Papildomi motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros reikalavimai

Data

2019 05 13

Įvertinimas
0
type-approval_728_410_70_c1_t_l.jpg

 Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB  (toliau – Reglamentas (ES) 2018/858).

Atkreipiame dėmesį, kad visiškai naujų reikalavimų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimui neatsiranda – sąvokos, apibrėžimai ir procedūros tik patikslinamos ir (ar) papildomos. Ypatingas dėmesys šiame Reglamente teikiamas jau rinkoje esančių arba tiekiamų į rinką produktų priežiūrai, kuria sustiprinama dabartinė Europos Sąjungos tipo patvirtinimo sistema.

Motorinės transporto priemonės ir jų priekabos, kurioms tipo patvirtinimas bus taikomas ir suteiktas pagal Reglamentą (ES) 2018/858, bus koduojamos jame nustatyta tvarka.