Įsigaliojo reorganizavimo sąlygų aprašas

Data

2018 06 04

Įvertinimas
0

     Įsigaliojo Transporto investicijų direkcijos reorganizavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 509 „Dėl Transporto investicijų direkcijos reorganizavimo ir Transporto investicijų direkcijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, kuriame numatyta, kad Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – LTSA) yra reorganizavimo procese dalyvaujanti įstaiga.

     Biudžetinė įstaiga Transporto investicijų direkcija (toliau – TID), juridinio asmens kodas 188709664, buveinės adresas: Gedimino pr. 60, 01110, Vilnius, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos LTSA, juridinio asmens kodas 188647255, buveinės adresas: Švitrigailos g. 42 LT-03209, Vilnius, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

     Po reorganizavimo TID bus išregistruojama iš Juridinių asmenų registro ir toliau veiks viena biudžetinė įstaiga LTSA.

     TID teisės ir pareigos pereina LTSA nuo 2018 m. birželio 5 d.

     Su TID reorganizavimo sąlygų aprašu, LTSA pakeistais nuostatais, TID bei LTSA praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis galima susipažinti TID ir LTSA internetiniuose puslapiuose: www.tid.lt ir www.ltsa.lrv.lt

            

Reorganizavimo sąlygų aprašas paskelbtas adresu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d684d53064c311e8acbae39398545bed