore - Rytų partnerystės koordinatore Anna Westermolen   

 Dėl galimų bendrų LT ir SE projektų Rytų partnerių šalyse pasitarimo.

83. 2019 m. gegužės 7 d. 15.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

D. Vilkelytė

UAB "FC mokymai: vadovė B. Gražienė

 Dėl dėl grįžtamojo ryšio apie įvykusią strateginę sesiją.

82. 2019 m. gegužės 6 d. 15.00 val. LR Užsienio reikalų ministerija

G. Ivinskienė

LR Susisiekimo ministerijos atstovė V. Obelevičienė, LR Užsienio reikalų miisterijos atstovai - S. Šatūnas, M. Barkauskas.          

 Dėl Rytų partnerystės Transporto panelio organizavimo Lietuvoje veiksmų suderinimo.

81. 2019 m. gegužės 6 d. 14.30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

A. Danilevičienė, G. Serbenta

UAB "Hnit Baltic" atstovas A. Paltarackas 

 Dėl Famos projekto programinės įrangos diegimo sutarties vykdymo.

80. 2019 m. gegužės 6 d. 10.30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Lukošius, S. Lingys, T. Kolendo

UAB Linava" atstovas T. Garuolis               

 Dėl tranzitinių (neįregistruotų) krovininių automobilių pirmu reisu atliekamų krovinių vežimu komerciniais tikslais dempingo.

 Dėl pasiruošimo išmaniųjų tachografų įvedimo;

 Dėl derybų su vairuotojų profesinėmis sąjungomis ir kiti einamieji veiklos klausimai.

79. 2019 m. balandžio 30 d. 14.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Serbenta, T. Kolendo, L. Rutkovskaitė    

UAB "Asseco" atstovas A. Klasauskas  

 Dėl LTSA informacinių sistemų priežiūros klausimų.

78. 2019 m. balandžio 30 d. 14.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Savickytė, I. Bernackas, S. Mažeikienė, L. Venčkauskas

UAB "Ecofleet" atstovas T. Stonys                    

 Dėl galimybės nemokamai išbandyti Ecofleet programėlę, automobilių rezervacijai.

77. 2019 m. balandžio 29 d. 15.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

 

G. Lukošius, J. Rašomavičius, T. Kolendo

Lietuvos techninės apžiūros įmonių Asociacijos "Transeksta" atstovas G. Šlėderis                  

 Dėl techninės apžiūros kortelės pildymo ir kontrolinių patikrinimų vykdymo.

76. 2019 m. balandžio 26 d. 11.00 val.

Norvegijos ambasada

J. Rašomavičius, G. Ivinskienė

Norvegijos ambasados atstovė I. Rudzinskaitė        

 Norvegijos ambasada pristatys galimybes kreiptis dėl dvišalio bendradarbiavimo ir Norway Bilateral National fund panaudojimo gerajai Norvegijos praktikai geležinkelių transporto srityje perimti.

75. 2019 m. balandžio 23 d. 14.30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Rašomavičius, R. Žaliauskaitė, I. Bernackas

UAB "ForIt" atstovė B. Mankevičiūtė

 Dėl 2018-12-17 sutarties Nr. SUT-201(18).

74. 2019 m. balandžio 18 d. 9.00 val. Klaipėdos valstybinė kolegija

T. Kolendo, V. Kairys, V. Juškevičius

 Konferencija krovinių tvirtinimo ir patikros klausimais.

73. 2019 m. balandžio 16 d. 14.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

O. Pauliukovas, V. Čiškauskas, J. Blusevičienė

Techninės tarnybos UAB „Neigiamas pagreitis“ atstovai - V. Greičienė, K. Greičius

 Dėl techninių klausimų.

72. 2019 m. balandžio 11 d. 15.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Lukošius, J. Rašomavičius, S. Lingys, V. Čiškauskas, S. Mažionis

SM atstovai - V. Kondratovič, T. Pilukas

 Susitikimas su Susisiekimo ministerijos atstovais dėl pavežėtojų registro nuo 2020 liepos mėn.

71. 2019 m. balandžio 11 d. 10.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

R. Žaliauskaitė, A. Padalskaitė, L. Venčkauskas,

UAB "Civitta" atstovai - M. Vanagas, R. Gumuliauskas

 Geležinkelių transporto srities aptarimas.

70. 2019 m. balandžio 10 d. 15.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Serbenta, L. Rutkovskaitė

LR Susisiekimo ministerijos atstovai - I. Truchanovič, D. Liachovičienė

 Susitikimas su Susisiekimo ministerijos atstovais dėl e. sąskaitos ir "roboto" veikimo.

69. 2019 m. balandžio 10 d. 13.15 val. Lietuvos transporto saugos administracija

R. Žaliauskaitė

UAB "Civitta" atstovai - M. Vanagas, J. Cibulskas

 Dėl projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ reinžinerijos paslaugų  (2019-03-26 Sutartis Nr. SUT-31(19)).

68. 2019 m. balandžio 10 d. 13.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

T. Kolendo, L. Kasparavičius

UAB "Garant Safety" atstovai - R. Stepov, K. Bartninkas

 Dėl gelbėjimosi valčių, katerių bei jų nuleidimo įrenginių periodinių patikrinimų įgyvendinant MSC.402(96) rezoliucijos reikalavimus.

67. 2019 m. balandžio 10 d. 9.30 val. Susisiekimo ministerija (SM)

D. Narbutas, L.Venčkauskas, M. Kaminskas

SM Veiklos kokybės skyriaus vedėja D. Kazlauskienė

 Susipažinti su taikomais lieknosios vadybos (Lean) metodais SM, taip pat pasidalinti savo gerąja praktika taikoma LTSA.

66. 2019 m. balandžio 8 d. 10.00 val. Informatikos ir ryšių departamentas (IRD)

T. Kolendo, IRD atstovai - A. Pupkoviene, R. Jakelienė, N. Rukšėnienė

Policijos atstovai - K. Stelmokas, D. Bušma

Insoft (Administracinių nusižengimų registro tobulinimo paslaugos teikėjas) atstovė – Dovilė Likaitė

 Administracinių nusižengimų registro ir Daugiafunkcinės priežiūros ir kontrolės sistemos (DPKS) sąsajos.

65. 2019 m. balandžio 4 d. 10.00 val. Transporto kompetencijų agentūra (TKA)

R. Žaliauskaitė, G. Serbenta

UAB "Ciivitta" atstovai - R. Gumuliauskas, M. Vanagas

 Dėl pasirašytos projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ reinžinerijos paslaugų teikimo sutarties.

64. 2019 m. balandžio 3 d. 13.00 val. Transporto kompetencijų agentūra (TKA)

V. Žegunytė, N. Stukėnas,

TKA atstovas A. Šumskas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovai - R. Matulis, R. Karpavičius

 TKA, VSAT ir LTSA atstovų susitikimas skirtas aptarti Reglamente Nr. 2018/1139 numatytų išimčių taikymo VSAT aviacijai.

63. 2019 m. balandžio 2 d. 14.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

 

G. Lukošius, V. Urbonienė

VšĮ Transporto inovacijų centras vadovė M. Poškutė

 

 

 Bus pristatoma VšĮ Transporto inovacijų centras veikla, aptartos įstaigų bendros iniciatyvos ateityje.

62. 2019 m. balandžio 2 d. 10.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

 

J. Rašomavičius, G. Ivinskienė

Armėnijos ambasados Lietuvoje ambasadorius T. Mkrtchyan bei konsulas M. Balayan.

 

 Siekiama užmegzti ryšius su Armėnijos ambasada dėl galimos pagalbos bendradarbiaujant su Armėnijos transporto ministerija, pristatyti LTSA, galimas temas dvišaliams projektams ir LTSA darbo, valdymo metodus.

61. 2019 m. kovo 29 d. 10.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

 

J. Rašomavičius, V. Čiškauskas, J. Zimuš

AB "Lietuvos geležinkeliai" atstovas - D. Kalvaitis

 

 Dėl paskutinės minutės pajėgumų skyrimo.

60. 2019 m. kovo 28 d. 14.00 val. Žuvininkystės tarnyba prie LR ŽŪM (ŽT)

 

T. Kolendo,

ŽT direktorius T. Kazlauskas

 

 Dėl žvejybinių laivų registravimo.

59. 2019 m. kovo 28 d. 12.30 - 14.00 val. A. Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas

 

G. Lukošius, A. Vaitulevičius, R. Valatkevičius

VĮ Turto bankas atstovas - M. Zeilia

Migracjos departamento atstovas - J. Vidickas

VMI atstovės - J. Stankienė, V. Bražys

 

 Dėl LTSA Kauno padaliio iškėlimo į naujas patalpų, esančias A. Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas

58. 2019 m. kovo 28 d. 10.00 val. Vidaus reikalų ministerija

 

D. Narbutas

Bendrojo vertinimo modelio vertintoja Aušra Galvėnienė

 

 

Dėl nuveiktų darbų pristatymo, siekiant gauti Bendrojo vertinimo modelio pažymėjimą ir pasiruošti galutiniam vertinimui.

 

57. 2019 m. kovo 27 d. 14.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

 

J. Rašomavičius, A. Zabarauskienė

AB "Lietuvos geležinkeliai" atstovas - D. Kalvaitis

 

 

Dėl paskutinės minutės pajėgumų skyrimo.

 

56. 2019 m. kovo 25 d. 11.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

 

G. Lukošius, G. Savickytė, I. Kuzas

UAB "Tuvlita" generalinis direktorius P. Imbrasas

 

 Susitikimas dėl UAB “Tuvlita“ kontrolieriaus siūlyto kyšio LTSA inspektoriui. Bus pristatytas veiksmų planas ir priemonės, kurių imsis UAB „Tuvlita“, kad ateityje tokie atvejai nesikartotų.

55. 2019 m. kovo 22 d. 10.00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

 

V. Urbonienė, I. Bernackas, A. Vaitulevičius

UAB "Penkiese" atstovas - R. Mediuška

 

 Transporto priemonės Fiat Ducato apžiūra, klijavimo maketų aptarimas, pastabos, pasiūlymai.

54. 2019 m. kovo 22 d. 9.00 val. Policijos departamentas

 

 G. Savickytė, L. Baltulienė

Policijos Imuniteto valdybos viršininkas E. Jablonskas, R. Masiulionienė

 

 Pasidalinti patirtimi kaip efektyvinti vykdomą priežiūrą ir užkirsti kelią pareigūnų papirkinėjimui.

53. 2019 m. kovo 21 d. 13.30 val. AB "Lietuvos geležinkeliai keleivių vežimo direkcija" (LG)

 

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus patarėjas M. Bieliūnas, LTSA direktorius G. Lukošius ir LTSA direktoriaus vyr. patarėja G. Savickytė.

 

 Pasisemti patirties rizikų valdymo srityje. Susitikimo metu LG atstovai pasidalins jų įdiegta rizikų valdymo sistema bei pasidalins savo patirtimi.

52. 2019 m. kovo  18 d.  11 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Rašomavičius, J. Zimuš

AB "Lietuvos geležinkeliai" atstovas - K. Sankovski

 

 Dėl AB "Lietuvos geležinkeliai" infrastruktūros pajėgų.

51. 2019 m. kovo  14 d.  14 val. VĮ Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcija (KVJUD)

T. Kolendo, V. Kairys

KVJUD atstovai - J. Saudargas, E. Ringis

 

 Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių pakeitimų ir šių taisyklių laikymosi priežiūros aptarimo.

50. 2019 m. kovo  6 d.  13:30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Lukošius, R. Žaliauskaitė, I. Bernackas,

AB "Lietuvos geležinkeliai" atstovai - M. Gedaminskas, D. Pivoriūnienė, M. Rauba

1. Dėl dalyvavimo stendų įrengimo stotyse projekte;

2. Dėl pervažų modernizavimo (LTSA nevykdomas 4 mln. EUR projektas).

49. 2019 m. kovo  1 d.  13:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

D. Vilkelytė, S. Mažeikienė

VMI personalo skyriaus atstovė S. Mikalauskienė

Dėl gerosios praktikos pasikeitimo.

48. 2019 m. kovo  1 d.  11:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, R. Žaliauskaitė, A. Danilevičienė, G. Serbenta, M. Zakarauskas, E. Tertelis, A. Lučkienė

UAB "HNITBALTIC" atstovai - J. Rimkuvienė, K. Čypas

Dėl pasirašytos Projekto NR. 2015-EU-TM-0132"-M „FAMOS ODIN – BALTIJOS JŪRŲ  GREITKELIŲ MATAVIMŲ UŽBAIGIMAS“ sutarties su paslaugos teikėju UAB "HNIT-BALTIC"

47. 2019 m. kovo  1 d.  8:00 val. LR Susisiekimo ministerija

G. Savickytė

SM ir jai pavaldžių įstaigų Prevencijos padalinių atstovai

Dėl skaidrumo klausimyno, kuris bus taikomas SM ir jos pavaldžioms įstaigoms, sudarymo.

46. 2019 m. vasario 28 d.  10:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

R. Linkus, I. Bernackas,

VĮ "Lietuvos automobilių kelių direkcija" (LAKD) atstovai -  E. Grebenkovas, R. Lipkevičius

Dėl papildomos LTSA patalpų apžiūros.

45. 2019 m. vasario 26 d.  14:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

V. Zakšauskas,

UAB "Blue Bridge Baltic" atstovė Alesė Sapagova

Dėl tinklo priežiūros sutarties vykdymo.

44. 2019 m. vasario 26 d.  11:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Zimuš, L. Baltulienė, I. Kuzas

UAB "Saločiai ir partneriai" atstovai - R. Andrejev, V. Vaitiekūnė

 

Dėl diržų segėjimo akcijos.

43. 2019 m. vasario 21 d.  13:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija S. Lingys, G. Serbenta, L. Rutkovskaitė, UAB "Asseco Lietuva" atstovai - A. Klasauskas, R. Šimkus

IS "Keltra" modifikavimas pagal ERRU 2 versijos pasikeitimus (vykdant 2018-09-26 sutartį Nr. SUT-150(18)).

42. 2019 m. vasario 20 d.  13:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Serbenta, V. Zakšauskas, D. Ročiūtė

UAB "Santa Monika Networks" atstovas - S. Vasiliauskas

SIEM ir DLP galimo sprendimo pristatymas.

41. 2019 m. vasario 19 d.  9:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija, Kauno padalinys

I. Bernackas, V. Zakšauskas, R. Valatkevičius, A. Vaitulevičius

Kauno patalpų apžiūra.

40. 2019 m. vasario 15 d.  9:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, R. Linkus

VĮ "Turto bankas" atstovas L. Komisarovas

Dėl LTSA administracinių patalpų apžiūros -Švitrigailos g. 42, Vilnius.

39. 2019 m. vasario 14 d.  13:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Serbenta, A. Klasauskas, T. Kolendo, S. Lingys, D. Margelytė, D. Ročiūtė

UAB "Asseco Lietuva" atstovas A. Klasauskas

Naujos ERRU versijos diegimo klausimai, vykdant 2018-12-18 sutartį Nr. SUT-204(18)

38. 2019 m. vasario 13 d.  14:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, R. Žaliauskaitė,

Reorganizuotos įstaigos "Civilinės aviacijos administracija" atstovė J. Bartkaitienė

Dėl Civilinės aviacijos įgyvendinamo projekto "Civilinės aviacijos darbuotojų kvalifikacijos ir atsakomybių valdymo sistemos bei susijusių papildomų programų kūrimo ir integravimo į bendrą esamą CAA informacinių sistemų infrastruktūrą".

37. 2019 m. vasario 13 d.  14:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Lukošius, A. Vaitkevičius, G. Savickytė

Latvijos Road Traffic Safety Directorate atstovas Aldis Adins

Dėl techninių apžiūrų įmonių veiklos priežiūros.

36. 2019 m. vasario 13 d.  9:00 val. AB "Lietuvos geležinkeliai keleivių vežimo direkcija" (LG)

G. Lukošius, G. Savickytė, J. Petrauskas

LG Prevencijos departamento vadovas R. Šlepetys

Pasitarimas einamaisiais klausimais dėl pranešimų apie eismo įvykius (incidentus) gavimo.

35. 2019 m. vasario 12 d. 13:30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, G. Serbenta, S. Lingys, R. Žaliauskaitė

UAB "ForIT" atstovai - B. Mankevičiūtė, A. Venckevičius

Dėl investicinio projekto „Lietuvos Respublikos jūrininkų, jūrų laivų ir vidaus vandenų registrų modernizavimas“.

34. 2019 m. vasario 12 d. 10:00 val. Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD)

G. Lukošius,

LAKD atstovai - L. Ivinskis, V. Andrejevas, R. Lipkevičius, J. Kumelis

Dėl DPKS (daugiafunkcinės priežiūros kontrolės sistemos).

33. 2019 m. vasario 8 d. 14:00 val. LR Užsienio reikalų ministerija (LR URM)

G. Ivinskienė, J. Rašomavičius

LR URM atstovai - M. Barkauskas, M.Jakimavičius

Dėl vystomojo bendradarbiavimo.

32. 2019 m. vasario 8 d. 13:30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

L. Kasparavičius

"Lietuvos buriuotojų sąjungos" atstovas R. Narkus

Dėl informacijos pasikeitimo apie avarijos tyrimo eigą.

31. 2019 m. vasario 7 d. 9:30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, R. Linkus

VĮ "Turto bankas" atstovas - E. Grebenkovas

Dėl LTSA Vilniaus patalpų perduodant panaudai Lietuvos automobilių kelių direkcijai.

30. 2019 m. vasario 6 d. 10:00 val. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI)

G. Savickytė, L. Baltulienė

VTPSI atstovas M. Juškys

Dėl pasidalinimo patirtimi rizikų valdymo srityje: rizikų įvertinimas, analizė, siūlomos priemonės joms valdyti, rizikų stebėjimas, jų valdymas, įgyvendinimas.

29. 2019 m. vasario 6 d. 10:00 val. Lietuvos metrologijos inspekcija (LMI)

T. Kolendo, D. Ročiūtė, J. Petrauskas

LMI atstovė - N. Bražiūnienė,

Dėl transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonių priežiūros.

28. 2019 m. vasario 6 d. 10:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Lukošius, V. Žegunytė, N. Stukėnas

Lietuvos aeroklubo prezidentas M. Sinkevičius

VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra" atstovas - J. Gintilas

Bendrosios aviacijos problematikos aptarimas, priežiūros efektyvinimas.

27. 2019 m. vasario 5 d. 12:30 val. Vilniaus Gedimino technikos universitetas D. Narbutas

Fokusuotos grupinės diskusijos tema - Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas. Diskusijos tikslai:

        1. pristatyti siūlomus transporto politikos strateginius tikslus ir uždavinius laikotarpiui po 2020 m.;

        2. identifikuoti ir aptarti efektyviausius uždavinių įgyvendinimo būdus (intervencijas).

26. 2019 m. vasario 5 d. 10:30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Serbenta, L. Rutkovskaitė, V. Zakšauskas

UAB "Asseco Lietuva" atstovas - A. Klasauskas

Dėl IS "Skaitis" ir IS "Keltra" priežiūros ir modifikavimo klausimų.
25. 2019 m. vasario 4 d. 14:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, J. Petrauskas, G. Serbenta, I. Ražauskienė

"Lexita" atstovas - R. Ulevičius

Mobilios aplikacijos bandymas prie geležinkelio bėgių.

24. 2019 m. vasario 4 d. 13:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, G. Serbenta, A. Danilevičienė, R. Žaliauskaitė

Hnit-baltic atstovas A. Paltarackas

Susitikimas su Hnit-Baltic dėl FAMOS projekto programinės įrangos aptarimo.

23. 2019 m. vasario 1 d. 13:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Blusevičienė, V. Čiškauskas

UAB "Altas komercinis transportas" atstovai - A.Lisovska, E. Lisovski

UAB "Neigiamas pagreitis" atstovai - V. Greičienė, D. Girtavičius

Dėl dokumentų pildymo, siekiant gauti Mažos serijos nacionalinį ar EB tipo patvirtinimą.

22. 2019 m. sausio 31 d. 10:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

V. Zakšauskas, G. Serbenta,

VĮ "Infostruktūra" atstovai - L. Piročkinas, J. Ramanavičius, 

UAB "Blue Bridge Baltic" atstovai - A. Komandrovskis, D. Kaziukevičius,

UAB "Telia" atstovai - G. Šakinienė, K. Baščiukas

Dėl tinkamiausio sprendimo pasirinkimo, norint padaryti greitą ryšį tarp Vilniaus ir Klaipėdos.

21. 2019 m. sausio 28 d. 14:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, R. Linkus, G. Serbenta, V. Zakšauskas

UAB "PUV" atstovas - S. Apanovič

Susitikimas su galiojančios sutarties atstovu UAB „PUV“ dėl kondicionierių remonto.

20. 2019 m. sausio 26 d. 9:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, V. Zakšauskas

UAB "Ametistus" direktorius - E. Dilys

UPS keitimo darbai.

Bus keičiamas tarnybinių stočių patalpoje nepertraukiamo maitinimo šaltinis.

19. 2019 m. sausio 25 d. 10:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Petrauskas, R. Žaliauskaitė

AB "LIetuvos geležinkeliai" atstovai - I. Bulakienė, R. Kuliešius

Dėl pervažų sąrašo.
18. 2019 m. sausio 24 d. 10:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, G. Savickytė

UAB "Informacinė raida" atstovas- V. Jakštys

Dėl laivybos administracijos sistemose atliktų darbų
17. 2019 m. sausio 24 d. 8:30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, G. Serbenta

Asociacijos"Agile Lietuva" atstovas A. Kovaliov

Konsultacija dėl projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ informacinės sistemos kūrimo Agile metodu.
16. 2019 m. sausio 22 d. 16:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija J. Rašomavičius, V. Čiškauskas, S. Mažionis ir „Volkswagen“ importuotojo „Moller auto“ atstovas V. Matyžonokas „Dyzelgeito" aptarimas.
15. 2019 m. sausio 22 d. 13:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Rašomavičius, V.Čiškauskas, J. Blusevičienė

R. Didžiokas

Dėl elektrinio autobuso.
14. 2019 m. sausio 21 d. 10:30 val. Lietuvos transporto saugos administracija J. Rašomavičius, A. Užkurėnaitė Dėl ISO (kokybės vadovo) diegimo.
13. 2019 m. sausio 17 d. 11:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Rašomavičius,

Neringos miesto meras D. Jasaitis

Dėl švyturių perdavimo Neringos savivaldybei.
12. 2019 m. sausio 16 d. 9:00 val. UAB "Vilniaus lokomotyvų remonto depas" (VLRD)

J. Petrauskas, A. Petraitytė Ražukienė

VLRD atstovai - A. Bajorinas, P. Lygeika

Dėl VLRD teritorijoje įvykusių eismo įvykių pakartotinio tyrimo ir patikrinimo metu nustatytų trūkumų šalinimo.
11. 2019 m. sausio 15 d. 14:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija J. Rašomavičius, Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento atstovai - V. Kondratovič, T. Pilukas

Pasitarimas dėl eismo įvykių tyrimo, autobusų maršrutų organizavimo, reglamento įgyevndinimo, tehninės apžiūros klausimais.

10. 2019 m. sausio 15 d. 13:30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I. Bernackas, V. Zakšauskas, G. Serbenta,

UAB "Aitisfera" atstovas - G. Kirvelis

Dėl Civilinės aviacijos administracijos oro transporto programos perkėlimo darbų.

9. 2019 m. sausio 15 d. 13:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Rašomavičius, E. Godlevskaitė

A. Užkurėnaitė

Dėl ISO (kokybės vadovo) diegimo.

8. 2019 m. sausio 15 d. 10:00 val. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM)

L. Kasparavičius

LAJM direktorius V.Senčila

Susitikimas su jūrininkus rengiančių mokymo įstaigų atstovais, jūrininkų rengimo ir diplomavimo klausimais.

7. 2019 m. sausio 10 d. 13:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Lukošius,

VGTU atstovas O. Prentkovskis

Dėl bendradarbiavimo gairių aptarimo saugos srityje.

Dėl bendradarbiavimo sutarties atnaujinimo ir pasirašymo.

6. 2019 m. sausio 10 d. 9:30 val. UAB "INNTEC"

I. Bernackas, G. Serbenta

UAB "INNTEC" atstovai - L. Rimkevičienė, J. Semeška

Pasitarimas dėl UAB "INNTEC" nebaigtų darbų užbaigimo
5. 2019 m. sausio 9 d. 12:30 val. Technikinių apžiūrių centras "Transeksta"

J. Rašomavičius,

Technikinių apžiūrų centrų vadovai

1. Valstybinė saugaus eismo gerinimo programa „Vizija – nulis“ ir privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros vaidmuo užtikrinant saugų eismą – dabartis ir perspektyva;

2. Periodinis techninės apžiūros kontrolierių teorinių žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimas (egzaminas) – egzamino organizavimas, numatomos egzaminų datos, rinkliava, kiti žinotini dalykai;

3. Transporto priemonių techniniai patikrinimai keliuose ir privalomosios techninės apžiūros įmonėje atliekamas išsamesnis techninis patikrinimas – tokio patikrinimo teisinis reglamentavimas, statusas ir išduodami dokumentai ir kiti einamieji klausimai.

4. 2019 m. sausio 9 d. 10:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

 G. Serbenta, V. Zakšauskas

UAB "Asseco Lietuva" atstovai - A. Klasauskas, M. Laurinavičienė, R. Šimkus

IS „Vektra“ priežiūros ir modifikavimo paslaugų vykdymas, vykdant 2018 m. gruodžio 18 d. sutartį Nr. SUT-204(18).

Modifikavimo darbas – ERRU sistemos (angl. European Register of Road Transport Undertakings) antros versijos diegimo pasiruošimo klausimai.

3. 2019 m. sausio 8 d. 10:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

i. Bernackas, G. Serbenta, V. Zakšauskas, E. Juška, J. Kocius,I. Spudytė, S. Vištartienė, A. Andriulionienė, R. Šajaukienė, G. Miglinienė, R. Žaliauskaitė

UAB "FORIT" atstovai - B. Mankevičiūtė, A. Venckevičius

 

Dėl projekto „Lietuvos Respublikos jūrininkų, jūrų laivų ir vidaus vandenų registrų modernizavimas“ investicinio projekto paslaugų teikimo.
2. 2019 m. sausio 7 d. 15:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Lukošius, J. Petrauskas, R. Žaliauskaitė

AB "Lietuvos geležinkeliai" atstovai - M. Gedaminskas, R. Kuliešius

 

Dėl papildomų pavojingiausių pervažų sąrašo suderinimo ir papildomų saugos priemonių jose įdiegimo.

1. 2019 m. sausio 7 d. 14:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija i. Bernackas, R. Žaliauskaitė, G. Serbenta, V. Zakšauskas, I. Kuzas, J. Petrauskas Dėl mobiliosios aplikacijos

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-09