Vežėjams skirti ETMK leidimai „EURO IV saugioms“ transporto priemonėms

Data

2018 01 12

Įvertinimas
0
ETMK.jpg

      Vadovaudamiesi Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis naudojimo ir išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3-379 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis naudojimo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16 punktu informuojame, kad pagal Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų išdavimo komisijos posėdžio 2018 m. sausio 4 d. protokolą Nr. 6-36 ETMK leidimai 2018 metams skirti šiems vežėjams:

 

Vežėjo Bendrijos licencijos vežti krovinius numeris

Vežėjui skirtų ETMK leidimų rūšis

6006734

„EURO IV saugioms“ transporto priemonėms

LIC-004479-EBKR

„EURO IV saugioms“ transporto priemonėms

6010172

„EURO IV saugioms“ transporto priemonėms

6005518

„EURO IV saugioms“ transporto priemonėms

6011010

„EURO IV saugioms“ transporto priemonėms

6010836

„EURO IV saugioms“ transporto priemonėms

6000232

„EURO IV saugioms“ transporto priemonėms

6009610

„EURO IV saugioms“ transporto priemonėms

6014407

„EURO IV saugioms“ transporto priemonėms

LIC-004932-EBKR

„EURO IV saugioms“ transporto priemonėms

6002238

„EURO IV saugioms“ transporto priemonėms

 

      Vežėjai jiems skirtus ETMK leidimus administracinės paslaugos teikimo apraše nurodyta tvarka turi atsiimti iki 2018 m. sausio 25 d. Iki nurodytos datos neatsiimti ETMK leidimai bus perskirstyti kitiems vežėjams.