2024-04-02

Lietuvos transporto saugos administracija keičia organizacinę struktūrą

Nuo balandžio 1 d. Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) pradėjo dirbti pagal naują organizacinę struktūrą. Pokyčiais siekiama aukštesnės klientų aptarnavimo kokybės, efektyvinti atskirų padalinių veiklos procesus, gerinti komunikaciją bei tikslingai siekti užsibrėžtų įstaigos tikslų.

„Norime klientams suteikti aukščiausios kokybės aptarnavimą ir atliepti jų augančius poreikius, todėl naujoje struktūroje sujungėme susijusias veiklas, peržiūrėjome ir perskirstėme funkcijas tarp padalinių. Tikimės, kad atlikti struktūriniai pokyčiai labiau įgalins veikti ir pačius darbuotojus, motyvuos naujiems tikslams, padės tikslingiau panaudoti turimą potencialą. Dalies komandų keičiasi lyderiai, kuriems taip pat keliami ambicingi lūkesčiai ne tik suburti komandas, bet ir siekti užsibrėžtų  ilgalaikių įstaigos tikslų.  Svarbu nesustoti ir siekti pažangos“, – sako LTSA direktorius Genius Lukošius.

LTSA, keisdama struktūrą ir sujungusi priežiūrą su paslaugomis pagal transporto rūšį,  turi du sėkmingus pavyzdžius. Buvęs Jūrų departamentas (dabar Vandens transporto departamentas) ir Civilinės aviacijos skyrius  šią praktiką taiko nuo LTSA sukūrimo pradžios ir dirba efektyviai, todėl buvo nuspręsta įkurti Kelių transporto departamentą ir klientams užtikrinti vienodą paslaugų prieinamumą.

Pastaraisiais metais vienas iš LTSA strateginių tikslų – kryptingai konsultuoti ir padėti transporto verslo įmonėms  geriau suprasti teisės aktų reikalavimus. Nuoseklus darbas jau duoda rezultatus, tačiau siekiant dar geriau atliepti klientų lūkesčius ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei saugumą keliuose buvo būtini ir struktūriniai pokyčiai.

Nuo balandžio 1 d. Priežiūros departamento bei Paslaugų departamento kelių transporto paslaugų politikos formavimo funkcijos perkeliamos į naujai suformuotą Kelių transporto departamentą. Atsižvelgiant į pareigūnų kompetenciją ir darbinę patirtį, specialistai bus profiliuojami: dalis pareigūnų nuolatos dirbs kelyje ir tikrins krovinines transporto priemones, o Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus darbuotojai koncentruosis į ūkio subjektų tikrinimą.

Buvęs Paslaugų departamentas keičiamas į Klientų aptarnavimo ir kokybės departamentą. Šio departamento pagrindinės funkcijos – visų transporto rūšių klientams suteikti vienodą prieinamumą ir užtikrinti aukščiausią aptarnavimo kokybę, taip siekiant didinti LTSA klientų aptarnavimo skaidrumą ir kokybę bei auginti klientų pasitenkinimą LTSA veikla.

Struktūros pokyčiai, tikimasi, padės spręsti iššūkius geležinkelių priežiūros ir paslaugų srityje. 2023 m.  Europos geležinkelių agentūra (ERA) audito metu nustatytos veiklos tobulinimo kryptys padiktavo poreikį sukurti atskirą skyrių, skirtą tik geležinkelių transportui. Naujai suformuoto skyriaus užduotys – nuo geležinkelių transporto paslaugų politikos formavimo, priežiūros funkcijos iki paslaugų – aiškiai numatytos veiklos plane. Laikas, per kurį turi būti įgyvendintos ERA audito rekomendacijos, ribotas, vadinasi, bus ypač svarbi lyderystė ir motyvuotos komandos įsitraukimas norint įgyvendinti visus tikslus.

Mažesni, bet ne ką svarbesni pokyčiai laukia ir kitų skyrių, pvz., sukuriamas  Tarptautinio bendradarbiavimo ir sankcijų skyrius, eismo įvykių priežasčių tyrėjai dirbs Eismo įvykių tyrimų skyriuje, o esant dideliam informacinių technologijų sistemų, darbo vietų ir informacinių technologijų projektų skaičiui įkurtas atskiras Informacinių technologijų skyrius.

LTSA.png