Priimamos paraiškos gauti ETMK leidimus

Data

2017 10 09

Įvertinimas
1
EURO 6.jpg

     Pranešame, kad vadovaujantis Europos transporto ministrų konferencijos (ETMK) daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis naudojimo ir išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3-379, iki 2017 m. lapkričio 10 d. priimamos vežėjų, pageidaujančių 2018 m. gauti ETMK leidimus, paraiškos.

     Lietuvai skirti ETMK leidimai 2018 m.:

- 765 metiniai leidimai  „EURO IV saugioms“ transporto priemonėms,

- 90 metinių leidimų  „EURO V saugioms“ transporto priemonėms,

- 84 metiniai leidimai „EURO VI saugioms“ transporto priemonėms.

     Rusijoje galios ETMK leidimai, skirti „Euro V saugioms“ ir „Euro VI saugioms“ transporto priemonėms.

     Po 2017 m. lapkričio 10 d. paraiškos gauti ETMK leidimus nebus priimamos.