Nepavėluokite pasikeisti traukinio mašinisto pažymėjimo

Data

2018 03 07

Įvertinimas
0
marshalling-yard-3200702_1280 (002).jpg

       2018 m. rugpjūčio 31 d. baigia galioti iki 2011 m. rugsėjo 1 d. išduoti dokumentai, kuriais suteikta teisė valdyti geležinkelių riedmenis.

        Nelaukite rugpjūčio ir jau dabar pateikite prašymą pakeisti turimą traukinio mašinisto pažymėjimą.

        Primename, kad prašymą išduoti traukinio mašinisto pažymėjimą pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo gali pateikti asmeniškai:

  • atvykęs į Lietuvos transporto saugos administraciją;
  • atsiųsdamas registruotąja pašto siunta;
  • teikdamas per VGI IS (Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinę sistemą).

       Kartu su prašymu turėsite pateikti pareiškėjo:

     - asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

     - galiojančią sveikatos patikrinimo pažymą;

     - leidimą tvarkyti pareiškėjo duomenis;

     - galiojančio traukinio mašinisto pažymėjimo kopiją.

      Už pažymėjimo išdavimą turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

      Kadangi pažymėjimo pagaminimo procesas trunka iki 30 dienų, nedelskite ir jau dabar užsisakykite naują traukinio mašinisto pažymėjimą.