>
2023-11-22

Priimtos išimtys – techninės apžiūros metu bus tikrinami ne visų kelių transporto priemonių tachografai

Lietuvoje plečiasi kelių transporto priemonių, kurioms techninės apžiūros metu nebus tikrinami tachografai, sąrašas. Didelė dalis išimčių liečia ūkininkus ir jų valdomas transporto priemones.

Pokyčiai priimami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtą nutarimą, kuris numato išimtis, kad žemės ūkio, komunalines atliekas surenkančių įmonių, kelių priežiūrą vykdančių bendrovių, vairavimo mokyklų ir kitų su išimtimis susijusių asmenų valdomų transporto priemonių vairuotojai neprivalo naudoti tachografo, todėl jis neprivalo būti tikrinamas ir techninės apžiūros metu.

Techninės apžiūros metu transporto priemonės valdytojui tereiks informuoti, kad jo valdoma transporto priemonė yra naudojama pagal Reglamente nustatytas išimtis, laikantis jose nustatytų sąlygų.

Tokiu atveju Privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaitos (tarp vairuotojų geriau žinoma kaip „žalias lapas“) eilutėje „Pastabos“ papildomai bus nurodyta: „Transporto priemonėje tachogafas netikrintas. Už tachografo įrengimą ir tinkamą naudojimą atsako transporto priemonės valdytojas.

Primename, kad vairuotojai atsako už netinkamą tachografo naudojimą ir jiems gresia administracinė atsakomybė, jei:

  • transporto priemonėje nėra įrengtas tachografas;
  • tachografas yra naudojamas, bet jis nėra metrologiškai patikrintas;
  • jis nėra naudojamas, kai privalo būti naudojamas;
  • nesilaikoma išimties sąlygų.