Kenksmingiems organizmams patekti į pakrantes bus sunkiau

Data

2018 05 10

Įvertinimas
0
Laivas.jpg

     Gegužės 9 d. Lietuvoje įsigaliojus Tarptautinei konvencijai dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo (toliau – Konvencija), tarptautiniais maršrutais plaukiojančiuose laivuose balastiniai vandenys ir nuosėdos turi būti tvarkomi pagal laive patvirtintą balastinio vandens valdymo planą. Tai turėtų užtikrinti, kad svetimi kenksmingi vandens organizmai nepatektų į pakrančių teritorijas.

     Pagal D-1 standartą balastinį vandenį laivai turi pasikeisti jūros vietose, nutolusiose nuo kranto mažiausiai 200 jūrmylių, kuriose gylis − ne mažesnis nei 200 m. Standartas D-2 – laive taikoma balastinio vandens valdymo sistema, kurioje naudojamos tam tikros veikliosios medžiagos.

     Naujuose laivuose standartas D-2 privalo būti naudojamas nuo Konvencijos įsigaliojimo pasauliniu mastu (2017 m. rugsėjo 8 d.). Siekdama palengvinti ekonominę naštą laivams įsirengiant D-2 standartą atitinkančias balastinio vandens valdymo sistemas, Tarptautinė jūrų organizacija nusprendė, kad iki Konvencijos įsigaliojimo pastatyti laivai ir po Konvencijos įsigaliojimo galės naudoti D-1 standartą, tačiau ne ilgiau kaip iki atnaujinamojo patikrinimo datos siekiant gauti Jūros apsaugos nuo užteršimo nafta tarptautinį liudijimą, išduodamą pagal 1973 m. Tarptautinę konvenciją dėl teršimo iš laivų prevencijos.

     Po šios datos visuose tarptautiniais maršrutais plaukiojančiuose laivuose turės būti taikomas standartas D-2. Be to, pagal Konvencijos reikalavimus laivuose turi būti balastinio vandens tvarkymo žurnalas ir atitiktį Konvencijos reikalavimams patvirtinantis Tarptautinis balastinio vandens tvarkymo liudijimas.

     Su Lietuvos vėliava plaukiojantiems laivams liudijimus išduos Lietuvos transporto saugos administracija arba jos įgaliotos laivų klasifikavimo bendrovės. Balastinio vandens tvarkymo žurnalo formą, jo pildymo ir apskaitos tvarką nustato Lietuvos transporto saugos administracija. 

     Vykdydami uosto valstybės kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracijos inspektoriai, bendradarbiaudami su kitų atsakingų institucijų pareigūnais, tikrins į Lietuvos uostus įplaukiančių užsienio laivų atitiktį Konvencijos reikalavimams.