2024-02-07

ETMK leidimai „EURO VI saugi“ ir „EURO V saugi“ transporto priemonėms

ETMK leidimai „EURO VI saugi“ ir „EURO V saugi“ transporto priemonėms 

Lietuvos transporto saugos administracija informuoja (toliau – LTSA), kad yra likusių paskirstytų, bet neatsiimtų ETMK leidimų (toliau – leidimai): 

– 551 trečio paketo leidimas „EURO VI saugi“ transporto priemonėms, kurie: 

– galioja Vengrijos Respublikoje – 355, Italijos Respublikoje – 15, Graikijos Respublikoje – 15, Austrijos Respublikoje – 7; 

–  negalioja Rusijos Federacijoje. 

–  43 ketvirto paketo leidimai „EURO V saugi“ transporto priemonėms, kurie negalioja Rusijos Federacijoje, Vengrijos Respublikoje, Italijos Respublikoje, Graikijos Respublikoje ir Austrijos Respublikoje. 

Prašymus išduoti leidimų bus galima pateikti nuo 2024 m. vasario 8 d.  tik tiesiogiai atvykus į LTSA Paslaugų departamento skyrius. Kad leidimų išdavimas vyktų sklandžiai, LTSA prašo sudaryti galimybę pasinaudoti vežėjo spaudu su rekvizitais. 

Vežėjams, kurie 2023 m. efektyviai naudojo leidimus kelionėms į ETMK šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei (rodiklis ne mažesnis už 0,65), leidimai bus išduodami pagal poreikį. Šių vežėjų sąrašas yra čia. 

Kitais atvejais vienas leidimas bus išduodamas penkioms nustatytą kategoriją atitinkančioms transporto priemonėms. Vežėjams, turintiems mažiau kaip penkias nustatytą kategoriją atitinkančias transporto priemones, išduodamas vienas leidimas.  

Išduodant leidimus bus vertinamas vežėjui jau išduotų 2024 m. leidimų skaičius: 

– vežėjams, gavusiems pirmojo ir (ar) antrojo paketų leidimus, iš nustatytą kategoriją atitinkančių transporto priemonių skaičiaus bus atimamas atitinkamai išduotų šių paketų leidimų skaičius; 

– vežėjams, gavusiems trečiojo, ketvirtojo ir (ar) penktojo paketų leidimus, iš nustatytą kategoriją atitinkančių transporto priemonių skaičiaus atimamas atitinkamas išduotų leidimų skaičius, padaugintas iš trijų; 

– vežėjams, gavusiems trečiojo, ketvirtojo ir (ar) penktojo paketų neišduotus leidimus (išduotus 2024 m. vasario 8 d. ir vėliau), iš nustatytą kategoriją atitinkančių transporto priemonių skaičiaus atimamas išduotų leidimų skaičius, padaugintas iš penkių. 

Trečiojo paketo leidimai bus išduodami tik „EURO VI saugi“ transporto priemonėms, ketvirtojo – „EURO V saugi“ transporto priemonėms. Ketvirtojo paketo leidimai išduodami „EURO VI saugi“ transporto priemonėms tik tuo atveju, jei išduoti visi trečiojo paketo leidimai.