Informacija apie įmonių, vykdančių su saugia laivyba susijusią veiklą, atestavimo tvarkos pakeitimus

Data

2019 01 04

Įvertinimas
2
DSC03972.jpg

Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) informuoja, kad, nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus Saugios laivybos įstatymo pakeitimams, nebeatestuos juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, siekiančių vykdyti šias veiklas:

– laivų pagrindinių ir pagalbinių mechanizmų, įrenginių ir susijusių sistemų, jų dalių remontas, tikrinimas ir bandymas;

– jūrlapių, įskaitant elektroninius jūrlapius, koregavimas;

– laivų vilkimas (buksyravimas);

– povandeniniai techniniai darbai jūrų uostuose ir jūroje;

– gylių matavimas jūrų uostuose ir jūroje;

– laivų švartavimas.

 Administracijos atestuotos įmonės, šiuo metu vykdančios anksčiau nurodytas veiklas arba jų dalį, išbraukiamos iš atestuotų įmonių sąrašo, tačiau jos ir toliau gali vykdyti tas veiklas.

Administracija atkreipia dėmesį, kad įmonės, vykdančios povandeninius techninius darbus jūrų uostuose ir jūroje, privalo laikytis Saugios laivybos įstatymo  401 straipsnyje nustatytų reikalavimų.