Nuo 2018 m. gruodžio 17 d. išduodami ETMK leidimai

Data

2018 12 13

Įvertinimas
0
ETMK_CEMT.jpg

     Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) informuoja, kad vežėjams skirti ETMK leidimai 2019 metams bus išduodami nuo 2018 m. gruodžio 17 d. ETMK leidimus bus galima atsiimti iki 2019 m. sausio 17 d.

     Kad administracinė paslauga būtų suteikta greičiau, Administracija prašo atsiimant ETMK leidimus turėti vežėjo spaudą su rekvizitais.

     Per nurodytą terminą neatsiimti ETMK leidimai, taip pat nepaskirstyti ETMK leidimai bus išduodami vadovaujantis Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis paskirstymo, išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 2BE-264 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis paskirstymo, išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 34 ir 35 punktais.

     Apie neatsiimtų ir nepaskirstytų ETMK leidimų išdavimą Administracija informuos papildomai.