Motorinių pramoginių laivų laivavedžių ir vidaus vandenų transporto specialistų egzaminų tvarkaraštis

MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ LAIVAVEDŽIŲ IR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ EGZAMINAVIMAS IR DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

Motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos ir vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzaminai vykdomi pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį egzaminų klasėse Klaipėdoje, J. Janonio g. 24, 111 kab. ir Kaune, M. K. Čiurlionio g. 23.

Pageidaujamą egzamino laikymo vietą ir laiką būtina suderinti ne vėliau, kaip 1 d. d. iki egzamino.

Prašymai dėl motorinio pramoginio laivo laivavedžio kompetencijos ir vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikacijos egzamino laikymo arba perlaikymo ir dokumentų išdavimo priimami bei konsultacijos teikiamos:

Klaipėdoje, J. Janonio g. 24, 212 kab. (2 aukštas), tel. 8 694 28 499 arba 8 698 76 252 ,

el. p. jurgita.volkova@ltsa.lrv.lt arba audrone.maliauskiene@ltsa.lrv.lt

Kaune, M. K. Čiurlionio g. 23, 202 kab. (2 aukštas), tel. 8618 101 52,

el. p. gintara.migliniene@ltsa.lrv.lt.lt;

TEORIJOS EGZAMINO LAIKYMAS EKSTERNU

 

Temų, kuriomis remiantis sudaromi egzaminų klausimai Motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimui gauti, pavadinimai:

1
Motorinio pramoginio laivo sąvoka, laivų įrengimai jų konstrukcijos elementai
2

Upių bendroji locija

3
Laivybos vidaus vandenimis taisyklės
4
Vidaus vandenų transporto priemonių signaliniai žiburiai. Dieniniai ženklai
5
Draudžiamieji laivybos ženklai
6
Ribojamieji laivybos ženklai
7
Nurodomieji laivybos ženklai
8
Laivo valdymas ir manevravimas. Nacionalinės priklausomybės laivų atpažinimo ženklai, Lietuvos valstybės vėliavos ir kitų valstybių vėliavų naudojimas
9
Vidaus vandenų transporto priemonių garsiniai signalai
10
Gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės laivuose
11
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
12
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas, mažųjų, pramoginių laivų registravimo tvarka, žymėjimas ir techninė priežiūra
13
Hidrometeorologija
14
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos reikalavimai
15
Pirmosios medicinos pagalbos suteikimas. Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklės

 

Literatūra:

Rekomenduojamos literatūros sąrašas laikantiems teorijos egzaminą eksternu>>

Rekomenduojami vadovėliai savarankiškam mokymuisi:

Jūrinė technologija: laivo sandara

Jūrinė technologija: jūrinė technologija

Jūrinė technologija: laivybos pagrindai

Egzamino metu naudojamos anglų kalbos sąvokos>>

 

2018 M. VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS IR MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ LAIVAVEDŽIŲ KOMPETENCIJOS EGZAMINŲ

TVARKARAŠTIS

 

Egzamino vieta – Klaipėda, J. Janonio g. 24, 111 kab.

Sausio 4, 11, 18, 25 d.

9.00 val.

Sausio 2, 9, 16, 23, 30 d.

14.00 val.

Vasario 1, 8, 15, 22 d.

9.00 val.

Vasario 6, 20, 27 d.

14.00 val.

Kovo 1, 8, 15, 22, 29d.

9.00 val.

Kovo 6, 20, 27 d.

14.00 val.

Balandžio 5, 12, 19, 26 d.

9.00 val.

Balandžio 3, 10, 17, 24 d.

14.00 val.

Gegužės 3, 10, 17, 24, 31d.

9.00 val.

Gegužės 8, 15, 22, 29 d.

14.00 val.

Birželio 7, 14, 21, 28 d.

9.00 val.

Birželio 5, 12, 19, 26 d.

14.00 val.

Liepos 5, 12, 19, 26 d.

9.00 val.

Liepos 3, 10, 17, 24, 31 d.

14.00 val.

Rugpjūčio 2, 9, 16, 23, 30 d.

9.00 val.

Rugpjūčio 7, 21, 28 d.

14.00 val.

Rugsėjo 6, 13, 20, 27 d.

9.00 val.

Rugsėjo 4, 11, 18, 25 d.

14.00 val.

Spalio 4, 18, 25 d.

9.00 val.

Spalio 2, 9, 16, 23, 30 d.

14.00 val.

Lapkričio 8, 15, 22, 29 d.

9.00 val.

Lapkričio 6, 13, 20, 27d.

14.00 val.

Gruodžio 6, 13, 20, 27 d.

9.00 val.

Gruodžio 4, 11, 18 d.

14.00 val.

 

2. Egzamino vieta - Kaunas, Čiurlionio g. 23, 202 kab.

Sausio 2, 9, 16, 23, 30 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Vasario 6, 13, 20, 27 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Kovo 6, 13, 20, 27 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Balandžio 3, 10, 17, 24 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Gegužės 8, 15, 22, 29 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Birželio 5, 12, 19, 26 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Liepos 3, 10, 17, 24, 31 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Rugpjūčio 7 d.

Rugpjūčio 14 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

9.00, 11.00 val.

Rugsėjo 4, 18, 25 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Rugsėjo 11 d.

9.00, 14.00, 16.00 val.

Spalio 2, 16, 23, 30 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Spalio 9 d.

9.00, 14.00, 16.00 val.

Lapkričio 6, 13, 20, 27 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

Gruodžio 4, 11, 18 d.

9.00, 11.00, 16.00 val.

 

 

Nuorodos į papildomą aktualią informaciją, susijusią su vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių egzaminavimu pateikiamos žemiau:

Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos suteikimas ir dokumentų išdavimas>>

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-22