Reorganizuojamas Traukinio mašinistų registras

Data

2017 12 27

Įvertinimas
0

 

       Traukinio mašinistų registras reorganizuojamas keičiant registro tvarkytoją.

       Nauja registro tvarkytoja yra Lietuvos transporto saugos administracija, kuri taip pat yra šio registro duomenų teikėja.

       Traukinio mašinistų registro reorganizavimo pabaiga – 2017 m. gruodžio 31 d.

       Reorganizuoto Traukinio mašinistų registro veiklos pradžia – 2018 m. sausio 1 d.

       Iki Traukinio mašinistų registro reorganizavimo pabaigos išduoti dokumentai laikomi galiojančiais, kol baigiasi jų galiojimo terminas.

       Iki Traukinio mašinistų registro reorganizavimo pabaigos visi jame įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5b274000e59b11e7acd7ea182930b17f