BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Jūrų transportas

PRIEMONĖS, KURIŲ IMTASI LIETUVOJE LAIVYBOS SEKTORIUJE DĖL COVID-19


Lietuvos transporto saugos administracija praneša, kad nuolatos stebi situaciją, susijusią su koronaviruso pandemijos COVID-19 plitimu ir nuo 2020 m. kovo 16 d.  Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtu karantinu, ypatingą dėmesį skirdama viruso plitimo keliamam poveikiui laivybai bei jūrininkams. Visos laivybos kompanijos ir jūrininkai privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, sveikatos apsaugos įstaigų, uostų administracijų nurodymų ir rekomendacijų, ypatingą dėmesį skirdamos nurodymams, susijusiems su infekcijų, ligų rizika, jų prevencija ir gydymu, ribojimais dėl asmenų judėjimo, laivų įplaukimų į uostus ir pan.:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės: http://koronastop.lrv.lt/lt/,

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas,

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos: http://www.urm.lt/default/lt/urm-informacija-keliaujantiems,

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto administracijos: https://www.portofklaipeda.lt/koronavirusas-covid-19.

Lietuvos transporto saugos administracija, laikydama COVID-19 protrūkį nenugalimos jėgos (pranc. force majeure) aplinkybe, stengiasi teikti reikalingą pagalbą bei rekomendacijas ir priimti sprendimus, reikalingus sprendžiant situacijas, susiklosčiusias dėl COVID-19 keliamų iššūkių jūrinei bendruomenei.

Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į susiklosčiusią situaciją, nustato tam tikras priemones laivybos sektoriui.

 

Laivų dokumentai


Laivui, plaukiojančiam su Lietuvos valstybės vėliava, patekus į situaciją, kurioje būtų neįmanoma laikytis terminų, susijusių su laivo metinių, liudijimo atnaujinimo patikrinimų atlikimu, laivo įrangos remontu ar skubia priežiūra ir pan.:

 • laivų savininkai (valdytojai) turi imtis visų įmanomų priemonių ir pasirūpinti savo laivų apžiūromis, auditais, tikrinimais, siekiant juos įvykdyti atitinkamose taisyklėse nustatytais terminais;
 • vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 3-93 ,,Dėl dokumentų galiojimo termino pratęsimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/185d1f106f6811eb9601893677bfd7d8), susiklosčius aplinkybėms, susijusioms su epidemine COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacija, dėl kurių nėra galimybės atlikti laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, apžiūrų ir išduoti atitinkamų liudijimų ar jų patvirtinti, liudijimų galiojimo terminas pratęsiamas trims mėnesiams nuo jų galiojimo termino ar laikotarpio, skirto liudijimui patvirtinti, pabaigos; atskiras Lietuvos transporto saugos administracijos sutikimas nereikalingas, tačiau laive turi būti šio pranešimo kopija;
 • minėtas galiojimo termino pratęsimas taip pat taikomas laivo įrangos aptarnavimui / remontui ir liudijimų, būtinų atliekant apžiūras, išdavimui, įskaitant, bet neapsiribojant, gelbėjimosi priemonių,  laivų priešgaisrinių priemonių, navigacinių ir radionavigacinių prietaisų remontą, tikrinimą ir bandymus ir t. t.;
 • laivo savininkas (valdytojas), pasinaudojęs minėtomis nuostatomis dėl laivo dokumentų galiojimo pratęsimo, apie tai turi pranešti atitinkamai įgaliotajai laivų klasifikavimo bendrovei arba Lietuvos transporto saugos administracijai, pranešime pateikiant informaciją taip pat apie planuojamas priemones, kaip ir kada laivas atitiks jam taikomus reikalavimus;
 • sprendimai, nepatenkantys aukščiau nurodytas aplinkybes, bus priimami kiekvienu konkrečiu atveju išnagrinėjus susidariusią situaciją, pirmenybę teikiant laivybos saugumo užtikrinimui.

 

Jūrininkų dokumentai


Dėl asmenų judėjimo apribojimų jūrininkai gali būti priversti likti laive ilgesnį, nei numatyta (leidžiama), laiką. Atsižvelgiant į tai:

 • vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 3-93 ,,Dėl dokumentų galiojimo termino pratęsimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/185d1f106f6811eb9601893677bfd7d8), Lietuvos transporto saugos administracijos jūrininkams išduotų dokumentų (jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų ir šių dokumentų patvirtinimų, specialiųjų liudijimų, kompetencijos liudijimų pripažinimo patvirtinimų bei Lietuvos Respublikos jūrininko knygelių), kurių galiojimo terminas baigiasi asmeniui būnant laivo reise, kuris dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijos neplanuotai užsitęsė, galiojimo terminas pratęsiamas iki laivo reiso pabaigos, bet ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams nuo atitinkamo dokumento galiojimo pabaigos; šiais atvejais kreiptis dėl galiojimo termino pratęsimo į Lietuvos transporto saugos administraciją nereikia.
 • kitais, nei paminėta aukščiau, atvejais, sprendimai dėl Lietuvoje išduotų jūrininkų dokumentų galiojimo pratęsimo bus priimami išnagrinėjus kiekvieną konkretų atvejį;
 • Lietuvos kompetentingos institucijos prašo kitų valstybių atsakingų institucijų leisti tęsti tarnybą šių valstybių laivuose Lietuvos jūrininkams, kuriems pasibaigė sveikatos pažymėjimo galiojimas, vadovaujantis šių valstybių priimtais sprendimais;
 • Jūrininkų sveikatos tikrinimas atnaujintas nuo 2020 m. gegužės 18 d. Atvykti į specialią komisiją Jūrininkų ligoninės Jūrų medicinos poskyryje jūrininkas gali tik iš anksto užsiregistravęs telefonu. Detalesnė informacija https://www.jurlig.lt/informacija-jurininkams/;
 • Jūrininkų egzaminavimas Lietuvos transporto saugos administracijos patalpose atnaujintas nuo 2020 m. gegužės 18 d. ir vykdomas pagal patvirtintą grafiką, kurį galima rasti čia https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vandens-transportas/juru-transportas/jurininku-egzaminavimas.
 • Saugumo reikalavimai visiems asmenims, atvykstantiems į egzaminus:
 • siekiant sumažinti viruso COVID-19 plitimo grėsmę prašome asmenų, kurie privalo būti saviizoliacijoje, laikytis šio reikalavimo ir į egzaminus nevykti, kol nesibaigė saviizoliacijos laikas;
 • kviečiame į egzaminavimo klasę atvykti likus mažiausiai 15 minučių iki egzamino ir laukti prie įėjimo į Lietuvos transporto saugos administraciją, kol asmuo bus pakviestas į egzaminą Lietuvos transporto saugos administracijos darbuotojo;
 • prie įėjimo į egzaminavimo klasę asmenims bus matuojama temperatūra – jeigu ji viršys 37,3°C arba bus pastebėta, kad asmuo turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas), egzamino laikyti jam nebus leista.
 • Atvykusiems į egzaminą privaloma dėvėti burną ir nosį dengiančias veido kaukes / respiratorius.

 

Papildoma informacija


 

 • Laivų įgulų nariai (jūrininkai), grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo:
  • turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti  (toliau – COVID-19 tyrimas) ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas) ir
  • izoliuotis nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos.

Reikalavimas dėl COVID-19 tyrimo netaikomas įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis;

Visi laivų įgulų nariai (jūrininkai), grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką kitais būdais (ne keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais), privalo:

 • turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne anksčiau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas),

arba

 • per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą.

Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo, grįžtant ar atvykstanti į Lietuvos Respubliką kitais būdais (ne keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais),  netaikomi įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu.

Saviizoliacijos reikalavimai netaikomi jūrininkams:

 • kurie nedalyvauja vykdant tarptautinius pervežimus,
 • kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu ir jeigu jie turi atliktą COVID-19 tyrimą.
 • Kilus neaiškumams, prašome kreiptis į  KARŠTĄJĄ LINIJĄ tel. Nr. 1808, skambinant iš užsienio tel. nr. +370 66 01 1808   (skambučiai priimami nuo 8 iki 20 val.). Daugiau informacijos https://1808.lt/
 • laivyba Klaipėdos jūrų uoste nėra draudžiama;
 • atsižvelgdama į asmenų judėjimo apribojimus karantino laikotarpiu, Lietuvos transporto saugos administracija nevykdo funkcijų, susijusių su Lietuvos vėliavos laivų, esančių užsienio valstybių uostuose, priežiūra (t. y. inspektavimai, auditai, vertinimai  ir t. t.);
 • užsienio vėliavos laivų kontrolė Lietuvos uostuose bus vykdoma tik įvertinus galimas rizikas, veiksmus derinant su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais ir atsižvelgiant į Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx ir Paryžiaus tarpusavio supratimo memorandumo dėl užsienio laivų kontrolės organizacijos https://www.parismou.org/paris-mou-guidance-regarding-impact-covid-19 nustatytas gaires;
 • Fiziškai asmenys LTSA  patalpose neaptarnaujami. LTSA paslaugas teikia elektroniniu būdu. Parengti dokumentai siunčiami kurjerių paštu.

 

Klaipėdos jūrų uoste taikomos kontrolės procedūros dėl COVID-19


Atsižvelgdamas į situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir siekdamas sumažinti ligos plitimą tarptautiniu mastu, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) valstybės sienos kirtimo punktuose vykdo sustiprintos medicininės karantininės kontrolės priemones. 

LTSA informuoja, kad, siekiant kiek įmanoma išvengti nereikalingo trukdymo tarptautiniam krovinių vežimui ir neriboti krovinių judėjimo, vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinėmis sveikatos priežiūros taisyklėmis, Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste taikomos šios medicininės karantininės kontrolės procedūros:

 • laivo kapitonas NVSC Medicininio karantino skyriui prieš 24 val. pateikia Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinėse sveikatos priežiūros taisyklėse patvirtintą Jūrinę sveikatos deklaraciją,  kurioje patvirtina, kad visi įgulos nariai yra sveiki;
 • apie įgulos sveikatos būklę dar patikslinama 2 val. iki laivo įplaukimo į uostą. 

Jei Jūrinės sveikatos deklaracijoje nurodoma ar informuojama, kad laive yra sergantis asmuo:

 • laivas švartuojamas  prie krantinės;
 • į laivą vyksta  NVSC darbuotojai ir aiškinasi epidemiologinę situaciją;
 • jei ligonis atitinka COVID-19 ligos kriterijus, NVSC iškviečia greitąją medicinos pagalbą (GMP) ir ligonis vežamas į gydymo įstaigą;
 • NVSC nurodymu laive (kajutėje), bendrose patalpose turi būti atliktas valymas ir dezinfekcija. Šias procedūras atlieka laivo numatytas personalas su savo turimomis priemonėmis,  jei tokios galimybės nėra – šiai veiklai licenciją turinti Lietuvos įmonė;
 • po valymo ir dezinfekcijos  laive leidžiamas agentų, stividorių, siurvejerių  darbas, kad būtų pradėtas iškrauti / pakrauti krovinys;
 • laivo įgula  iš laivo neišleidžiama;
 • asmenys (laivo agentas), kurie kontaktuoja su atsakingais laivo įgulos nariais (kapitonu, kapitono padėjėju), turi dėvėti  asmens apsaugos priemones;
 • su įgula nebendraujantys asmenys po laivo patalpų dezinfekcijos gali dalyvauti krovinio iškrovime / pakrovime.

 

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į LTSA Jūrų departamento direktorių Liną Kasparavičių telefonu  8687 56143 arba el. paštu linas.kasparavicius@ltsa.lrv.lt.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-17