Keičiasi paklausimo apie administracinio baustumo už aviacijos saugumo reikalavimus tvarka

Data

2019 01 21

Įvertinimas
3
shutterstock_717325471.jpg

Stiprinant asmens duomenų apsaugą, norintieji gauti  pažymą apie administracinio baustumo už aviacijos saugumo reikalavimus turės identifikuoti savo tapatybę.

Prieš Civilinės aviacijos administracijos reorganizaciją įstaigai pakako parašyti elektroninį kreipimąsi ir nurodyti pažymos apie administracines nuobaudas išdavimo poreikį. Besikreipiančiajam jokiu būdu nereikėjo savęs identifikuoti ir patvirtinti savo asmenybės.

„Nuo sausio anksčiau galiojusi tvarka pasikeitė – norėdami užsakyti pažymas apie asmens (-ų) baustumą administracine tvarka už aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimus fiziniai ir juridiniai asmenys gali kreiptis į Vidaus reikalų ministerijos Informatikos ir ryšių departamentą arba į Lietuvos transporto saugos administraciją. Taip pat fiziniams asmenims  sudaryta galimybė išrašą apie registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus gauti iš elektroninių paslaugų sistemos „ePolicija.lt“, – sako Lietuvos transporto saugos administracijos direktorius Genius Lukošius.

Pažymą Lietuvos transporto saugos administracijoje užsakantys fiziniai ir juridiniai asmenys tai padaryti gali trimis būdais: tiesiogiai atvykę LTSA, pasirašytą prašymą atsiuntę paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu paštu, bet tik prašymą pasirašius teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu.

„Pastebime, kad besikreipiantieji dar vadovaujasi senąja prašymų teikimo tvarka ir į mus kreipiasi tiesiog paprastu elektroniniu laišku. Nuo sausio esame jau gavę 9 neteisingai pateiktus prašymus. Todėl norisi atkreipti visų į oro uosto teritoriją patekti norinčiųjų dėmesį, kad senoji tvarka nebegalioja, vadinasi, neteisingai pateikti prašymai prailgins pažymos gavimo laiką – įprastai tai trunka apytiksliai 10 darbo dienų“, – sako G. Lukošius.

Prašyme būtina nurodyti informacijos gavimo teisinį pagrindą ir tikslą bei pridėti asmens (-ų) sutikimus dėl jo (-ų) asmens duomenų tvarkymo ir tikrinimui būtinos informacijos rinkimo, jei pažymos kreipiasi juridinis asmuo, kopiją arba paties asmens sutikimą, jei kreipiasi fizinis asmuo.