Vadovaujančių valstybės tarnautojų susitikimai

Eil. nr. Data Vieta Dalyvaujantys asmenys Susitikimo tikslas
1. 2018 m. rugpjūčio 21 d. 11:00 val. Susisiekimo ministerija G. Lukošius, P. Martinkus, G. Savickytė Dėl patariamosios valdybos įsteigimo
2. 2018 m. rugpjūčio 22 d. 10:00 val. VĮ „Kelių priežiūra“ buveinė, Kaunas
G. Lukošius, T. Kolendo, D. Aleknavičius
Dėl eismo įvykių tyrimų ir kelius prižiūrinčių įstaigų atsakomybės
3. 2018 m. rugpjūčio 23 d. 10:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija G. Lukošius, J. Gintilas Dėl Civilinės aviacijos administracijos prijungimo prie Lietuvos transporto saugos administracijos
4. 2018 m. rugpjūčio 31 d. 14:00 val.  Susisiekimo ministerija P. Martinkus, V. Čiškauskas Dėl trumpalaikės nuomos automobilių vairuotojų drausminimo
5. 2018 m. rugsėjo 4 d. 13:15 val.  Lietuvos automobilių kelių direkcija L. Ivinskis, V. Čiškauskas Dėl Vintros
6. 2018 m. rugsėjo 4 d. 11:00 val. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas D. Aksionovas, J. Petrauskas

Dėl pavojingų objektų planinių patikrinimų eigos aprašymo patikslinimo

7. 2018 m. rugsėjo 5-7 d. Viešbutis "Navalis", konferencijų centras, Klaipėda J. Rašomavičius, Latvijos ir Estijos Jūros administracijos atstovai Konferencija, susitikimas saugos Jūrų transporte klausimais
8. 2018 m. rugsėjo 6 d. 15:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija G. Lukošius,  K. Sankovski, D. Kalvaitis, L. Jasinskienė, M. Baranauskas Dėl riedmenų techninių apžiūrų atlikimo ir SVS (saugos valdymo sistemos) patikrinimų išduodant sertifikatus
9. 2018 m. rugsėjo 6 d. 15:15 val. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Klaipėdos skyrius A. Dočys, A. Kolotkovas Dėl licenzijų, suteikiančių teisę vežti krovinius už atlygį, išdavimo sąlygų aptarimas
10. 2018 m. rugsėjo 10 d. 14:00 val. Susisiekimo ministerija

 

J. Rašomavičius, S. Brundza

 

 Pasitarimas
11. 2018 m. rugsėjo 10 d. 09:30-10:30 val. Susisiekimo ministerija V. Urbonienė Dėl projektui "Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pertvarkymo į valstybės įmonę, įgyvendnimo veiksmų planas" pateiktų pastabų suderinimo
12. 2018 m. rugsėjo 11 d. 10:00 val. Susisiekimo ministerija J. Rašomavičius Dėl kelių transporto kodekso projekto
13. 2018 m. rugsėjo 10-11 d. 

Lietuvos transporto saugos administracija

AB "Lietuvos geležinkeliai"

Moldovos ekonomikos ir infrastruktūros ministerijos ir Moldovos geležinkelių CFM atstovai

J. Rašomavičius, G. Ivinskienė, J. Zimuš, V. Tamulis

 

Bus nagrinėjami nacionalinės saugos institucijos (LTSA) funkcijų, uždavinių klausimai, LTSA teikiamos geležinkelių transporto paslaugos, geležinkelių transporto pajėgumų, rinkliavų nustatymo, traukinių tvarkaraščių sudarymo, eismo valdymo klausimai

14. 2018 m. rugsėjo 11 d. 16:00 val.

Lietuvos transporto saugos administracija

Klaipėdos skyrius

S. Šiaučiūnas, L. Kasparavičius, A. Pranulis,

M. Jonkus

Dėl susitarimo memorandumo dėl supakuotų pavojingų krovinių vežimo RO-RO tipo laivais Baltijos jūra
15. 2018 m. rugsėjo 12 d. 10:00 val. Kelių ir transporto tyrimo institutas

S. Šiaučiūnas,

A.Vilkelis

Pasitarimas einamasiais veiklos klausimais
16. 2018 m. rugsėjo 12 d. 10:00 val. Susisiekimo ministerija J.Rašomavičius Dėl kelių transporto kodekso projekto
17. 2018 m. rugsėjo 12 d. 14:00 val. Ūkio ministerija

T.Kolendo G.Serbenta R.Žaliauskaitė

 

Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (PAIIS) techninės specifikacijos ir susijusių pirkimo dokumentų projektų vertinimas
18. 2018 m. rugsėjo 14 d. 13:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

S.Lingys, A.Vaitkevičius, Z.Širvinskaitė, G.Serbenta,

UAB "Asseco Lietuva" atstovas A.Klasauskas

Dėl IS „Skaiti“ modernizavimo, siekiant optimizuoti paslaugos teikimo procesus ir įgyvendinti pateiktus GEMBA ir KAIZEN pasiūlymus
19. 2018 m. rugsėjo 20-21 d. 

Lietuvos transporto saugos administracija

AB "Lietuvos geležinkeliai"

Ukrainos infrastruktūros ministerijos atstovai

J.Rašomavičius G.Ivinskienė,

J. Zimuš, V. Tamulis, A. Šniuolis

Organizuojamas mokomasis Ukrainos specialistų vizitas geležinkelių transporto pajėgumų, rinkliavų nustatymo, traukinių tvarkaraščių sudarymo, eismo valdymo klausimais

 

20. 2018 m. rugsėjo 20 d.  Lietuvos transporto saugos administracija V. Matyžonokas,
A. Glėbus,
R. Vėlavičius,
G. Lukošius,
T. Kolendo,
J. Petrauskas,
V. Čiškauskas
Susitikimas su "Volkswagen" automobilių impertuotoju Lietuvoje UAB "Moller auto". dėl automobilių dujinės įrangos tikrinimo tvarkos reglamentavimo ir slėginių indų patikrinimų privalomosios techninės apžiūros metu. 
21. 2018 m. rugsėjo 24 d. 9:00 val. Susisiekimo ministerija

T. Kolendo, R. Šatrovaitė, A. Cijunaitis, N. Motiejūnaitė, Z. Germanavičius, T. Pilukas, A. Stupenko, V. Kazlauskas, I. Katilius, R. Bedulskis, K. Semenė, P. Vertelka

 

 

Dėl vežimo važtaraščių CMR situacijos ir jų skaitmenizavimo galimybių Lietuvoje aptarimas.

Dėl galimybių identifiluoti šios srities ekspertus tiek valstybiniame, tiek verslo lygmenyje, kurie savo ekspertinėmis žiniomis prisidėtų prie projekto vystymo BSR lygmenyje.

22. 2018 m. rugsėjo 25 d. 10:00 val. Susisiekimo ministerija Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) pertvarkymo darbo grupė

Dėl LAKD pertvarkymo naudos ir funkcijų aptarimo.

23. 2018 m. rugsėjo 26 d. 9:00 val. Susisiekimo ministerija G. Lukošius, G. Savickytė, D. Kuliešius Dėl LTSA atlikto tyrimo medžiagos tolesnių veiksmų atlikimo.
24. 2018 m. rugsėjo 27d. 14:00 val. Vidaus reikalų ministerija D. Narbutas, A. Galvėnienė

Dėl Bendrojo vertinimo modelio (BVM) eigos LTSA, dėl užpildytų dokumentų peržiūrėjimo. Aptarti preliminarią auditorių atvykimo datą.

25. 2018 m. spalio 1 d. 10:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

L. Ivinskis, V. Čiškauskas, J. Rymkevičius

Diskusija dėl Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos „Vintra“.
26. 2018 m. spalio 3 d. 10:00 val. VĮ “Oro navigacija”, Rodūnios kelias 2, Vilnius Susisiekimo ministerijos ir visų SM pavaldžių įstaigų Prevencijos padalinių atstovai

1.SM pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų analizės duomenų, kurie buvo teikti SM pagal Korupcijos programos planą, aptarimas.

2.Antikorupcijos standarto įgyvendinimo patirties pristatymas.

3.Pasitarimas dėl “Korupcijos prevencijos” dienos”, kuri vyks š. m. gruodžio 9 d.
27. 2018 m. spalio 2 d. 16:00 val. AB "Lietuvos geležinkeliai"

J. Rašomavičius, V. Čiškauskas

Dėl AB "Lietuvos geležinkeliai" veiklos klausimų, susijusių su veiklos atskirimu.
28. 2018 m. spalio 4 d. 10:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

S. Lingys, A. Vaitkevičius, Z. Širvinskaitė, G. Serbenta, A. Klasauskas (UAB "Asseco Lietuva)

1. Dėl informacinės sistemos "Keltra" priežiūros, vykdant priežiūros sutartį.

2. Dėl informacinės sistemos "Skaitis" priežiūros, vykdant priežiūros sutartį.

29. 2018 m. spalio 9 d. 13:00 val. Susisiekimo ministerija

J. Rašomavičius, S. Šiaučiūnas, E. Petrauskienė

Del naštos mažinimo priemonių.
30. 2018 m. spalio 10 d. 8:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Rašomavičius, V. Čiškauskas, E. Lisovskis (UAB „ALTAS komercinis transportas“)

Dėl tipo patvirtinimo procesų tobulinimo
31. 2018 m. spalio 10 d. 15:00 val. Susisiekimo ministerija

 

A. Matusa, I. Černiuk, V. Urbonienė

 

Dėl buhalterinių funkcijų vykdymo.
32. 2018 m. spalio 11 d. 9:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Rašomavičius, T. Kolendo, G. Lukošius, L. Baltulienė, L. Naujokaitis (Teisingumo ministerija),

Dėl vIdaus vandenų laivų avarijų tyrimo funkcijos perdavimo.
33. 2018 m. spalio 11 d. 14:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Rašomavičius, G. Ivinskienė, G. Šerėnas

Dėl dalyvavimo Vystomojo bendradarbiavimo projektuose.
34. 2018 m. spalio 12 d. 11:00 val. Susisiekimo ministerija

V. Urbonienė, Civilinės aviacijos administracijos (CAA) reorganizavimo darbo grupės nariai

 

Dėl CAA reorganizavimo veiksmų plano koregavimo.

35. 2018 m. spalio 15 d. 14:00 val. Susisiekimo ministerija J. Rašomavičius, V. Čiškauskas Dėl pajėgumų skyrimo, proceso tobulinimo.
36. 2018 m. spalio 17 d. 9:30 val.  Lietuvos transporto saugos administracija T. Kolendo, J. Petrauskas, R. Valatkevičius, VĮ "Kelių priežiūra" atstovai P. Džervus, P. Kairiūkštis Dėl bendradarbiavimo eismo įvykių tyrimo ir kelio būklės vertinimo srityje.
37. 2018 m. spalio 17 d. 11:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija

S. Šiaučiūnas, V. Vizbaras (B/L "Brabander" kapitonas)

Dėl Vidaus vandenų kodekso pataisų, Lietuvos buriuotojų sąjungos ir kitų buriuotojų klubų problemų aptarimas.
38. 2018 m. spalio 18 d. 9:00 val. 

Transeksta

J. Rašomavičius, Transeksta atstovai Ukrainos infrastruktūros ministerijos vizitas dėl Techninių apžiūrų sistemos veikimo Lietuvoje
39. 2018 m. spalio 18 d. 13:30 val.  Susisiekimo ministerija J. Rašomavičius, V. Čiškauskas

 

 Savivaldybių atstovų susitikimas dėl "PSO" ("Public service obligation" - su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai) įgyvendinimo.

 

40. 2018 m. spalio 19 d. 9:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija

 

 

J. Petrauskas, G.S avickytė, I. Milovanovienė, L. Baublys, UAB „Matuizų plytinė“ generalinis direktorius

 

Dėl UAB „Matuizų plytinė“ statinių defektų šalinimo aptarimo.

41. 2018 m. spalio 23 d. 13:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Zimuš, V. Čiškauskas, V. Karčinienė, D. Kalvaitis

Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių atskyrimo (pajėgumų) klausimų.
42. 2018 m. spalio 24 d. 9:30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

G. Lukošius, T. Kolendo,

UAB "Olego transportas" direktorius E. Radionovas

Dėl Baltarusijos transporto inspekcijos padažnėjusių LT vežėjų patikrinimų ir nuobaudų taikymo pasienio punktuose.

Dėl diržų segėjimo autobusuose, vykstančiuose užsakomaisiais reisais bei galimybės prisijungti prie Memorandumo dėl diržų segėjimo.

43. 2018 m. spalio 25 d. 9:00 val. Susisiekimo ministerija

I. Bernackas, D. Lipsevičius, G. Serbenta,

L. Baltulienė

Dėl įslaptintos informacijos naudojimo.
44. 2018 m. spalio 25 d. 14:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I.Bernackas, G.Serbenta, M.Zaicevas, J.Genys,

UAB "3 Step IT" atstovas A.Reikertas

Dėl UAB "3 Step IT" orgtechnikos nuomos sąlygų.
45. 2018 m. spalio 25 d. 15:30 val. Lietuvos transporto saugos administracija

I.Bernackas, G.Serbenta, V.Zakšauskas,

UAB "INNTEC" atstovai.

UAB "INNTEC" teikiamų paslaugų pristatymas.
46. 2018 m. spalio 31 d. 8:00 val. Lietuvos transporto saugos administracija

J. Rašomavičius, V. Čiškauskas

Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos departamento direktorius V. Kondratovič

Dėl tarpmiestinių maršrutų organizavimo.
47. 2018 m. lapkričio 6 d. 10:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija G. Lukošius, Civilinės aviacijos adminitracijos (CAA) atstovė V. Žegunytė

Susitkimas dėl CAA prijungimo, darbų aptarimas, darbuotojų perėjimo ir funkcijų perėmimo.

48. 2018 m. lapkričio 7 d. 10:00 val.  Civilinės aviacijos adminitracija (CAA) I. Bernackas, CAA atstovai Dėl elektroninės paslaugos perkėlimo į sistemą "KELTRA".
49. 2018 m. lapkričio 7 d. 14:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija I. Bernackas, J. Petrauskas, G. Serbenta, UAB "Leksita" atstovas R. Ulevičius Dėl mobiliosios aplikacijos kūrimo.
50. 2018 m. lapkričio 9 d. 9:00 val.  Susisiekimo ministerija G. Lukošius, P. Martinkus, A. Šniuolis Dėl jūrų politikos.
51. 2018 m. lapkričio 9 d. 10:00 val.  Susisiekimo ministerija

 

G. Savickytė,

SM ir jai pavaldžių įstaigų Prevencijos padalinių atstovai bei Valdymo koordinavimo centro direktorius V. Danielius.

Susipažinti su Gerojo valdymo indekso metodika, pateikti siūlymus jai tobulinti ir padiskutuoti, kokius metodikos kriterijus būtina taikyti / tobulinti savo atstovaujamoje institucijoje.

52. 2018 m. lapkričio 9 d. 13:15 val.  Lietuvos automobilių kelių direkcija G. Lukošius, L. Ivinskis Dėl DPKS programavimo darbų pristatymo.
53. 2018 m. lapkričio 12 d. 13:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija I. Bernackas Dėl socialinio projekto sutarties pasirašymo.
54. 2018 m. lapkričio 15 d. 11:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija I. Bernackas eLTSA specifikacijos projekto pristatymas su UAB "ForIT".
55. 2018 m. lapkričio 15 d. 10:00 val.  Lietuvos Respublikos muitinės departamentas S. Lingys, Muitinės kriminalinės tarnybos Informacijos analizės skyriaus atstovai, Susisiekimo ministerijos Kelių ir civilinės aviacijos politikos departamento atstovas, Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „LINAVA“ atstovas. TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto darbo grupės posėdis.
56. 2018 m. lapkričio 16 d. 7:30 val.  Susisiekimo ministerija G. Savickytė Susitikimas su Susisiekimo ministerijos pavaldžių įstaigų Prevencijos padalinių atstovais.
57. 2018 m. lapkričio 19 d. 10:30 val.  Susisiekimo ministerija J. Rašomavičius, SM viceministras R. Degutis Geležinkelių klausimais.
58. 2018 m. lapkričio 20 d. 9:00 val. - 15:00 val. Courtyard by Marriott Vilnius City Center viešbučio konferencijų salė T. Kolendo, V. Čiškauskas Vartotojų teisių apsaugos konferencija 2018: iššūkiai ir naujovės.
59. 2018 m. lapkričio 20 d. 10:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija G. Savickytė, L. Baltulienė, Lietuvos Geležinkelių Prevencijos padalinio vadovas R. Šlepetys

Pažintinis susitikimas, siekiant didinti bendradarbiavimą  prevencinėje veikloje.

60. 2018 m. lapkričio 20 d. 14:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija J. Rašomavičius, S. Lingys, G. Jundzila

Naujai paskirto Susisiekimo ministerijos atašė darbai Kazakstano Respublikoje susiję su Lietuvos kelių transporto vežėjais, leidimais tarp šalių LT-KZ.

61. 2018 m. lapkričio 23 d. 7:30 val.  Susisiekimo ministerija G. Savickytė

Susitikimas su Susisiekimo ministerijos pavaldžių įstaigų Prevencijos padalinių atstovais.

62. 2018 m. lapkričio 26 d. 14:00 val.  VĮ "Regitra" S. Lingys, V. Urbonienė, G. Serbenta, VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus pavaduotojas S. Šuminas

Dėl duomenų apie trečių šalių vairuotojų baigtus kvalifikacijos mokymus gavimo automatiniu būdu.

63. 2018 m. lapkričio 26 d. 15:30 val.  Lietuvos transporto saugos administracija S. Lingys, V. Urbonienė, G. Serbenta, UAB "Asseco Lietuva", Sistemų integravimo sprendimų departamento Srities vadovas A. Klasauskas.

Dėl galimybės patobulinti IS „Skaitis“ naudojamą mokėjimų registravimo ir panaudojimo funkcionalumą ir informacijos automatinį sutikrinimą su registrais (gyventojų ir vairuotojų registru, Tachonet sistema).

64. 2018 m. lapkričio 27 d. 9:00 val.  Nacionalinės akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (NAB) J. Rašomavičius, NAB direktorius J. Šarmavičius

 Dėl techninės apžiūros įmonių ir taechninių tarybų akreditavimo.

65. 2018 m. lapkričio 29 d. 10:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija V. Čiškauskas, UAB "Kautra" atstovai

Dėl maršrutų optimizavimo ir memorandumo įgyvendinimo.

66. 2018 m. lapkričio 29 d. 15:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija G. Lukošius, D. Narbutas

VMI atstovų vizitas susipažinti su LEAN procesų diegimu.

67. 2018 m. lapkričio 30 d. 10:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija V. Zakšauskas, G. Serbenta

Telia atstovė, Blue Bridge atstovė ir Infostruktūros atstovai.

Dėl LTSA interneto ryšio ir mobilaus interneto lėto veikimo.

68. 2018 m. lapkričio 30 d. 14:00 val.  Susisiekimo ministerija G. Savickytė

Susitikimas su Susisiekimo ministerijos pavaldžių įstaigų Prevencijos padalinių atstovais.

69.

2018 m. gruodžio 4 d. 10:00 val.

Susisiekimo ministerija J. Rašomavičius Dėl Adminitracnių nusižengimų kodekso (ANK) projekto skirto rinkos priežiūrai.
70.

2018 m. gruodžio 4 d. 10:30 val.

Lietuvos transporto saugos administracija G. Lukošius, T. Kolendo, S. Lingys, A. Vaitkevičius, asociacijos LINAVA atstovai: M. Atroškevičius, T. Garuolis, A. Tolstoj Susitikimas skirtas aptarti asociacijos LINAVA atstovaujamų vežėjų  klausimams.  
71.

2018 m. gruodžio 5 d. 12:30 val.

Susisiekimo ministerija D. Narbutas LEAN pristatymas Susisiekimo ministerijoje.
72.

2018 m. gruodžio 6 d. 10:00 val.

Lietuvos transporto saugos administracija J. Rašomavičius, AB "Lietuvos geležinkeliai" atstovai Dėl struktūros pasikeitimo.
73. 2018 m. gruodžio 11 d. 8:30 val.  Lietuvos transporto saugos administracija J. Petrauskas, A. Markevičius, A. Petraitytė-Ražukienė, D. Aksionovas, I. Milovanovienė, G. Savickytė, D. Ročiūtė, AB "Lietuvos geležinkeliai" atstovai Dėl bendradarbiavimo geležinkelių transporto eismo įvykių tyrimų srityje efektyvinimo ir gerinimo.
74. 2018 m. gruodžio 11 d. 10:00 val.  Susisiekimo ministerija G. Savickytė

Susitikimas-diskusija kovos su korupcija tema antikorupcijos dienos proga.

75. 2018 m. gruodžio 11 d. 15:30 val.  Lietuvos transporto saugos administracija V. Zakšauskas, L. Venčkauskas, UAB "Hnit-Baltic atstovas (-ai)

Dėl pasiruošimo FAMOS projekto prezentacijai.

76. 2018 m. gruodžio 12 d. 11:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija I. Bernackas

Dėl turimo eilių įrenginio funkcionalumų aptarimo.

77. 2018 m. gruodžio 12 d. 13:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija, Klaipėdos padalinys L. Kasparavičius, Teisingumo ministerijos atstovai L. Naujokaitis, M. Česnauskis

Bendradarbiavimo klausimais susijusiais su avarijų saugos tyrimais.

78. 2018 m. gruodžio 13 d. 8:30 val.  Lietuvos transporto saugos administracija S. Lingys,

UAB „Prosperitus“ atstovas Paulius Remėza.

Susitikimas su UAB “Prosperitus” dėl LTSA turimo Roboto panaudojimo teikiamoms paslaugoms.
79. 2018 m. gruodžio 14 d. 10:30 val.  Lietuvos transporto saugos administracija I. Bernackas, LTSA skyrių vedėjai Mobiliosios aplikacijos pristatymas.
80. 2018 m. gruodžio 14 d. 11:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija, Klaipėdos padalinys L. Kasparavičius, motorinių pramoginių laivų laivavedžius Klaipėdoje rengiančių mokymo įstaigų atstovai. Dėl praktinio egzamino vykdymo aspektų aptarimo.
81. 2018 m. gruodžio 17 d. 9:00 val.  Lietuvos transporto saugos administracija G. Savickytė, L. Baltulienė, R. Klikūnaitė

Dėl antikorupcijos standarto diegimo LTSA.

82. 2018 m. gruodžio 18 d. 13:00 val.  Valstybinė vartotojų teisių apsugos tarnyba (VTAT) J.  Rašomavičius

Dėl rinkos priežiūros institucijos paskyrimo pagal reglamentą 2018/858.

         
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-14