Reikšmingi bangų aukščiai

   Jūrų rajonai ir juos atitinkantys reikšmingi bangų aukščiai

PASTABA
Schemoje, paskelbtoje remiantis Direktyvos 2003/25/EB 5 straipsnio reikalavimais (įgyvendinta 2006 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-42), pateikiamos reikšmingos bangų aukščio vertės, kurių viršijimo metinė tikimybė yra ne didesnė kaip 10%. Į šiame jūrlapyje pateikiamas vertes turi atsižvelgti ro-ro keleiviniai laivai, teikiantys reguliarias paslaugas įplaukdami ir išplaukdami į (iš) Lietuvos uostus (-ų).

 

      Jūrų rajonai, esantys Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje, ir juos atitinkantys reikšmingi bangų aukščiai

 

PASTABA
Schemoje, paskelbtoje remiantis 1998 m. kovo 17 d. Tarybos direktyvos 98/18/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (su pakeitimais, padarytais direktyva 2003/24/EB) 4 straipsnio 2 dalies reikalavimais (įgyvendinta 2004 m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-87), pateikiamos reikšmingos bangų aukščio vertės. Į šiame jūrlapyje pateikiamas vertes turi atsižvelgti keleiviniai laivai, atliekantys vidinius jūrinius reisus tarp Lietuvos Respublikos jūrų uostų.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-04