copyright

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Keičiasi Lietuvos geležinkelių veiklos valdymo modelis

Data

2019 09 05

Įvertinimas
3
geležinkelis2.png

Dabartinis Lietuvos geležinkelių transporto sektoriaus veiklos valdymo modelis sulaukia kritikos dėl nepakankamo geležinkelių paslaugų rinkos atvėrimo ir geležinkelių infrastruktūros valdymo nepriklausomumo bei efektyvumo užtikrinimo. Siekiant spręsti egzistuojančias geležinkelių transporto sektoriaus problemas, susiduriama su daugeliu iššūkių – tinkamai integruotis į bendrą Europos geležinkelių erdvę, plėsti geležinkelių transporto rinką, užtikrinant esminių viešosios geležinkelių infrastruktūros funkcijų nepriklausomumą, nediskriminacinę prieigą prie viešosios geležinkelių infrastruktūros visoms geležinkelio įmonėms, kartu užtikrinant ir nacionaliniam šalies saugumui ypač svarbaus objekto – viešosios geležinkelių infrastruktūros – saugą ir nepriklausomumą. Siekiant minėtų tikslų, nuo šių metų gruodžio mėnesio įsigalioja svarbūs Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso ir kitų geležinkelių transportą reguliuojančių teisės aktų pakeitimai.

Esminiai geležinkelių transporto valdymo pokyčiai – jau šių metų gruodį

   Pagrindiniais įstatymų pakeitimais įgyvendinami šie tikslai:

 1. Nacionalinėje teisėje įtvirtinamas iš dalies atskirtas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo modelis, kuris reiškia, kad viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas įgyvendins atskiras ir nepriklausomas juridinis asmuo, kurio visos akcijos nuosavybės teise priklausys valstybės valdomai AB „Lietuvos geležinkeliai“, o keleivių, krovinių ir bagažo vežimo veiklą vykdys naujai įsteigtos AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupei priklausančios antrinės įmonės.
 2. Įtvirtinami viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nešališkumo ir finansinio skaidrumo reikalavimai.
 3. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo funkcijos, įskaitant ir esmines, t. y. viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimas geležinkelio įmonėms (vežėjams), užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydžio nustatymas, konkrečios geležinkelio įmonės (vežėjo) mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydžio apskaičiavimas, kurias šiuo metu įgyvendina Administracija, yra sutelkiamos viename subjekte – viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymui įsteigtoje nepriklausomoje įmonėje.
 4. Paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus bus teikiamos ir jas nagrinės vienas subjektas – viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, tokiu būdu užtikrinant efektyvesnį viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymą.
 5. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui nustatoma pareiga – kasmet konsultuotis su geležinkelio įmonėmis (vežėjais) ir pareiškėjais, krovinių ir keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų naudotojais, kitais asmenimis, siekiant aptarti jų poreikius, susijusius su viešosios geležinkelių infrastruktūros technine priežiūra ir viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimu, taip pat kitais aktuliais klausimais, susijusiais su naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygomis, ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamų paslaugų kokybe. Konsultacijos bus organizuojamos ir vykdomos pagal viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo patvirtintą konsultacijų tvarką.
 6. Nustatomos naujos geležinkelių rinkos reguliuotojo funkcijos: vykdyti vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų nustatymo, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo tvirtinamų kriterijų, kuriais remiantis yra nustatoma, kad viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai ar jų dalis nenaudojami reguliariai, iš viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veiklos gautų pajamų, įskaitant valstybės biudžeto lėšas, finansinių srautų, vertikaliosios integracijos įmonių grupės juridinių asmenų tarpusavio paskolų, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo įsiskolinimų, finansinio skaidrumo reikalavimų vykdymo stebėseną ir priežiūrą, privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėti skundus, tvirtinti Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatų turinio reikalavimus.
 7. Iš esmės keičiasi Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatų turinys – juose bus nurodomos naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra apmokestinimo ir viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklės,  terminai, procedūros ir kriterijai, įskaitant kitą informaciją, kurios reikia kreipiantis dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo.  
 8. Tikslinami reikalavimai įmonei, pageidaujančiai gauti geležinkelio įmonės (vežėjo) licenciją: įmonė negali būti paskelbta bankrutavusia arba nuo valdymo organų narių, vadovų ir jų įgaliotų asmenų, kuriems pavesta vadovauti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugų teikimui naudojantis geležinkelių linijomis, fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos turi būti praėję daugiau kaip 10 metų; įmonė taip pat negali turėti didelės ar nuolatinės mokestinės nepriemokos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ir didelių ar nuolatinių įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
 9. Įtvirtinama geležinkelio įmonės (vežėjo) teisė prašyti geležinkelių transporto eismo saugos institucijos pratęsti licencijuojamos veiklos pradžios terminą, jeigu tai būtina dėl ketinamos vykdyti geležinkelių transporto veiklos pobūdžio.
 10. Įtvirtinama geležinkelių transporto eismo saugos institucijos teisė, turint pagrįstų duomenų apie galimą geležinkelio įmonės (vežėjo) neatitikimą keliamiems reikalavimams, peržiūrėti geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijos galiojimą.
 11. Nustatyta viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pareiga įrodyti geležinkelio įmonei (vežėjui), kad užmokestis už minimalųjį prieigos paketą, kurį ji turi sumokėti pagal pateiktas sąskaitas, atitinka užmokestį, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydžio apskaičiavimo tvarką.
 12. Įvedamas užmokestis už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, jei viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai nepanaudojami reguliariai bei patvirtinami kriterijai, kuriais remiantis bus nustatoma, kad viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai ar jų dalis nenaudojami reguliariai.
 13. Įtvirtinta, kad viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas nustato ir Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose paskelbia vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, sąrašą.
 14. Nustatoma, kad pareiškėjo interesais veikianti geležinkelio įmonė (vežėjas), įgijusi geležinkelio įmonės (vežėjo) licenciją ir saugos sertifikatą ir sudariusi su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartį, turi teisę naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra. Taip pat nustatyta, kad tokia geležinkelio įmonė (vežėjas) turi teisę naudotis pareiškėjui skirtais viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais ir tai nebus laikoma viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų perdavimu.
 15. Nustatyta, kad išimtinė teisė gauti minimalųjį prieigos paketą ir teisė naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra teikiant tranzito geležinkelių transportu paslaugas suteikiama geležinkelio įmonėms (vežėjams), kurių visos akcijos nuosavybės teise tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso Lietuvos valstybei, taip pat numatant pareigą geležinkelio įmonei užtikrinti, kad viešoji geležinkelių infrastruktūra nebūtų naudojama tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti. Šios pareigos laikymosi kontrolę vykdys viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas Tinklo nuostatuose nustatyta tvarka. 
 16. Nustatyta, kad perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai bus skiriami vadovaujantis prioriteto taisyklėmis, kurias nustatys susisiekimo ministras atsižvelgdamas į viešąjį interesą, poreikį skatinti viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimą, nacionalinę ir ypač tarptautinę krovinių vežimo geležinkelių transportu plėtrą, pareiškėjo ankstesnio tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo lygį.
 17. Patvirtintas baigtinis sąlygų, kurioms esant viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai neskiriami arba panaikinami paskirti, sąrašas.