Informacija apie pramoginių ir asmeninių laivų techninės apžiūros atlikimą LIEPOS mėnesį

Data

2018 07 05

Įvertinimas
9
liepa.jpg

     Informuojame, kad sudarytas 2018 m. liepos mėnesio pramoginių ir asmeninių laivų techninės apžiūros atlikimo grafikas. Su grafiku galima susipažinti čia.

     Atkreipiame dėmesį, kad į nurodytas vietas ir nurodytu laiku bus vykstama tik tuo atveju, jei bus pageidaujančiųjų atlikti techninę apžiūrą. Pageidavimą dėl techninės apžiūros atlikimo galima išreikšti likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki nustatytos datos užsiregistruojant internetu, pateikus nustatytos formos prašymą arba informavus grafike nurodytus kontaktinius asmenis telefonu.

     Informaciją apie pramoginių ir asmeninių laivų techninės apžiūros reikalavimus galima rasti čia, o apie valstybės rinkliavos sumokėjimą – čia.

     Papildomai atkreipiame dėmesį, kad yra pakeistas pramoginių ir asmeninių laivų techninės apžiūros periodiškumas. Laivams, nuo kurių pastatymo praėjo daugiau kaip 1 metai, techninė apžiūra atliekama ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Iki 2018 m. kovo 24 d. išduoti techninės apžiūros aktai galioja dvejus metus nuo techninės apžiūros atlikimo datos (nepriklausomai nuo to, kokia yra kitos techninės apžiūros atlikimo data techninės apžiūros akte).