Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Aktualūs Tarptautinės jūrų organizacijos dokumentų pakeitimai

Tarptautinės jūrų organizacijos dokumentų pakeitimai


 • 2019 m. rugsėjo 1 d.

1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL) VI priedo pakeitimas

- keičiamos 13 ir 21 taisyklės – emisijų kontrolės rajonai (ECAs) ir reikalaujamas projektinis energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEDI) ro-ro krovininiams ir ro-ro keleiviniams laivams), priimtas rezoliucija MEPC.301(72).

 

 • 2019 m. spalio 13 d.

2004 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo (BWM) pakeitimai:

 • keičiamos A-1 ir D-3 taisyklės, kad Laivų balastinių vandenų valdymo sistemų patvirtinimo kodeksas taptų privalomu (rezoliucija MEPC.296(72));
 •  keičiama B-3 taisyklė dėl tvarkaraščio, pagal kurį laivai turės atitikti taip vadinamo D-2 standarto reikalavimus (rezoliucija MEPC.297(72));
 • keičiamos E-1 ir E-6 taisyklės dėl apžiūrų ir liudijimų išdavimo (rezoliucija MEPC.299(72));
 • priimtas Laivų balastinių vandenų valdymo sistemų patvirtinimo kodeksas (rezoliucija MEPC.300(72)).

 

 • 2020 m. sausio 1 d.

1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL) VI priedas

 • įsigalioja sieros kiekio laive naudojamame bet kokiame skystajame kure riba - 0,50 % m/m

1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) pakeitimai:

 • II-1 skyriaus, II-2 skyriaus ir XI-1 skyriaus (pridedama nauja 2-1 taisyklė) pakeitimai (rezoliucija MSC.409(97));
 • II-1 skyriaus (skirstymas į skyrius ir stovumas), II-2 skyriaus (apibrėžtys, gaisro plitimo apribojimas, Transporto priemonių patalpų, specialiosios paskirties ir ro-ro patalpų apsauga) ir III skyriaus (keleiviniuose laivuose privalomos kovos už laivo išgelbėjimą pratybos) pakeitimai (rezoliucija MSC.421(98));
 • II-2 skyriaus, III skyriaus 3 ir 20 taisyklių pakeitimai (rezoliucija MSC.404(96)). Susijusi rezoliucija MSC.402(96) „Reikalavimai gelbėjimo valčių ir katerių, jų nuleidimo priemonių ir mechanizmų priežiūrai, detaliems patikrinimams, eksploataciniams bandymams, rekonstrukcijai ir remontui".

 

Tarptautinės jūrų organizacijos Jūrų saugumo komiteto 101 sesijos metu priimti dokumentai (santrauka apie aktualius dokumentus)


Privalomųjų priemonių pakeitimai:

 • 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) pakeitimas (keičiamos liudijimų formos C, E ir P), priimtas rezoliucija MSC.456(101), įsigaliojimo data: 2024-01-01.
 • Tarptautinio priešgaisrinės saugos sistemų (FSS) kodekso pakeitimas (keičiamas 15 skyrius – inertinių dujų sistemos), priimtas rezoliucija MSC.457(101), įsigaliojimo data: 2024-01-01.
 • Tarptautinio Laivų, naudojančių dujas ar kitą žemos pliūpsnio temperatūros kurą, saugos (IGF) kodekso pakeitimas (keičiamos A ir A-1 kodekso dalys), priimtas rezoliucija MSC.458(101), įsigaliojimo data: 2024-01-01.
 • Tarptautinio gelbėjimosi priemonių (LSA) kodekso pakeitimas (keičiami IV ir VI kodekso skyriai), priimtas rezoliucija MSC.459(101), įsigaliojimo data: 2024-01-01.
 • Tarptautinio laivų, skirtų gabenti supiltas pavojingas biriąsias chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodekso (IBC) pakeitimas (keičiami 15, 19 ir 21 kodekso skyriai), priimtas rezoliucija MSC.460(101), įsigaliojimo data: 2021-01-01.
 • 2011 m. Tarptautinio kodekso dėl išplėstinės patikrinimų programos atliekant sausakrūvių laivų ir tanklaivių apžiūras (ESP) pakeitimas, priimtas rezoliucija MSC.461(101), įsigaliojimo data: 2021-01-01.
 • Tarptautinio jūra gabenamų supiltų kietųjų krovinių (IMSBC) kodekso pakeitimas, priimtas rezoliucija MSC.462(101), įsigaliojimo data: 2021-01-01.

Priimtos neprivalomos priemonės / jų pakeitimai:

 • Laivų, skirtų gabenti supiltas pavojingas biriąsias chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodekso (BCH) pakeitimas (keičiami IV, V ir VI kodekso skyriai), priimtas rezoliucija MSC.463(101), įsigaliojimo data: 2021-01-01.
 • Specialios paskirties laivų saugos (SPS) kodekso pakeitimas (keičiama specialios paskirties laivo saugos liudijimo ir laivo įrenginių sąrašo formos), priimtas rezoliucija MSC.464(101), įsigaliojimo data: 2020-01-01

 

Tarptautinės jūrų organizacijos Jūrų aplinkos apsaugos komiteto 74 sesijos metu priimti dokumentai (santrauka apie aktualius dokumentus)


Privalomųjų priemonių pakeitimai:

 • 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos I, II ir V priedų pakeitimas (elektroniniai žurnalai), priimtas rezoliucija MEPC.314(74), įsigaliojimo data: 2020-10-01;
 • 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos VI priedo pakeitimas (elektroniniai žurnalai ir projektinis energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEDI) ledo poveikiui sustiprinto korpuso laivams), priimtas rezoliucija MEPC.316(74), įsigaliojimo data: 2020-10-01;
 • Azoto oksidų išmetimo iš jūrų transporto dyzelinių variklių kontrolės (NOx) techninio kodekso pakeitimas (elektroniniai žurnalai, selektyviosios katalizinės redukcijos (SCR) sistemos sertifikavimo reikalavimai), priimtas rezoliucija MEPC.317(74), įsigaliojimo data: 2020-10-01.
 • 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos II priedo pakeitimas (krovinio likučiai ir cisternų nuoplovos, turinčios patvarių plūduriuojančių dalelių), priimtas rezoliucija MEPC.315(74), įsigaliojimo data: 2021-01-01.
 • Tarptautinio laivų, skirtų gabenti supiltas pavojingas biriąsias chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodekso (IBC) pakeitimas (keičiami 1, 15, 16, 17, 18, 19 ir 21 kodekso skyriai), priimtas rezoliucija MEPC.318(74), įsigaliojimo data:2021-01-01.
 • Laivų, skirtų gabenti supiltas pavojingas biriąsias chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodekso (BCH) pakeitimas (specialieji, eksploatavimo ir būtiniausi reikalavimai), priimtas rezoliucija MEPC.319(74), įsigaliojimo data: 2021-01-01.

 

Priimtos neprivalomos priemonės / jų pakeitimai


 • 2019 m. nuoseklaus 0,50% sieros ribos įgyvendinimo pagal MARPOL konvencijos VI priedą gairės, priimtos rezoliucija MEPC.320(74). Šios gairės yra skirtos laivų savininkams, laivų statytojams, kuro tiekėjams.

 • 2019 m. gairės dėl uosto valstybės kontrolės pagal MARPOL konvencijos VI priedo 3 skyrių, priimtos rezoliucija MEPC.321(74).

Atliekant užsienio valstybių laivų kontrolę uoste pagal MARPOL konvencijos VI priedo reikalavimus rekomenduojama:

 • nuo 2020-01-01 vadovautis šiomis gairėmis;
 • nuo 2020-03-01 taikyti MARPOL konvencijos VI priedo nuostatas dėl draudimo naudoti / vežti reikalavimų neatitinkantį kurą;
 • nuo 2020-10-01 taikyti MARPOL konvencijos VI priedo nuostatas dėl elektroninių žurnalų.
 • Elektroninių žurnalų pagal MARPOL konvencijos reikalavimus naudojimo gairės, priimtos rezoliucija MEPC.312(74). Šios gairės skirtos tik naudojant elektroninius žurnalus laive pagal šiuos MARPOL konvencijos reikalavimus:
  • Operacijų, atliekamų su nafta, registracijos žurnalo I ir II dalys (MARPOL konvencijos I priedo 17 ir 36 taisyklės);

  • Operacijų, atliekamų su kroviniu, registracijos žurnalas (MARPOL konvencijos II priedo 15 taisyklė);

  • Operacijų, atliekamų su šiukšlėmis, registracijos žurnalas (MARPOL konvencijos V priedo 10 taisyklė);

  • Ozono sluoksnį ardančių medžiagų apskaitos žurnalas (MAEPOL konvencijos VI priedo 12 taisyklė;

  • Lygmens ir jūrų transporto dyzelinio variklio įjungimo / išjungimo būsenos registravimas (MARPOL konvencijos VI priedo 13 taisyklės 5 dalies 3 punktas);

  • Skystojo kuro keitimo operacijų laive registravimas (MARPOL konvencijos VI priedo 14 taisyklės 6 dalis);

  • Laivo jėgainės darbo parametrų registravimas (Azoto oksidų išmetimo iš jūrų transporto dyzelinių variklių kontrolės (NOx) techninio kodekso 6.2.2.7 skirsnis).

 • 2017 m. gairių dėl papildomų NOx techninio kodekso aspektų, susijusių su reikalavimais jūrų transporto dyzeliniams varikliams su selektyviosios katalizinės redukcijos (SCR) sistema (rezoliucija MEPC.291(71)), pakeitimas, priimtas rezoliucija MEPC.313(75).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-09