Motorinių pramoginių laivų laivavedžių ir vidaus vandenų transporto specialistų egzaminų tvarkaraštis

Motorinių pramoginių laivų laivavedžių ir vidaus vandenų transporto specialistų egzaminų tvarkaraštis

MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ LAIVAVEDŽIŲ IR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ EGZAMINAVIMAS IR DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

Motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos ir vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzaminai vykdomi pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį egzaminų klasėse antradieniais ir ketvirtadieniais Klaipėdoje, J. Janonio g. 24, 111 kab., antradieniais – Kaune, M. K. Čiurlionio g. 23.

Pageidaujamą egzamino laikymo vietą ir laiką būtina suderinti ne vėliau, kaip 1 d. d. iki egzamino.

Prašymai dėl motorinio pramoginio laivo laivavedžio kompetencijos ir vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikacijos egzamino laikymo arba perlaikymo ir dokumentų išdavimo priimami bei konsultacijos teikiamos:

Klaipėdoje, J. Janonio g. 24, 206 kab. (2 aukštas), tel. 8 694 28 499 arba 8 698 76 252 ,

el. p. jurgita.volkova@ltsa.lrv.lt arba audrone.maliauskiene@ltsa.lrv.lt

Kaune, M. K. Čiurlionio g. 23, 202 kab. (2 aukštas), tel. 8618 101 52,

el. p. gintara.migliniene@ltsa.lrv.lt;

TEORIJOS EGZAMINO LAIKYMAS EKSTERNU

Temų, iš kurių sudaromi egzaminų klausimai Motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimui gauti, pavadinimai:

ASMENIMS, SIEKIANTIEMS ĮGYTI TEISĘ VALDYTI MOTORINIUS PRAMOGINIUS LAIVUS BE VARIKLIOGALIO APRIBOJIMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENYSE, IŠSKYRUS VIDAUS VANDENŲ TELKINIUS, KURIUOSE ĮRENGTI VIDAUS VANDENŲ KELIAI

Eil. Nr.

Skyrių ir temų pavadinimai

 
 

1.

Motorinio pramoginio laivo sąvoka ir laivo sandara:

 

1.1.

Motorinio pramoginio laivo sąvoka ir klasifikacija.

 

1.2.

Motorinio pramoginio laivo principinė konstrukcija.

 

1.3.

Motorinio pramoginio laivo eksploatacijos pagrindai ir techninė priežiūra.

 

2.

Laivavedyba:

 

2.1.

Supažindinimas su pagrindinėmis Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių (CEVNI) nuostatomis.

 

2.2.

Bendroji charakteristika ir trumpa vidaus vandenų apžvalga.

 

2.3.

Pagrindiniai duomenys apie vidaus vandenų lociją.

 

3.

Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai, taisyklės, kodeksai, reglamentuojantys saugų motorinio pramoginio laivo  plaukiojimą:

 

3.1.

Motorinių pramoginių laivų registravimo tvarka, žymėjimas ir techninė priežiūra, laivų nacionalinės priklausomybės atpažinimo ženklai, Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų naudojimas Lietuvos Respublikoje.

 

3.21.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

 

3.3.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos reikalavimai.

 

ASMENIMS, SIEKIANTIEMS ĮGYTI TEISĘ VALDYTI MOTORINIUS PRAMOGINIUS LAIVUS BE VARIKLIO GALIOS APRIBOJIMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENYSE, VIDAUS VANDENŲ KELIUOSE IR TERITORINĖS JŪROS RIBOSE

Eil. Nr.

Skyrių ir temų pavadinimai

 
 

1.

Motorinio pramoginio laivo sąvoka ir laivo sandara:

 

1.1.

Motorinio pramoginio laivo sąvoka ir klasifikacija.

 

1.2.

Motorinio pramoginio laivo konstrukcija.

 

1.3.

Motorinio pramoginio laivo teorijos pagrindai ir eksploatacinės, jūrinės, manevrinės savybės.

 

1.4.

Motorinio pramoginio laivo įrenginiai ir sistemos. Gelbėjimosi signalinės priemonės. Avarinis inventorius. Priemonės, naudojamos kilus gaisrui.

 

1.5.

Pagrindinės žinios apie motorinio pramoginio laivo energetinius įrenginius ir trumpos jų techninės charakteristikos.

 

1.6.

Motorinio pramoginio laivo elektros įranga.

 

1.7.

Darbai su takelažo įranga, terminai, įrankiai.

 

1.8.

Techninė laivo priežiūra.

 

2.

Laivavedyba:

 

2.1.

Bendroji charakteristika ir trumpa vidaus vandenų apžvalga.

 

2.2.

Upių ir jūrų locija. Jūrlapių skaitymas. Jūrlapiuose, locmanų žemėlapiuose naudojami sutartiniai žymėjimo ženklai, navigacijos ženklai.

 

2.3.

Hidrometeorologijos pagrindai.

 

2.4.

Motorinio pramoginio laivo valdymas. Pagalbos suteikimas laivams ir žmonėms, patyrusiems avariją vandenyje. Pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai. Hipotermija.

 

2.5.

Radijo ryšio priemonės ir jų naudojimo vidaus vandenų kelyje ir Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje pagrindai.

 

3.

Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai ir taisyklės, reglamentuojantys saugų motorinio pramoginio laivo plaukiojimą:

 

3.1.

Motorinių pramoginių laivų registravimo tvarka, žymėjimas ir techninė priežiūra, laivų nacionalinės priklausomybės atpažinimo ženklai, Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų naudojimas Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys laivybą Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse.

 

3.2.

Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklės (CEVNI).

 

3.3.

Tarptautinė konvencija dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje (COLREGS-72). Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės.

 

3.41.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

 

3.5.

Tarptautinių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos apsaugai.

 

4.

Praktinis motorinio pramoginio laivo valdymas (praktinis vairavimas) – mokytis mokymo įstaigoje.

 

Literatūra:

Rekomenduojamos literatūros sąrašas, laikantiems teorijos egzaminą eksternu:

Rekomenduojami vadovėliai savarankiškam mokymuisi:

Jūrinė technologija: laivo sandara

Jūrinė technologija: jūrinė technologija

Jūrinė technologija: laivybos pagrindai

Egzamino metu naudojamos anglų kalbos sąvokos>>

 

2019 M. VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS IR MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ LAIVAVEDŽIŲ KOMPETENCIJOS EGZAMINŲ

TVARKARAŠTIS

 

 Egzamino vieta – Klaipėda, J. Janonio g. 24, 111 kab. ,

tel. 8694 28 499

Sausio 3, 10, 17, 24, 31 d.

9.00 val.

Sausio 8, 15, 22, 29 d.

14.00 val.

Vasario 7, 14, 21, 28 d.

9.00 val.

Vasario 5, 12, 19, 26 d.

14.00 val.

Kovo 7, 14, 21, 28 d.

9.00 val.

Kovo 5, 12, 19, 26 d.

14.00 val.

Balandžio 4, 11, 18, 25 d.

9.00 val.

Balandžio 2, 9, 16, 23, 30 d.

14.00 val.

Gegužės 2, 9, 16, 23, 30 d.

9.00 val.

Gegužės 7, 14, 21, 28 d.

14.00 val.

Birželio 6, 13, 20, 27 d.

9.00 val.

Birželio 4, 11, 18, 25 d.

14.00 val.

Liepos 4, 11, 18, 25 d.

9.00 val.

Liepos 2, 9, 16, 23, 30 d.

14.00 val.

Rugpjūčio 1, 8, 22, 29 d.

9.00 val.

Rugpjūčio 6, 13, 20, 27 d.

14.00 val.

Rugsėjo 5, 12, 19, 26 d.

9.00 val.

Rugsėjo 3, 10, 17, 24 d.

14.00 val.

Spalio 3, 10, 17, 24, 31 d.

9.00 val.

Spalio 1, 8, 15, 22, 29 d.

14.00 val.

Lapkričio 7, 14, 21, 28 d.

9.00 val.

Lapkričio 5, 12, 19, 25 d.

14.00 val.

Gruodžio 5, 12, 19 d.

9.00 val.

Gruodžio 3, 10, 17, 31 d.

14.00 val.

 
 

 2. Egzamino vieta - Kaunas, Čiurlionio g. 23, 202 kab.,

Tel. 8618 10152

Sausio 8, 15, 22, 29 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Vasario 5, 12, 19, 26 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Kovo 5, 12, 19, 26 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Balandžio 2, 9, 16, 23, 30 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Gegužės 7, 14, 21, 28 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Birželio 4, 11, 18, 25 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Liepos 2, 9, 16, 23, 30 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Rugpjūčio 6, 13, 20, 27 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Rugsėjo 3, 10, 17, 24 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Spalio 1, 8, 15, 22, 29 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Lapkričio 5, 12, 19, 26 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Gruodžio 3, 10, 17 d.

Gruodžio 31 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

9. 11 val.

 
 
 

Nuorodos į papildomą aktualią informaciją, susijusią su vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių egzaminavimu pateikiamos žemiau:

Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos suteikimas ir dokumentų išdavimas>>

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-28