Motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir transporto priemonių registracijos apribojimai, susiję su pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga

Data

2018 01 31

Įvertinimas
3
pėsčiųjų apsauga_3.jpg

      Informuojame, kad vadovaujantis 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 78/2009 dėl motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, susijusio su pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga, iš dalies keičiančiu Direktyvą 2007/46/EB ir panaikinančiu direktyvas 2003/102/EB bei 2005/66/EB, nuo 2018 m. vasario 24 d. nebus galima registruoti ar pradėti eksploatuoti naujų M1 klasės ir iš M1 klasės perdarytų ir 2 500 kg didžiausios masės neviršijančių N1 klasės transporto priemonių, kurios neatitiks minėto reglamento I priedo 3 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų.

      Šiame reglamente numatoma, kad gamintojai turės atlikti šiuos transporto priemonių bandymus:

      1) kojos modelio smūgis į buferį;

      2) šlaunies modelio smūgis į variklio dangčio priekinį kraštą;

      3) vaiko ar nedidelio suaugusiojo galvos modelio smūgis į variklio dangčio viršų;

      4) suaugusiojo galvos modelio smūgis į variklio dangčio viršų.

      Transporto priemonių tipai, atitinkantys minėto reglamento nuostatas, Europos Bendrijos (toliau – EB) tipo patvirtinimo informacinio aplanko III dalyje turės būti pažymėti šios sudėtinės dalies, sistemos ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo numeriu su šio reglamento nuostatų įgyvendinimą patvirtinančia raide „B“, nurodyta sertifikato numeryje.

       Naujos M1 ir iš M1 klasės perdarytos ir 2 500 kg didžiausios masės neviršijančios N1 klasės transporto priemonės, neatitinkančios Reglamento Nr. 78/2009 reikalavimų, po 2018 m. vasario 24 d. bus registruojamos tik su EB atitikties liudijimais, prieš registraciją pažymėtais Lietuvos transporto saugos administracijos žyma apie taikytiną išimtį pagal iš anksto pateiktą sąrašą. Gamintojai ir įmonės, atstovaujančios gamintojams, transporto priemonių sąrašą dėl aukščiau išvardytų priežasčių Administracijai turi pateikti iki 2018 m. vasario 24 d.

        M1 klasės transporto priemonių didžiausias skaičius negalės viršyti 10 %, o N1 – 30 % visų tipų transporto priemonių, registruotų ir pradėtų eksploatuoti Lietuvoje 2017 metais.

       Jei tie 10 % (arba atitinkamai 30 %) yra mažiau kaip 100 visų atitinkamų tipų transporto priemonių, leidžiama registruoti ir pradėti eksploatuoti ne daugiau nei 100 transporto priemonių.

       Plačiau apie serijos pabaigos procedūras galite rasti čia.