BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Dažniausiai pasitaikančios pastabos tikrinant naujos statybos ar statinių rekonstravimo projektus

     1. Teisės aktas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

     1. Projektuose nėra aprašytos procedūros, reikalingos norint pradėti naudoti geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius Lietuvos Respublikoje (8 priedo II skyriaus pirmo skirsnio 5.4.6.3 punktas).

     Projekte turi būti aprašytos procedūros, reikalingos norint pradėti naudoti naujus, atnaujintus ar patobulintus struktūrinius geležinkelių posistemius Lietuvos Respublikoje, vadovaujantis Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-507.

 

     2. Projektuose nėra pateikta statytojo ar jo įgalioto atstovo parengta laisvos formos pažyma, kurioje nurodyta paskelbtoji įstaiga, atsakinga už Europos Bendrijos patikros procedūrų atlikimą (jeigu patikra privaloma) (8 priedo II skyriaus pirmo skirsnio 5.6.16 punktas).

     Projekte turi būti paskelbtosios įstaigos Europos Bendrijos tarpinės posistemio patikros sertifikatas. Europos Bendrijos patikra – procedūra, kurią vykdydama paskelbtoji įstaiga tikrina, ar geležinkelių sistemos struktūrinis posistemis atitinka geležinkelių techninio sąveikumo specifikacijas.

 

     3. Projektuose nėra pateikta pavojaus analizės ir vertinimo ataskaita arba dokumentai, įrodantys, kad geležinkelių sistemos pakeitimas neturi poveikio saugai ir nėra svarbus (8 priedo II skyriaus pirmo skirsnio 5.6.15 punktas).

     Vadovaujantis 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 (toliau – Reglamentas) nuostatomis, esant eksploatacinio arba organizacinio pobūdžio pakeitimams ar diegiant naujas medžiagas geležinkelių transporto sistemoje, būtina taikyti Reglamento nuostatas, kad būtų valdomas su tuo susijęs pavojus eismo saugai.

     Geležinkelių sistemos pakeitimo įvertinimas:

  1. Turi būti įvertinta, ar yra daromas geležinkelio sistemos pakeitimas ir kokio jis pobūdžio (techninis, eksploatacinis ar organizacinis).
  2. Turi būti nustatyta, ar pakeitimas turi poveikio saugai.
  3. Turi būti nustatyta, ar poveikio saugai turintis pakeitimas yra svarbus, remiantis gedimo pasekmių, diegimo naujovės, pakeitimo sudėtingumo, stebėsenos, grįžtamumo, papildomumo kriterijais.

     Jei pakeitimas laikomas nesvarbiu, pakanka saugoti tinkamus dokumentus, kuriais pagrindžiamas priimtas sprendimas, ir pridėti prie projekto.

     Jei pakeitimas laikomas svarbiu, taikomas pavojaus valdymo procesas, kurį atlieka akredituota vertinimo įstaiga.

     Pavojaus įvertinimo procesas:

  1. Turi būti nustatyta pakeitimo projekte dalyvaujančių subjektų vykdoma pavojaus valdymo veikla.
  2. Turi būti apibrėžtas pakeitimas.
  3. Turi būti sudarytas grėsmių registras.
  4. Turi būti nustatytas pavojaus priimtinumas.
  5. Turi būti įrodyta, kad pakeitimas atitinka saugos reikalavimus.
  6. Turi būti pateikti pavojaus valdymo proceso įrodymai.
  7. Turi būti sudaryta vertinimo įstaigos saugos vertinimo ataskaita.

           Prie projekto pridedama saugos vertinimo ataskaita.

 

     4. Projektuose nenumatoma eismo pertraukų suteikimo tvarka, atsižvelgiant į esamą situaciją. Nenurodoma, kokie darbai bus atliekami eismo pertraukų metu ir vykstant geležinkelių transporto eismui (8 priedo II skyriaus aštuoniolikto skirsnio 46.8 punktas).

     Projekte turi būti aprašyta:

1. Eismo pertraukų suteikimo tvarka, atsižvelgiant į numatomus atlikti darbus. Eismo pertraukos suteikiamos Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297, nustatyta tvarka.
2. Eismui pavojingos kliūties arba darbų vietos paženklinimas signaliniais ženklais. Kelio remonto darbų vietas, kur pažeidžiamas kelio ar statinių vientisumas, stiprumas ar tvirtumas, taip pat kliūtis kelyje ar prie jo statinių artumo gabarito ribose, būtina atitverti nustatyto tipo ir spalvos kilnojamaisiais signalais, vadovaujantis Geležinkelių signalizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 483.

 

     5. Projektuose nenumatomi kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojams, atliekantiems statybos darbus, kurių darbas tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu (8 priedo II skyriaus pirmo skirsnio 5.4.1.3 ir 5.4.1.4 punktai).

     Projekte turi būti numatomi reikalavimai darbuotojų kvalifikacijai. Darbuotojų, kurių darbas tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, žinios tikrinamos ir pažymėjimai išduodami vadovaujantis Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-29.

 

     6. Projektuose nenurodoma medžiagų (bėgių, pabėgių, sąvaržų) atitiktis teisės aktų nustatytiems reikalavimams (8 priedo II skyriaus pirmo skirsnio 5.4.3 punktas).

     Projekte turi būti numatyta, kad struktūriniuose posistemiuose naudojamos sąveikos sudedamosios dalys (bėgiai, pabėgiai, sąvaržos, kontaktinis tinklas ir pan.) turi turėti Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatus ir (ar) patikros deklaracijas (2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos 7 straipsnio 4 dalis).

 

     2. Teisės aktas – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 patvirtinti Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai

     1. Projektuose neaprašyta, kokiu saugiu atstumu nuo geležinkelio kelio ašies turi būti atliekami statybos darbai ir sandėliuojamos statybinės medžiagos išlaikant statinių artumo gabaritus ne eismo pertraukų metu.

     Projekte turi būti nurodyta, kad ne eismo pertraukų metu draudžiama šalia geležinkelio kelio palikti (laikyti) bet kokius įrenginius, mechanizmus, transporto priemones arčiau kaip 2,5 metro nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos, vadovaujantis Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 „Dėl Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų“, 4.6 ir 4.7 punktais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-10