2022-11-15

Lietuvos transporto saugos administracija jungiasi prie Priežiūros institucijų asociacijos

Pirmadienį, lapkričio 14 d., verslo veiklos priežiūrą įgyvendinančių institucijų iniciatyva įsteigta Priežiūros institucijų asociacija (PIA). Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) prisijungė prie PIA, o LTSA direktorius Genius Lukošius išrinktas jos Valdybos nariu.

Verslo priežiūros institucijų vadovai, matydami bendradarbiavimo ir dalijimosi gerąja praktika bei bendros verslo priežiūros politikos taikymo poreikį, dar 2021 m. inicijavo diskusijas apie naują galimą tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kuris leistų pačioms institucijoms ir specialistams ieškoti sprendimų tarpusavyje. Tuo metu ir kilo idėja įsteigti PIA,  kurios pagrindinis tikslas – telkti priežiūros institucijas ir priežiūros ekspertus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti priežiūros institucijų ir specialistų bendradarbiavimą bei savitarpio paramą.

Steigiamojo susirinkimo metu trejų metų kadencijai išrinkta penkių asmenų Valdyba, kurią sudaro: Giedrius Kadziauskas, atstovaujantis Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, Genius Lukošius, atstovaujantis LTSA, Mantas Staškevičius, atstovaujantis Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Goda Aleksaitė, atstovaujanti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, ir Ieva Valeškaitė, atstovaujanti sau pačiai kaip fiziniam asmeniui.

„Mūsų siekis – prisidėti prie verslo priežiūros gerinimo Lietuvoje. Šiandieną veikiančios verslo priežiūros institucijos tobulindamos savo veiklą dažnai stringa, nes, paprastai tariant, išradinėja dviratį. Tačiau jos net neįtaria, kad panašią veiklą vykdanti kita institucija jau daug metų atitinkamą priežiūros modelį sėkmingai taiko kasdienėje veikloje, tad jį  beliktų pritaikyti. Dalytis gerąja praktika – vienas iš svarbiausių mūsų tikslų, nes tikime, kad tai padės institucijoms veikti efektyviau. Neužmiršime ir klaidų, nes atvirai apie jas kalbėti ir jomis dalytis taip pat yra būtina“ – sako vienas iš pagrindinių PIA iniciatorių LTSA direktorius Genius Lukošius.

Naujai įsisteigusios asociacijos nariai dalysis ne tik gerąja patirtimi, bet ir skatins naujoves, analizuos,  kokie  novatoriški procesai ir priemonės pasiteisino ir kokie nepasiteisino institucijų veikloje, kas suteikia galimybę pagreitinti sprendimų priėmimą ir naujovių pasirinkimą bei įgyvendinimą.​ Naudojantis susivienijusių institucijų sukauptomis žiniomis ir gebėjimais tikimasi kiek įmanoma sumažinti atotrūkį tarp įvairias dalykines kompetencijas turinčių priežiūros institucijų ir jų specialistų.

Tarptautinės organizacijos (Pasaulio Bankas, EBPO) pabrėžia, kad valstybės institucijų tarpusavio bendradarbiavimas tiek sprendžiant kasdienes problemas, tiek mokantis vieniems iš kitų yra būtinas ir nepanaudojamas resursas efektyvesnei veiklai.  Europoje priežiūros institucijos per mažai bendradarbiauja tarpusavyje. Lyderiaujančios valstybės, turinčios panašias organizacijas, yra Olandija ir Jungtinė Karalystė.

Priežiūros institucijų asociaciją įsteigė 15 susivienijusių verslo priežiūros institucijų: be keturių anksčiau minėtų, Lietuvos auditorių rūmai, Lietuvos metrologijos inspekcija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, Valstybinė augalininkystės tarnyba, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Konkurencijos taryba, Ryšių reguliavimo tarnyba, Lošimų priežiūros tarnyba, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba. Iniciatyvą palaikė ir pritarimą teikė Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir ministerijos.

Artimiausiu metu numatomas pirmasis Valdybos posėdis, kuriame bus nubrėžta detalesnė 2023 m. PIA veiklos vizija ir patvirtintas veiklos planas. Iki metų pabaigos planuojama rasti ir įdarbinti PIA direktorių bei surengti pirmąjį PIA nariams seminarą nuotoliniu būdu.