Nulinė tolerancija korupcijai skinasi kelią viešajame sektoriuje

Data

2018 04 27

Įvertinimas
2
domino-665547_960_720 (003).jpg

     Puoselėdamos nepriekaištingą valstybinio sektoriaus darbuotojų reputaciją, didindamos visuomenės pasitikėjimą viešuoju sektoriumi ir siekdamos užkirsti kelią bet kokioms kyšininkavimo ir korupcijos apraiškoms valstybinės įstaigos taiko vis daugiau antikorupcinės veikos priemonių.

     Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA), ugdydama savo darbuotojų atsakomybę, siekdama juos apsaugoti nuo konfliktinių situacijų, netoleruotino elgesio, neskaidrios veiklos ir korupcijos apraiškų, patvirtino Nulinės tolerancijos politiką, nustatančią pagrindinius LTSA korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi gaires, kurios turėtų leisti užtikrinti skaidrią veiklą ir padėti užkirsti kelią korupcijai.

     „Nulinę korupcijos prevencijos politiką įsidiegėme tam, kad darbuotojai žinotų ir laikytųsi vienodos skaidrumo politikos, netoleruotų korupcinio elgesio bei prekybos poveikiu ir laikytųsi bendrų elgesio standartų interesų konfliktų, nepotizmo, dovanų ir svetingumo, piktnaudžiavimo bei viešųjų pirkimų srityse“, – įstaigoje pradėtą taikyti priemonę pristato LTSA Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus vedėja Gintarė Savickytė.

     Anot jos, antikorupcijos politika LTSA viduje padės kurti skaidrią aplinką, grįstą aukštu pasitikėjimu. Panašaus pobūdžio dokumentus yra patvirtinusios reputaciją itin saugančios įmonės – Lietuvos bankas, „Telia“, „Tele2“ ir kt.). Antikorupcijos politika didelėms kompanijoms leidžia rinkoje išlaikyti gerą vardą ir kuria pasitikėjimą prekės ženklu.

     G. Savickytės teigimu, Nulinės tolerancijos politika leis LTSA klientams teikti paslaugas keliant pasitikėjimą įstaigos veikla ir darbuotojais.

     „Tik laikydamiesi vienodų elgesio standartų ir aiškiai įvardydami, kokių elgesio modelių laikomės bei ko netoleruojame, tampame skaidria įstaiga“, – sako Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus vedėja.

     Nulinės tolerancijos politika siekiama, kad klientai ir viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys asmenys žinotų, kokių elgesio modelių LTSA laikomasi – pavyzdžiui, raginama nesiūlyti darbuotojams dovanų, nes aiškiai deklaruojama, kad įstaiga jų nepriima.