Informacija apie pramoginių ir asmeninių laivų techninės apžiūros atlikimą GRUODŽIO mėnesį

Data

2018 11 26

Įvertinimas
0
Gruodis.jpg

     Informuojame, kad sudarytas 2018 m. gruodžio mėnesio pramoginių ir asmeninių laivų techninės apžiūros atlikimo grafikas. Su grafiku galima susipažinti čia.

     Atkreipiame dėmesį, kad į nurodytas vietas ir nurodytu laiku bus vykstama tik tuo atveju, jei bus pageidaujančiųjų atlikti techninę apžiūrą. Pageidavimą dėl techninės apžiūros atlikimo galima išreikšti likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki nustatytos datos užsiregistruojant internetu, pateikus nustatytos formos prašymą arba informavus grafike nurodytais telefonais.

     Pramoginių ir asmeninių laivų įrengimo ir techninių trūkumų sąrašą, dėl kurių laivas laikomas neatitinkančiu reikalavimų, galima rasti  čia, o informaciją apie valstybės rinkliavos sumokėjimą – čia.

     Papildomai informuojame, kad:

     1. Netekus nuosavybės teisės (pardavus, padovanojus ar kt.) į Lietuvos Respublikoje įregistruotą pramoginį ar asmeninį laivą arba pakabinamąjį variklį būtina per 10 kalendorinių dienų nuo šios teisės netekimo dienos raštu informuoti Lietuvos transporto saugos administraciją apie duomenų pasikeitimą bei pateikti dokumentų, kuriais patvirtinama, kad duomenys pasikeitė, kopijas.

     2. Įgijus nuosavybės teisę į pramoginį ar asmeninį laivą arba pakabinamąjį variklį, kuris registruotas Lietuvos Respublikoje, būtina ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo nuosavybės teisės įgijimo dienos Lietuvos transporto saugos administracijai asmeniškai, elektroniniu būdu ar registruotu laišku pateikti prašymą perregistruoti pramoginį ar asmeninį laivą arba pakabinamąjį variklį ir reikalingus dokumentus.

     3. Įsigyjant Lietuvos Respublikoje neregistruotą (ar išregistruotą) pramoginį ar asmeninį laivą arba pakabinamąjį variklį būtina įsitikinti, ar laivas turi korpuso numerį, o variklis – variklio numerį, gamintojo lentelę, CE ženklinimą ir atitikties deklaraciją (kai taikoma) arba dokumentus, kuriuose yra įregistravimui reikalingi duomenys ir kuriuos išdavė valstybės kompetentinga institucija, gamintojas ar gamintojo atstovas.