2024-01-17

LTSA: viešoji geležinkelių infrastruktūra prižiūrima tinkamai, o keleiviams važiuoti traukiniais yra saugu

AB „LTG Infra“ valdoma viešoji geležinkelių infrastruktūra prižiūrima tinkamai, o keleivius traukiniais vežanti UAB „LTG Link“ užtikrina visus saugos reikalavimus, todėl traukiniais važiuoti Lietuvoje yra saugu. Tokias išvadas padarė Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA),  atlikusi šių dviejų įmonių išsamius patikrinimus, kurių tikslas – išsiaiškinti, ar užtikrinama geležinkelių infrastruktūros bei keleivių sauga.  

 Viešojoje erdvėje pasirodant informacijai apie pavojų eismo saugai galimai keliančią situaciją viešojoje geležinkelio infrastruktūroje bei reaguojant į viešą diskusiją žiniasklaidoje apie galimus traukinių gedimus ir vėlavimus, susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio nurodymu 2023 m. gruodžio mėnesį LTSA specialistai atliko neplaninį  AB „LTG Infra“ veiklos patikrinimą.   

UAB „LTG Link” 2023 m. spalio mėnesį atliktas patikrinimas buvo suplanuotas iš anksto ir įtrauktas į LTSA metinį ūkio subjektų patikrinimo planą.

 „LTSA atlikti išsamūs patikrinimai parodė, kad vienintelė Lietuvoje keleivius traukiniais vežanti įmonė UAB „LTG Link“ veikia tinkamai, įgyvendindama Bendrojo saugos sertifikato turėtojui keliamus reikalavimus, o įmonės ir čia dirbančių darbuotojų sąmoningumas keleivių saugos srityje yra aukštas. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui AB „LTG Infra“ pastabų turėjome, tačiau jos nėra esminės, perspėjančios  apie riziką arba tokios, kad reikėtų taikyti poveikio priemones. Gera žinia ta, kad į išvadoje pateiktas pastabas įmonė reagavo greitai –  LTSA turi patvirtinimą, kad jos ištaisytos“, –  sako LTSA direktorius Genius Lukošius.  

 Viešoji geležinkelių infrastruktūra prižiūrima tinkamai 

Patikrinimo metu specialistai gilinosi, kaip AB „LTG Infra“ darbuotojai supranta ir praktiškai užtikrina geležinkelių infrastruktūros saugą: buvo analizuojami dokumentai, vertinama, kaip planuojami ir realiai įgyvendinami saugos veiksmai, ar įmonė  pasimoko iš incidentų ir kokių priemonių imasi, kad rizikos ateityje būtų suvaldytos. Ypatingą dėmesį LTSA specialistai skyrė tam, kaip AB „LTG Infra“ periodiškai tikrina geležinkelių infrastruktūros būklę, ar pašalina rastus trūkumus. 

 Apibendrinant atlikto patikrinimo rezultatus, galima teigti, kad AB „LTG Infra“ laikosi teisės aktuose nustatytų eismo saugos reikalavimų, o viešoji geležinkelių infrastruktūra prižiūrima tinkamai. 

 Traukiniais keliauti yra saugu 

Kad UAB „LTG Link“ galėtų vežti keleivius, privalo turėti licenciją ir Bendrąjį saugos sertifikatą. LTSA, kaip minėta, atliko planinį įmonės patikrinimą, kurio metu vertino, kaip įmonė atitinka jai, kaip Bendrojo saugos sertifikato turėtojai, keliamus reikalavimus.  

 Bendrojo saugos sertifikato reikalavimai detaliai apibrėžti ES reglamente, o LTSA patikrinimo klausimyną sudarė 75 klausimai. Patikrinimo metu specialistai aiškinosi, kaip saugos politikos laikomasi praktikoje, kokių priemonių darbuotojai imasi, kad prevenciškai būtų užtikrintas keleivių saugumas, ar darbuotojai yra tinkamos kvalifikacijos ir atsižvelgia į gautas saugos rekomendacijas ir pan.  

Patikrinimo metu trūkumų ir pažeidimų nebuvo nustatyta. Išsami analizė parodė, kad UAB „LTG Link“ yra brandi įmonė, kuri į keleivių saugą žiūri atsakingai, o nuolatinė situacijos stebėsena, periodiškai organizuojami darbuotojų susitikimai, kuriuose aptariami rizikingi atvejai ir analizuojamos jų priežastys, specialiai saugai skirti mokymai „Saugos akademija“ ir kitos priemonės padeda įmonei užtikrinti visus saugos reikalavimus.  

2023 m. LTSA atliko 57 ūkio subjektų, veikiančių geležinkelių transporto srityje, patikrinimus.  

 LTSA yra nacionalinė geležinkelių transporto eismo saugos institucija, prižiūrinti, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi eismo saugos reikalavimų. LTSA vykdo veiksmus ir priežiūros priemones, kurios padeda užtikrinti geležinkelių transporto eismo saugą.

Nuotraukos autorė UAB „LTG Link“