Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Leidimo išdavimas nereguliariajam komerciniam skrydžiui ar skrydžių grandinei vykdyti

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo išdavimas nereguliariajam komerciniam skrydžiui ar skrydžių grandinei vykdyti

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas išduodamas pagal oro vežėjo arba jo įgalioto asmens pateiktą paraišką (formą C), kuri patvirtinta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28d. įsakymu 2BE-449.

 Paraiška pateikiama LTSA el. paštu flightpermit@ltsa.lrv.lt

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas 2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2066, 45 straipsnis;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 2BE-449 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių įgyvendinimo“;

2006 m. kovo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr.474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr.2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą;

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-03-23 įsakymas Nr. 3-96/D1-171 „Dėl civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo“;

2014 m. balandžio 29 d. Komisijos Reglamentas Nr. 452/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams, vykdomiems trečiųjų šalių vežėjų, susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros;

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams;

2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. sausio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/55.

 

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Užpildyta  paraiškos forma;
  2.  Civilinės atsakomybės, keleivių, bagažo ir krovinių draudimo pagal Reglamento (EB) Nr. 785/2004 reikalavimus sertifikatų kopijos.
  3. Administracija prireikus gali pareikalauti papildomos informacijos, reikalingos sprendimui dėl leidimo išdavimo priimti.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Ne ES vežėjas turi turėti TCO (Third Country Operator) patvirtinimą, išduotą EASA pagal Komisijos Reglamento Nr. 452/2014 2 priedą. Duomenys tikrinami EASA sistemoje: https://tco.easa.europa.eu/;

Oro vežėjas, vežantis krovinį iš ne ES valstybės oro uosto į Lietuvą turi turėti ACC3 leidimą tokiam skrydžiui. Duomenys tikrinami Europos Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje:

 https://webgate.ec.europa.eu/ksda/login.htm.

 

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės aviacijos skyriaus

specialistė Vilija Rožytė, tel. + 370 612 25 864, el. paštas vilija.rozyte@ltsa.lrv.lt  

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės aviacijos skyriaus vedėja Virginija Žegunytė, virginija.zegunyte@caa.lt

8.

Administracinės paslaugos išdavimo terminas

 

Prieš 2 darbo dienas iki numatomos skrydžio datos

9.

Administracinės paslaugos teikimo terminas

Per 1-3 darbo dienas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

nemokama

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos forma C, kurioje turi būti nurodyta: (https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/civiline-aviacija/leidimai-oro-susisiekimui-vykdyti)

1. Oro vežėjo pavadinimas, buveinė, teisinė forma, įgalioto asmens vardas ir pavardė, telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas;

2. Orlaivio tipas, nacionalinė priklausomybė ir registravimo ženklai;

3. Reiso numeris;

4. Užsakymo rūšis (keleivinis ar krovininis skrydis);

5. Keleivių skaičius, krovinio kiekis ir aprašymas;

6. Skrydžio užsakovo pavadinimas, buveinė, teisinė forma, įgalioto asmens vardas ir pavardė, telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas;

7. Visas skrydžio maršrutas;

8. Visas skrydžio grafikas.

 

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Iš Administracijos interneto svetainės galima atsisiųsti paraiškos formą C ir ją užpildžius pateikti Administracijai elektroniniu paštu.

12.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotas leidimas nereguliariajam komerciniam skrydžiui ar skrydžių grandinei vykdyti išsiunčiamas oro vežėjui ar jo įgaliotam asmeniui elektroniniu paštu.

13.

Administracinės paslaugos gavėjas

Juridinis asmuo – oro vežėjas

14.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

  1. Paraiškos ir dokumentų priėmimas;
  2. Pateiktų dokumentų nagrinėjimas ir vertinimas. Jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai ar informacija, prašymo teikėjas prašomas pateikti trūkstamus dokumentus ar patikslinti informaciją;
  3. Papildomų duomenų patikrinimas išorinėse duomenų bazėse: Europos aviacijos saugos agentūros (toliau - EASA) ir Europos Komisijos. Patikrinama, ar ne Europos Sąjungos (toliau -ES) oro vežėjas nėra įtrauktas į oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą. Patikrinama, ar ne ES vežėjas turi EASA autorizaciją ir gali vykdyti veiklą ES be apribojimų. Kai vežamas krovinys iš ne ES oro uosto, patikrinama, ar vežėjas turi ACC3 leidimą vežti krovinius arba paštą į ES iš atitinkamo oro uosto.
  4. Dokumentams atitikus teisės aktuose nustatytus reikalavimus, paruošiamas leidimas.
  5. Leidimas su skrydžio paraiška išsiunčiami elektroniniu paštu oro vežėjui.
  6. Apie išduotą leidimą elektroniniu paštu informuojami VĮ „Oro navigacija“ ir Karinės oro pajėgos išsiunčiant jiems leidimą su skrydžio paraiška.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-14