Lietuvos transporto saugos administracijos dalyvavimas reorganizavimo procese

Data

2018 06 11

Įvertinimas
0

    Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – LTSA), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 21 d. nutarimą Nr. 269 „Dėl sutikimo reorganizuoti Civilinės aviacijos administraciją“ bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi informuoja, kad yra parengtas Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) reorganizavimo sąlygų aprašo projektas, kuriame numatyta, kad LTSA yra reorganizavimo procese dalyvaujanti įstaiga.

     Biudžetinė įstaiga CAA, juridinio asmens kodas 288771670, buveinės adresas: Rodūnios kelias 2, 02188 Vilnius, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos LTSA, juridinio asmens kodas 188647255, buveinės adresas: Švitrigailos g. 42, 03209, Vilnius, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

     Po reorganizavimo CAA bus išregistruojama iš Juridinių asmenų registro ir toliau veiks viena biudžetinė įstaiga LTSA. CAA teisės ir pareigos pereina LTSA nuo 2018 m. liepos 3 d. Su CAA reorganizavimo sąlygų aprašo projektu, LTSA nuostatų projektu, CAA bei LTSA praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis galima susipažinti CAA ir LTSA internetiniuose puslapiuose: www.caa.lt ir www.ltsa.lrv.lt

    

     Reorganizavimo sąlygų aprašo projektas paskelbtas adresu:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f6b029506a5311e8b7d2b2d2ca774092?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=2637f324-614a-43b6-8cb2-13ad47485b34